ПРОГРАМА підтримки ФАПів

                                                                                               « ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

рішення сесії  №____

від «_____»__________2020 року

                                            Міський голова

                                                                                                                ______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

підтримки ФАПів

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добромиль

2021

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

 

 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Добромильська міська рада

 

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади           про розроблення програми

 

3.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

 

4.

Співрозробники Програми

Добромильська міськак рада

5.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

6.

Учасники Програми

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

7.

Термін реалізації Програми

2021 рік

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

ВСЬОГО:             тис. грн., у тому числі: 185,0 тис.грн. – поДобромильській ОТГ

 

 

 

 

 

 

 

 

в.о Головного лікаря КНП СРР

 «Добромильської районної лікарні»                           О.Я.Урбанович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

Охорона здоров’я – один із пріоритетних напрямків державної політики та один із основних факторів національної безпеки країни. Перспективність розвитку суспільства визначається станом здоров’я людини та державними витратами на охорону здоров’я. Здоров’я людини є головною цінністю, має важливе значення в житті, надає можливості досягнути індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя.

Погіршення стану здоров’я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, зменшення середньої тривалості життя, нерівність у доступності первинної медичної допомоги призводять до об’єктивного збільшення потреби у первинній медичній допомозі, яку існуюча система охорони здоров’я задовольнити не в змозі. Лише розвиток первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини дасть змогу істотно вплинути на поліпшення демографічної ситуації, досягнути справедливого розподілу і раціонального використання бюджетних коштів.

Враховуючи впровадження реформи охорони здоров’я (підписання декларацій, підписання договору Підприємства з Національною службою здоров’я), нестачу коштів з державного бюджету та необхідність виконання зобов’язань з виплати заробітної плати працівникам, розрахунків за енергоносії, придбання медикаментів, функціональних призначень та покращення матеріально-технічної бази, виникає гостра потреба у наданні фінансової підтримки Підприємству Добромильською міською радою.

Важливість розроблення Програми виникла через необхідність забезпечення ефективного фінансування розвитку системи охорони здоров`я, вдосконалення надання первинної медичної допомоги та невідкладної медичної допомоги населенню Добромильської міської ради на первинному рівні.

У сучасних економічних умовах для забезпечення виконання власних статутних завдань, КНП СРР «Добромильська районна лікарня» потребує залучення додаткового фінансування, яке сприятиме стабілізації  фінансово-господарської діяльності, поліпшення стану розрахунків, більш ефективного використання майна комунальної власності, оновлення технічної бази, проведення капітального та поточного ремонтів об’єктів спільної власності.

Програма орієнтована на розвиток КНП СРР «Добромильська районна лікарня» та забезпечення надання якісної первинної медичної допомоги всім верствам населення, за рахунок розвитку існуючих медичних послуг. Програма визначає основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню якісної та своєчасної первинної медичної допомоги населенню Добромильської міської ради.

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної одиниці окремо.

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

Мета Програми полягає у досягненні максимально можливого рівня здоров'я для жителів Добромильської міської ради, зміцнення і охорони здоров'я мешканців протягом усього їх життя.

В умовах діючих механізмів та обсягів бюджетного фінансування галузі охорони здоров'я необхідно забезпечити потреби населення у всіх видах медичної допомоги на первинному рівні.

Метою Програми підтримки ФАПів, на 2021 рік є забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження ефективного функціонування системи надання населенню доступної і високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини.

Для досягнення мети необхідно вирішити наступні завдання:

  • розвиток первинної медичної допомоги;
  • створення системи медичної допомоги, зосередженої на пацієнтові;
  • запровадження в лікувальну практику сучасних медичних технологій;
  • забезпечення медичної підтримки здорового способу життя;
  • покращення якості медико-санітарної допомоги;

 

3. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів Та результативних показників

 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення і мають багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення політики охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм.

КНП СРР «Добромильська РЛ» створений для надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Добромильської міської ради.

Основними завданнями Програми є:

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, матеріальна мотивація праці медичних працівників, забезпечення належного фінансування потреб первинної ланки;

- забезпечення повноцінного функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів.

 

  1. Фінансове забезпечення реалізації програми

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів Добромильського міської ради

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми – 705,9 тис. грн., у тому 185 тис.грн. – для забезпечення фінансової підтримки ФАПів Добромильської міської ради.

 

 

  1. Координація та контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми здійснює Добромильська міська рада.

Відповідальні виконавці програми – КНП Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня».

Виконавці Програми інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації у Добромильську міську раду протягом терміну реалізації Програми.

 

6. Очікувані результати

 

Виконання Програми дасть змогу:

- підвищити ефективність роботи КНП СРР «Добромильська районна лікарня», сприяти подоланню несприятливих демографічних тенденцій на території району;

- забезпечити населення первинною медичною допомогою за місцем проживання;

- гарантувати надання невідкладної допомоги;

- покращити надання населенню якісної  медичної допомоги первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів;

- забезпечити КНП СРР «Добромильська районна лікарня» висококваліфікованими медичними кадрами.

 

7. Заходи Програми

 

№ п/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн.

Очікувані результати

1

Оплата праці працівників ФАПів, що не увійшли в спроможну мережу надання ПМД

2021

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

кошти ОТГ

185,00 грн.

Створення умов для покращення надання первинної медичної санітарної допомоги сільському населенню

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                          О.Мацько

 

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього потреба у коштах на виконання Програми

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.:

185000,00 грн.

185000,00грн.

Добромильська ОТГ

185000,00 грн.

185000,00грн.

 

 

Секретар міської ради                                                          О.Мацько

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано