План заходів

Заходи щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки та проекту місцевого бюджету на 2022 рік

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні за виконання

1.

Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету

До 1 липня

 Фінансовий відділ

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

До 1 липня

Фінансовий відділ

3.

Надання  фінансовому відділу основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період

До 15 липня

Виконавчий орган місцевої ради

4.

Надання місцевому фінансовому відділу інформації щодо чисельності населення

До 15 липня

Територіальний орган статистики

5.

Підготовка та подання  фінансовому відділу разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету

Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС

Щодо прогнозних обсягів надходжень , контроль за якими закріплено за відповідним ОМС

До 15 липня

 

 

 

Територіальний підрозділ ДФС

 

виконавчий орган місцевої ради

6.

Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 15 липня 

Фінансовий відділ

7.

Підготовка та внесення змін до показників прогнозу місцевого бюджету на 2022-24 роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6

До 20 липня 

Фінансовий відділ

8.

Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період

До 20 липня

Фінансовий відділ

9.

Надання  фінансовому відділу пропозицій до прогнозу місцевого бюджету

До 1 серпня

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу місцевого бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій

До 5 серпня

Фінансовий відділ

11.

Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу місцевого бюджету

До 10 серпня

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

12.

Доопрацювання прогнозу місцевого бюджету за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації,  виконавчого органу місцевої ради

До 12 серпня

Фінансовий відділ

13.

Подання прогнозу місцевого бюджету до виконавчого органу місцевої ради

До 15 серпня

Фінансовий відділ

14.

Розгляд та схвалення прогнозу місцевого бюджету

До 1 вересня

Виконавчий комітет місцевої ради

15.

Подання прогнозу місцевого бюджету разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до місцевої ради для розгляду в порядку, визначеному радою

У п’ятиденний термін після схвалення рішення виконавчим комітетом.

Фінансовий відділ

16.

Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними комісіями місцевої ради та на пленарному засіданні місцевої ради в порядку, визначеному радою

За регламентом ради

Головні розпорядники бюджетних коштів

Фінансовий відділ

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту місцевого бюджету на  2022  рік

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання*

Відповідальні за виконання**

1.

Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення)

У терміни доведені МФУ

Фінансовий відділ

2.

Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів

У терміни доведені дорученнями

Виконавчі органи місцевої ради

3.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном

Серпень

Фінансовий відділ

4.

Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам

За термінами доведеними МФУ

Фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів

5.

Доведення до місцевих фінансових органів області:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення;
- організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів

У триденний термін з дня отримання

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації

6.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

У триденний термін з дня отримання

Фінансовий відділ

7.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов'язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів

Серпень

Фінансовий відділ

8.

Організація роботи з розробки бюджетних запитів

Серпень

Головні розпорядники бюджетних коштів

9.

Подання бюджетних запитів місцевому фінансовому відділу

У терміни встановлені місцевим фінансовим відділом

Головні розпорядники бюджетних коштів

10.

Підготовка та подання місцевому фінансовому відділу разом з поясненнями прогнозних обсягів доходів бюджету, іншої інформації за запитом місцевого фінансового відділу прогнозу місцевого бюджету

Щодо платежів, контроль за якими закріплено за органами ДФС

Щодо прогнозних обсягів надходжень , контроль за якими закріплено за відповідним ОМС

 

До 15 вересня  

 

 

 

Територіальний підрозділ ДФС

 

виконавчий орган місцевої ради

 

11.

Формування прогнозних розрахунків за доходами

Жовтень

Фінансовий відділ

12.

Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту місцевого бюджету

До 1 жовтня

Фінансовий відділ

13.

Доведення до місцевих фінансових органів області:
- обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні;
- текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні

У триденний термін  з дня отримання

Департамент фінансів Львівської обласної державної адміністрації

14.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні

У триденний термін з дня отримання

Фінансовий відділ

15.

Доведення виконавчим органам міських рад та виконавчим органам рад об'єднаних територіальних громад відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я

За термінами встановленими ОДА

Обласна державна адміністрація

16.

Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту місцевого бюджету (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок)

Жовтень

Фінансовий відділ, головні розпорядники коштів

17.

Підготовка проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, виконавчому органу місцевої ради

Листопад

Фінансовий відділ

18.

Схвалення проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет

Листопад ( не пізніше як за 20 днів до сесії ради) 

виконавчий орган місцевої ради

19.

Направлення схваленого проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет до місцевої ради

Не пізніше як за 20 робочих днів до запланованого розгляду

виконавчий орган місцевої ради

20.

Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах .

Не пізніше ніж через три робочі дні після подання відповідній місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет.

Головні розпорядники коштів

21.

Оприлюднення проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет, схваленого виконавчим органом місцевої ради

Не пізніше як за 20 робочих днів до розгляду

виконавчий орган місцевої ради

22.

Доопрацювання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні

У двотижневий строк з дня офіційногоопублікування закону про Державний бюджет України

Фінансовий відділ

23.

Супровід розгляду проекту рішення про бюджет у місцевій раді

На пленарному засіданні ради та під час розгляду постійними комісіями

Представники виконавчого органу місцевої ради, фінансового відділу, головних розпорядників бюджетних коштів

24.

Оприлюднення рішення місцевої ради про місцевий бюджет на плановий рік на веб сайті місцевої ради

Не пізніше 5 робочих днів на сайті з дня його прийняття

Фінансовий відділ

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано