ПРОГРАМА утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 2021рік

                                                                              

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                            

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ПРОГРАМА

утримання та розвитку автомобільних доріг

 та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

  на 2021рік

                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Добромиль

2021

 

Паспорт

Програми

утримання та ремонту автомобільних доріг  та дорожньої

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   на 2021рік

 

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Добромильська міська рада

2.

Розробник програми

Виконавчий комітет  Добромильської міської ради

3.

Співрозробники програми

-

4.

Відповідальний виконавець програми

Виконавчий комітет Добромильської міської  ради

5.

Назва Програми

Утримання та розвиток  автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету.

на 2021 рік

6.

Законодавча база розроблення програми

Закони України «Про автомобільні дороги», «Про

 дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про

 джерела фінансування дорожнього господарства України»,

постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня

1994 р.

№ 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і

утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних

переїздів, правил користування ними та охорони»

7.

Підстава для розроблення Програми

Необхідність поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі доріг загального користування, у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності Добромильської міської ради

8.

Мета і основні завдання

Програми

Збереження та поліпшення транспортно- експлуатаційного

 стану наявної мережі доріг загального користування, у

 тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Добромильської міської ради з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних термінів

9.

Основні заходи Програми

Поліпшення транспортно-експлуатаційного стану мережі автомобільних доріг та споруд на них, забезпечення безперервності розвитку мережі автомобільних доріг, підвищення рівня їх капітальності відповідно до темпів автомобілізації країни, підвищення швидкості, економічності, комфортності та безпечності перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом,     поліпшення стану доріг у міській місцевості

10.

Строки реалізації Програми

2021 рік

11.

Фінансове забезпечення

Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів   місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством

12.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,

тис. грн.

500.000 тис. грн.

В межах щорічних кошторисних призначень

7.1

В тому числі бюджетних коштів:

500,000 тис. грн.

 

- з них коштів міського бюджету

500,000тис. грн.

 

- позабюджетні кошти

-

8

Основні джерела фінансування програми

Міський  бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Загальні положення

            Мережа автомобільних доріг є невід'ємною частиною єдиної транспортної системи, що забезпечує роботу всіх галузей промисловості і сільського господарства, соціальний розвиток суспільства. Окрім того, з їх експлуатацією, забезпечується рівномірний наземний доступ у різні місця району, області, країни, а також безпечне та надійне переміщення людей і транспортування товарів із належною ефективністю. Автомобільні дороги є однією з підсистем економічної системи країни, вони є суспільним продуктом та мають надзвичайно важливе значення.

            Від стану автомобільних доріг залежать витрати на перевезення вантажів та пасажирів, рівень цін, певною мірою зайнятість населення та темпи розвитку економіки держави загалом. У свою чергу стан автомобільних доріг і темпи розвитку дорожньої галузі визначаються економічними можливостями та рівнем фінансування галузі дорожнього господарства.

            Однак на сьогодні стан розвитку дорожнього господарства країни свідчить про певні труднощі, зумовлені недостатнім фінансуванням дорожньо-ремонтних робіт порівняно з нормативними потребами.

            Основою для розроблення даної Програми є Закони України «Про автомобільні дороги», «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про джерела фінансування дорожнього господарства України», постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 р. № 198 «Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони».

 

2.Мета Програми.

            2.1.Метою Програми є:

            - покращення стану вулиць та автомобільних доріг комунальної власності за рахунок коштів міського бюджету, що позитивно вплине на соціально-економічний розвиток населених пунктів  Добромильської міської ради;

            - збереження наявної мережі автомобільних доріг загального користування з доведенням термінів експлуатації дорожнього покриття до міжремонтних строків;

            - розвиток дорожньої інфраструктури та створення безпечних умов дорожнього руху на території населених пунктів Добромильської міської ради;

           - поліпшення транспортно-експлуатаційного стану доріг у міській та сільській  місцевості;

            - покращення соціально-економічного розвитку населених пунктів Добромильської міської ради, збільшення інвестиційної привабливості та розвитку сільського господарства за рахунок будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг комунальної власності Добромильської міської ради;

            - забезпечення життєво важливих інтересів населення, об'єктів виробництва, підприємств, установ населених пунктів Добромильської ради незалежно від форм власності шляхом покращення якості шляхів сполучення.

 

3.Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

            3.1.Закон України «Про автомобільні дороги» регулює відносини, пов’язані з функціонуванням та розвитком автомобільних доріг. Цим законом визначено, що автомобільні дороги поділяються на:

            - автомобільні дороги загального користування державного значення;

            - автомобільні дороги загального користування місцевого значення;

            - автомобільні дороги міст та інших населених пунктів;

            - відомчі (технологічні) автомобільні дороги;

            - автомобільні дороги на приватних територіях.

            3.2.Державне управління автомобільними дорогами загального користування здійснює Державне агентство автомобільних доріг України (Укравтодор), яке має органи управління на місцях – філії Служби автомобільних доріг.

            3.3.Управління функціонуванням та розвитком вулиць і доріг міст, інших населених пунктів здійснюється відповідними органами місцевого самоврядування, у віданні яких вони знаходяться.

            3.4.Протяжність мережі автомобільних доріг загального користування  у населених пунктах Добромильської міської  ради становить 126,0  км. У зв’язку зі значним транспортним навантаженням, шляхова мережа Добромильської міської  ради  втратила свої експлуатаційні якості і потребує як утримання так і ремонту. Перш за все викликають занепокоєння ті ділянки доріг по яких проходять автобусні сполучення, підвезення дітей до навчальних закладів, надання невідкладної медичної допомоги.

            Внаслідок обмеженого фінансування обсяги здійснення ремонтних робіт існуючої мережі доріг є недостатніми. На даний час не здійснюється  ремонт дорожнього покриття на території населених пунктів Добромильської міської  ради, а попередній ямковий ремонт  не має довготривалого ефекту і   потребує його повторного здійснення. 

            3.5.Критеріями стратегії розвитку автомобільних доріг населених пунктів Добромильської міської  ради у 2021 році, враховуючи їх незадовільний експлуатаційний стан є:

            - збереження мережі автомобільних доріг;

            - забезпечення ефективного функціонування і безпеки дорожнього руху;

            - забезпечення транспортної доступності  між населеними пунктами, районним та обласним центрами;

            - запровадження механізму державно-приватного партнерства для реалізації інфраструктурних проектів, співпраця з сільськогосподарськими господарствами.

     

4.Перелік завдань і заходів Програми

            4.1.Основними завданнями програми є:

- забезпечення належного утримання та ефективної експлуатації доріг на території Добромильської міської ради;

- досягнення належного рівня утримання та ефективної експлуатації доріг комунальної власності;

- впорядкування дорожнього руху на території Добромильської міської ради.

 

5.Очікувані результати виконання Програми

            5.1.Виконання Програми забезпечить:

            - збереження існуючої мережі доріг комунальної власності від руйнування;

            - виконання заходів з безпеки дорожнього руху;

            - ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту, у тому числі маршрутів загального користування, на аварійних ділянках шляхом проведення на них ремонтних робіт;

            - покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху;

            - покращення експлуатаційного стану доріг і вулиць комунальної власності;

            - раціональне фінансування галузі дорожнього господарства, а саме: виділення коштів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної  власності. 
            5.2.Вирішення цих проблем дозволить покращити імідж міста , що призведе до покращення соціально-економічного розвитку Добромильської міської  ради в цілому, поліпшення інвестиційного клімату, сприятиме залученню нових інвестицій у громаду, дозволить розвиватися діючим підприємствам, створенню нових суб’єктів господарської діяльності, забезпечить повноцінне проживання, роботу і відпочинок мешканців громади.

            Сприяння безперешкодному доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів дорожньої інфраструктури.

 

6.Фінансування Програми.

            6.1.Головний розпорядник коштів –Добромильська міська  рада Самбірського  району Львівської області області  в межах бюджетних призначень передбачає кошти на фінансування Програми.

            6.2 .Фінансування  Програми здійснюється в межах видатків передбачених у міському  бюджеті на відповідний рік по КПКВКМБ 7461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету»»,  а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

            6.4.Програма є необхідною для забезпечення ремонту та утриманням автомобільних доріг місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності населених пунктів Добромильської міської  ради. Доцільність заходів є обґрунтованими. Програма потребує залучення коштів Державного, місцевого бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством.

 

 

Секретар міської ради                                                          О.Мацько

 

 

                                                                                                                           

                                                                

 Ресурсне забезпечення

 

ПРОГРАМА

утримання та розвитку автомобільних доріг  та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету   на 2021 рік

 

тис.грн.

Обсяг коштів,які пропонується залучити

на виконання програми

 2021

Усього витрат на виконання програм, тис. грн.

Усього

500,0

500,0

У т.ч. міський бюджет

500,0

500,0

 

 

 

 

 

        Секретар міської ради                                                                          О. Мацько

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано