П Р О Г Р А М А безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах на 2021 рік

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                            

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах  на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2021

 

ПАСПОРТ

Програми

безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах  на 2021 рік

 

 

 1. Ініціатори розроблення Програми: Добромильська ОТГ

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми: ________________________

 

 1. Розробники програми: КНП Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня"

 

 1. Співрозробник Програми: Добромильська міська рада

 

 1. Відповідальні виконавці Програми: КНП Старосамбірської районної ради «Добромильська районна лікарня»

 

 1. Термін реалізації Програми: 2021 рік.

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми –                      Добромильська міська рада -         грн.,

 

 

 

 

 

 

в.о. головного лікаря КНП СРР

«Добромильської районної лікарні»                                          О.Я.Урбанович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

  ПРОГРАМА
безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах  на 2021 рік

 

 1. Загальна частина

На виконання вимог законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Основи законодавства України про охорону здоровя», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», керуючись Постановою Кабінету Міністрів України  від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 липня 2011 року №762 розроблено цільову соціальну Програму забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах.

До технічних засобів, які отримують безпосередньо інваліди, діти-інваліди або їх законні представники в закладах охорони здоров’я для використання в амбулаторних та побутових умовах належать слухові апарати, сечоприймачі чоловічі та жіночі, високопоглинальні прокладки для жінок, які страждають нетриманням сечі, калоприймачі, підгузники, а також технічні засоби з мовним приводом: глюкометри, термометри та тонометри.

Забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами здійснюється на підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевого бюджетів, передбачених на зазначену мету. Потребу у забезпеченні технічними засобами інвалідів визначають соціально-експертні комісії з оформленням індивідуальної програми реабілітації дітей-інвалідів, лікувально-консультативні комісії лікувально-профілактичного закладу.

У Добромильській ОТГ існує проблема забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами. З лікарями КНП СРР «Добромильська районна лікарня» укладено Декларації про вибір лікаря, який надає первинну медичну допомогу з пацієнтами, які потребують безкоштовного отримання калоприймачів сечоприймачів та сечових катетерів, високопоглинаючих прокладок для жінок підгузників ( у т.ч.  діти- інваліди).  

 

 

 1. Мета Програми

 

Метою Програми є реалізація положень законодавства України щодо гарантованого забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами з метою медичної та соціальної реабілітації інвалідів з вираженим порушенням функцій та систем;

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

 

3.1. Для досягнення поставленої мети Програми необхідно за рахунок коштів місцевого бюджету, а також коштів благодійних організацій та інших джерел, не заборонених законодавством, реалізувати у 2021 році завдання щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах.

3.2.Для виконання завдань Програми необхідно здійснення наступних заходів КНП СРР «Добромильська районна лікарня»:

- здійснення моніторингу щодо потреби інвалідів у технічних та інших засобах медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах;

 • визначення щорічної потреби у технічних та інших засобах медичного призначення для використання у амбулаторних і побутових умовах на кожного інваліда;
 • закупівля технічних та інших засобів медичного призначення для використання інвалідами у амбулаторних і побутових умовах;
 • проведення реабілітаційних заходів шляхом забезпечення технічними та іншими засобами медичного призначення, відповідно до потреби;
 • ведення первинної облікової медичної документації щодо забезпечення інвалідів технічними та іншими засобами медичного призначення, з згідно з вимогами МОЗ України.

3.3.Напрямками використання бюджетних коштів при забезпеченні інвалідів є закупівля технічних та інших засобів медичного призначення на відповідний рік:

Найменування засобу

Орієнтовна    

вартість одиниці засобу,  

грн./ 1шт.

Кількість одиниць засобу на місяць, шт.

Необхідна кількість коштів для забезпечення засобом на місяць одного інваліда, грн.

Необхідна кількість коштів для забезпечення засобом на          рік одного інваліда, грн.

Кількість інвалідів, що потре-бують даний засіб

Загальна сума коштів необхідних для повного забезпече-ння інвалі-дів даним засобом на рік, грн.

Однокомпо

нентний

калоприймач відкритий непрозорий

60,00

30

1800

18000

4

72000

Сечоприймачі

55,00

2

110

1100

3

3300

Сечові катетери

17,00

1

17

170

3

510

Високопогли-наючі прокладки для жінок

6,00

30

180

1800

5

9000

Підгузники дорослі

12,0

120

1440

14400

5

72000

Підгузники для дітей інвалідів

3,85

120

462

4620

17

78540

Всього

 

 

 

 

37

235350,00

 

3.4.Програма реалізується шляхом  забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів з вираженим                порушенням функцій органів та систем технічними засобами, відповідно до               індивідуальних програм реабілітації інваліда.

3.5.Механізм видачі безкоштовних технічних засобів відбувається відповідно до               Постанови Кабінету Міністрів України  від 03.12.2009 №1301 «Про затвердження               Порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими засобами» із               змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 липня 2011 року               №762 за рахунок коштів районного бюджету.

         3.6. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними засобами здійснюється на               підставі медичного висновку за рахунок та в межах коштів державного та місцевого               бюджетів, передбачених на зазначену мету.

3.7.Технічні засоби інваліди та діти-інваліди  отримують  для використання в                амбулаторних  та  побутових умовах згідно з  постановою 03.12.2009 №1301 «Про               затвердження Порядку забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними та іншими               засобами» із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів від 20 липня                2011 року №762.

       

 1. Фінансове забезпечення реалізації Програми

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів Добромильської міської ради .

       4.2. Загальний обсяг фінансових ресурсів по Добромильській міській раді становить 100,0 тис. грн.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

       5.1.Контроль за виконанням Програми здійснює Добромильська міська рада.

       5.2.Відповідальні виконавці програми – КНП Старосамбірської районної ради   «Добромильська районна лікарня».

       5.3.Виконавці Програми інформують про хід і результати виконання заходів Програми та              надають пропозиції з удосконалення її реалізації у Старосамбірську районну раду              протягом терміну реалізації Програми.

 

 1. Очікувані результати

6.1. Виконання Програми дасть можливість:

6.1.1. Дотримати вимоги законодавства України  відповідно до частини п’ятої статті Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» щодо           безоплатного забезпечення  інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами та інших засобах медичного призначення для використання в амбулаторних та побутових умовах

         6.1.2. Забезпечити потребу в технічних та інших засобах медичного призначення                   інвалідів, дітей-інвалідів  з вираженим порушенням функцій органів та систем, а також покращення їх соціальної адаптації та якості життя.

6.1.3. Запровадити безоплатне надання технічних та інших засобів медичного           призначення інвалідам та дітям-інвалідам.

 

7.Заходи Програми

№ п/п

Перелік заходів Програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис.грн.

Очікувані результати

1

Закупівля технічних та інших засобів медичного призначення для використання інвалідами у амбулаторних і побутових умовах

2021

Комунальне некомерційне підприємство Старосамбірської районної ради «Добромильська районна рада»

міський бюджет

100,0 грн.

Забезпечення потреби в технічних та інших засобах медичного призначення                   інвалідів, дітей-інвалідів  з вираженим порушенням функцій органів та систем, а також покращення їх соціальної адаптації та якості життя.

 

Секретар міської ради                                             О.Мацько

Додаток 1 до Програми

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Обсяг коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання

Усього потреба у коштах на виконання Програми

2021 рік

Обсяг ресурсів, усього, в т.ч.:

100,0

100,0

Добромильська міська рада

100,0

100,0

 

 

 

 

Секретар міської ради                                                           О.Мацько


 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано