АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ  до проекту рішення  Добромильської міської  ради     «Про встановлення розміру відрахувань  до бюджету частини чистого прибутку (доходу)   комунальними підприємствами  Добромильської об’єднаної територіальної громади

Дата: 17.05.2024 09:51
Кількість переглядів: 45

 

 

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ 

до проекту рішення  Добромильської міської  ради

    «Про встановлення розміру відрахувань  до бюджету частини чистого прибутку (доходу)   комунальними підприємствами  Добромильської об’єднаної територіальної громади на 2025 рік»  

Проект рішення «Про встановлення розміру відрахувань  до бюджету частини чистого прибутку (доходу)   комунальними підприємствами  Добромильської об’єднаної територіальної громади на 2025рік»  розроблено відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

І. Визначення проблеми.

              На державному рівні не прийнято нормативного документу, який регулює порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо). Чинним законодавством передбачено, що даний порядок та норматив встановлюється відповідними радами. Прийняття запропонованого рішення необхідно для забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку комунальних підприємств, для чого слід прописати чіткий порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними  підприємствами або підприємствами, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими  здійснює  Добромильська міська  рада.

            Даний проект впливає на такі основні групи: органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства або підприємства, у статутних фондах яких є частка комунальної власності (акції, паї тощо), управління якими  здійснює  Добромильська міська рада.

ІІ. Визначення цілей державного регулювання

Проект рішення про встановлення нормативу відрахувань є нормативно-правовим актом, який спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування частини чистого прибутку чи доходу до бюджету об’єднаної територіальної громади) між  міською  радою, комунальними підприємствами, та Самбірським управлінням ГУ ДФС у Львівськійобласті.

       Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:

- встановлення порядку і єдиного нормативу відрахування комунальними підприємствами до бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу);

- здійснення міською радою повноважень щодо управління об’єктами спільної власності  громади;

- ефективність використання комунального майна та здійснення контролю.

ІІІ. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей.

1. Визначення альтернативних способів

Вид  альтернативи

Опис  альтернативи

Альтернатива 1.

Збереження існуючого стану, тобто неприйняття відповідного рішення.

Така альтернатива є неприйнятною в зв’язку з тим, що не встановлено

 порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу)

комунальним підприємствам або підприємствам, у статутних фондах яких

є частка комунальної власності  (акції, паї тощо), управління яким здійснює

Добромильська міська  рада і це призведе до зменшення надходжень до

 бюджету об’єднаної територіальної громади.

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про затвердження порядку та нормативів  відрахувань частини чистого прибутку  (доходу) підприємствами  комунальної власності Добромильської об’єднаної територіальної громади на 2025 рік»

У разі прийняття  рішення буде забезпечено  виконання вимог

Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та

 збільшення надходжень до бюджету  громади

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

1.Забезпечення відповідних надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати місцевих податків і зборів.

2.Створення фінансових можливостей місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

Витрати на проведення відстежень

 результативності даного регуляторного

 акта та процедур з його опублікування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Отримання можливості для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади в цілому та кожного мешканця  громади

Час затрачений на вивчення

 нормативно-правової бази з

 даного питання

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання 

Вид альтернативи

 Вигоди

  Витрати

Альтернатива 1

0

0

Альтернатива 2

Забезпечення прозорих та зрозумілих умов з питань справляння місцевих податків і зборів

Затрати часу, необхідні для

 вивчення положень про

місцеві податки і збори

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Загальна кількість комунальних підприємств по ОТГ

 

 1

 

 

1

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

 

 1

 

 

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

 

 100

 

 

100 %

 

 

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо

 присвоєння відповідного

бала

Альтернатива 1

1

Встановлення ставок за мінімальним

 розміром

Альтернатива 2

3

Встановлення запропонованих ставок,

 але вони є не максимально можливі.

                 

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного

 місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

1

0

Проблема продовжує існувати

Альтернатива 2

3

0

Проблема існувати не буде

          

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх

 чинників на дію

запропонованого

 регуляторного акта

Альтернатива 1

Існування проблеми

Х

Альтернатива 2

Часткове вирішення проблеми

0

V. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми.

Вирішення проблеми, зазначеної у пункті 1 цього аналізу, можливе лише шляхом нормативного закріплення нормативу відрахувань  комунальним підприємством до  бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку  у відповідності із вимогами чинного законодавства. Інші альтернативні способи (механізми) є неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть вимогам чинного законодавства.

Рішенням, у разі його прийняття, буде передбачено встановлення єдиного нормативу відрахування частини  чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами;

 Для реалізації проекту  необхідно задіяти наступні ресурси:

1. Інформаційні – довести до відома коммунального підприємства  міської ради про розробку   проекту рішення щодо нормативу відрахування комунальними підприємствами до бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу).

2. Організаційні – Самбірському управлінню ГУ ДФС у Львівській області здійснювати постійний контроль за дотриманням вимог рішення,  своєчасністю та повнотою нарахування та сплати комунальними підприємствами до  бюджету об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу), подання ними відповідної звітності у визначені терміни, законодавчо встановленими Податковим кодексом.

Для ефективного вирішення проблеми необхідно:

- опублікувати рішення  та на веб-сайті Добромильської міської  ради;

- довести рішення міськоїї ради до  керівника  комунального підприємства  громади;

          VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги.

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої влади  або органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств відсутні.

        VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Строк дії регуляторного акту пропонується обмежити терміном на 1 (один) планово-бюджетний рік з метою подальшого можливого удосконалення рішення. Зміни та доповнення до даного регуляторного акту можуть вноситись у разі змін до чинного законодавства.

VIIІ. Визначення показників результативності дії регуляторного акту.

            Показниками результативності запровадженого рішення є забезпечення  надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку підприємствами  комунальної власності міської об’єднаної територіальної громади, а також збільшення сум надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади за рахунок своєчасного та повного здійснення відрахувань частини чистого прибутку  підприємствами  комунальної власності громади.

           IX. Визначення заходів відстеження результативності акта.

          Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим регуляторним актом шляхом статистичного аналізу показників  місцевих податків і зборів, що надходять до бюджету об’єднаної територіальної громади.

.    

            Можливої шкоди від наслідків дії акта не вбачається.

 

          Начальник фінансового відділу                                 Оксана  ГОРОДИСЬКА


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано