Програма розвитку спорту серед населення Добромильської міської ради громадської організації фізкультурно – спортивного товариства « Колос» на 2021р.

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                             

______________ П.Куляс

 

 

 

                                                             

 

 

 

 

 

 

Програма розвитку  спорту серед населення Добромильської міської ради громадської організації

фізкультурно – спортивного  товариства « Колос» на 2021р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2021

 

ПАСПОРТ

Програми розвитку  спорту серед населення Добромильської міської ради

громадської організації фізкультурно – спортивного  товариства

 « Колос» на 2021р.

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми      

ГО ФСТ «Колос»

2

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії ____________

 

 

3

Розробник Програми                       ГО ФСТ «Колос»

 

 

 

 

 

 

 

4

Термін реалізації Програми

2021 рік

5

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн., усього, у тому числі

100,0 тис.грн.

5.1.

Коштів  міського  бюджету

100,0 тис.грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Визначення мети Програми:

 

Мета Програми полягає  у :

створенні умов  для впровадження здорового способу життя,

 залучення   населення регіону до масового спорту, як важливої складової, покращення якості та тривалості рухової активності  життя населення ,

сприяння фізичному та духовному розвитку молоді,

формування  свідомості  основи здорового способу життя  та патріотизму, створення  умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку,

зміцнення здоров’я засобами фізичної культури та спорту,

забезпечення виховання молоді в дусі олімпізму ,

пропагування здорового способу життя.

Метою програми є збереження  існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту,  забезпечення проведення регіональних змагань серед ОТГ та участі команд в районних, обласних і всеукраїнських спортивних змаганнях. Створення  умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів Добромильської міської ради, збереження та покращення матеріально – технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо- юнацьких спортивних шкіл шляхом підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого  самоврядування до проблем галузі фізичної культури і спорту на селі.

 

2.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, обсягів та джерел фінансування; строки виконання Програми:

 

Основні завдання , які  випливають зі змісту Програми , можуть бути  вирішені шляхом:

-забезпечення  об’єднання зусиль щодо  розвитку фізичної культури і спорту у сільській  місцевості органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення.

-удосконалення форм залучення різних груп населення  до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою та спортом  за місцем їх проживання, навчання,роботи та у місцях масового відпочинку;

-проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян.

-підвищення ролі  засобів  масової інформації у формуванні  здорового способу життя;

-впровадження  дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла  формуванню традицій і культури  здорового способу життя,престижу здоров’я, залучення громадян до активних занять фізичною культурою та спортом  та формування нових цінностей та орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров’я  людей;

-переоснащення матеріально – технічної бази закладів  дитячо – юнацького та резервного спорту;

-удосконалення взаємодії  фізкультурно спортивного товариства « Колос» та федераціями  з видів спорту шляхом оптимізації та корекції наявних ресурсів у виконання поставлених завдань;

-розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих.

Для фінансового забезпечення  Програми  залучаються в установленому порядку кошти місцевих бюджетів , а також кошти  з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми  становить 100 000 тис. грн.

Фінансовий ресурс програми може уточнюватись.

Термін дії Програми   - 2021р.

 

 

 

 

3. Завдання та напрямки виконання Програми

 

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших  і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури  і спорту залучення широких верств населення  на території Добромильської ОТГ.

Основними завданнями Програми є:

Сприяння реалізації державної політики  у сфері фізичної культури та спорту;

Організація  фізкультурно-оздоровчої діяльності ,зокрема за місцем роботи та проживання  громадян;

Забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

Створення умов для залучення мешканців ОТГ до активних занять фізичною культурою та спортом, здорового способу життя;

Утворення та діяльність у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

Доступності мешканцям міської ради до  спортивних споруд відповідних навчальних закладах для занять фізичною культурою;

Функціонування та створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл у районі, у тому числі відкриття відділень (філій) у міській раді;

Напрямки  реалізації  виконання Програми залишаються незмінними впродовж дії Програми і до її закінчення.

Виконання програми  здійснюватиметься  за такими напрямками:

Фізкультурно – оздоровча  та спортивна робота;

Інформаційно- пропагандистське забезпечення;

Результативні показники:

Забезпечення системи підготовки  спортивних резервів для збірних команд міської ради  та окремих спортсменів у районних ,обласних, всеукраїнських  та міжнародних змаганнях;

Удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

Забезпечення  висвітлення  визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно – спортивного руху;

Створення належних матеріально – технічних умов для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

Створення належних умов до проведення районних  спортивних ігор (змагань) в міської ради та серед ОТГ.

 

4. Заходи  з  реалізації Програми відбуваються відповідно до календарного плану заходів громадської організації  ФСТ «Колос»  на 2021рік згідно з поданою заявкою ФСТ «Колос» через відділ освіти, культури, спорту та туризму.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарний план заходів громадської організації

ФСТ «Колос»  на 2021рік.

№п/п

Вид спорту

Місяць проведення змагань

Місце проведення змагань

примітка

нагородження

1

Чемпіонат р-ну з волейболу серед сільських колективів ОТГ

Лютий-березень

Згідно положення

 

 

2

Спартакіада серед ОТГ

Лютий, березень

Згідно положення

 

 

3

Турнір з баскетболу

березень

Згідно положення

 

 

4

Відкрита першість настільного тенісу серед сільських колективів

Лютий, березень

Згідно положення

 

 

5

Чемпіонат з міні – футболу серед сільських колективів ОТГ

Лютий, березень

Згідно положення

 

 

6

Чемпіонат з міні – футболу серед  ветеранів серед сільських колективів ОТГ

Лютий, березень

Згідно положення

 

 

7

Чемпіонат з міні – футболу серед юнаків серед сільських колективів ОТГ

Березень,

квітень

Згідно положення

 

 

8

Кубок з футболу « Весна -2021» (дорослі)серед сільських колективів ОТГ

Березень,

квітень

Згідно положення

 

 

9

Чемпіонат з футболу (дорослі)серед сільських колективів ОТГ

Квітень-листопад

Згідно положення

 

 

10

Чемпіонат з футболу( ветерани) серед сільських колективів ОТГ

Квітень-жовтень

Згідно положення

 

 

11

Пляжний волейбол (дівчата,хлопці)

Червень, липень

Згідно положення

 

 

12

Стрітбол

Червень, липень

Згідно положення

 

 

13

 змагання серед юнаків з футболу  під девізом « Даруймо радість дітям»

червень

Згідно положення

 

 

14

 змагання серед ОТГ

« Культурно-спортивне свято  « Козацькі забави»

серпень

Згідно положення

 

 

15

Кубок з футболу, присв’ячений Дню Незалежності України

серпень

Згідно положення

 

 

16

 турнір пам’яті бувшого голови ФСТ «  Колос» І. Яворського

серпень

Згідно положення

 

 

17

Спартакіада серед  працівників апарату ОТГ

Серпень

вересень

Згідно положення

 

 

18

Спартакіада серед  депутатів  ОТГ

Серпень

вересень

Згідно положення

 

 

19

Змагання з міні – футболу серед організацій ОТГ

Вересень

жовтень

Згідно положення

 

 

15

Змагання з силових видів спорту

Жовтень листопад

Згідно положення

 

 

16

Кубок з футболу « Золото Осінь 2021 « серед ОТГ

Жовтень листопад

Згідно положення

 

 

17

Кубок з міні – футболу серед сільських колективів ОТГ

листопад

Згідно положення

 

 

18

Турнір з волейболу (дорослі) до Дня захисника Вітчизни

жовтень

Згідно положення

 

 

19

Турнір з волейболу серед дівчат та юнаків до дня Св. Миколая

грудень

Згідно положено

 

 

20

Турнір з настільного тенісу серед ОТГ

грудень

Згідно положення

 

 

21

Кубок  з волейболу серед ОТГ

грудень

Згідно положення

 

 

 

всього

100,0 тис. грн.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано