Відкриті дані

Набори відкритих даних Добромильської  міської ради 

 

 

Відповідно до статті 10-1  Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

1. Публічна інформація у формі відкритих даних - це публічна інформація у форматі, що дозволяє її автоматизоване оброблення електронними засобами, вільний та безоплатний доступ до неї, а також її подальше використання.

Розпорядники інформації зобов’язані надавати публічну інформацію у формі відкритих даних на запит, оприлюднювати і регулярно оновлювати її на єдиному державному веб-порталі відкритих даних та на своїх веб-сайтах.

2. Публічна інформація у формі відкритих даних є дозволеною для її подальшого вільного використання та поширення.

Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних з обов’язковим посиланням на джерело отримання такої інформації.

3. Публічна інформація, що містить персональні дані фізичної особи, оприлюднюється та надається на запит у формі відкритих даних у разі додержання однієї з таких умов:

1) персональні дані знеособлені та захищені відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

2) фізичні особи (суб’єкти даних), персональні дані яких містяться в інформації у формі відкритих даних, надали свою згоду на поширення таких даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

3) надання чи оприлюднення такої інформації передбачено законом;

4) обмеження доступу до такої інформації (віднесення її до інформації з обмеженим доступом) заборонено законом.

4. Перелік наборів даних, що підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, вимоги до формату і структури таких наборів даних, періодичність їх оновлення визначаються Кабінетом Міністрів України. При цьому до такого переліку Кабінет Міністрів України обов’язково включає інформацію, доступ до якої у формі відкритих даних передбачено законом.

Створення та забезпечення функціонування єдиного державного веб-порталу відкритих даних здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері електронного урядування.

{Закон доповнено статтею 10-1 згідно із Законом № 319-VIII від 09.04.2015}

Постанова КМУ № 407 від 03.03.2021 Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 і від 30 листопада 2016 р. № 867

Постанова КМУ № 409 Про внесення змін до деяких постанов КМУ щодо відкритих даних

Постанова КМУ № 835 Про затвердження Положення про набори даних

 

Формати даних:

CSV, XLSX, TXT, RTE, MD, ODT - для реєстрів текстових документів,

GeoTIFF, SHP, DMF, MID/MIF, DXF, XML, GeoJSON, GPX, LOC, ARINC, AIXM, GIF, TIFF, JPG, JPEG, PNG - для геопросторової інформації

RDF, XML, JSON, CSV, ODS, YAML -   для реєстрів у форматі exel

Тип даних

Формат даних

Текстові дані

TXT, RTF, ODT*, DOC(X), PDF (з текстовим змістом, нескановане зображення), (X)HTML*

Структуровані дані

RDF*, XML*, JSON*, CSV*, XLS(X), ODS*, YAML*

Графічні дані

GIF*, TIFF, JPG (JPEG)*, PNG*

Відеодані

MPEG, MKV, AVI, FLV, MKS, MK3D

Аудіодані

MP3, WAV, MKA

Дані, розроблені з використанням програми Macromedia Flash

SWF, FLV

Архів даних

ZIP*, 7z*, Gzip*, Bzip2*

 

 

 Рекомендації для наборів даних із розділу Переліку «Усі розпорядники інформації»

 1. Довідник підприємств, установ (закладів) та організацій розпорядника інформації та організацій, що належать до сфери його управління, у тому числі їх ідентифікаційних кодів, офіційних веб-сайтів, адрес електронної пошти, телефонів та адрес
 2. Інформація про організаційну структуру розпорядника інформації
 3. Нормативи, що затверджуються та підлягають оприлюдненню відповідно до закону розпорядником інформації
 4. Переліки національних стандартів, відповідність яким надає презумпцію відповідності продукції, пов’язаних з нею процесів або методів виробництва чи інших об'єктів вимогам технічних регламентів
 5. Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію
 6. Інформація про систему обліку, види інформації, яка зберігається розпорядником
 7. Реєстр наборів даних, що перебувають у володінні розпорядника інформації
 8. Адміністративні дані, в значенні Закону України «Про державну статистику», що збираються (обробляються) та підлягають оприлюдненню відповідно до вимог закону, розпорядником інформації
 9. Нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником інформації, проекти нормативно-правових актів, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація, визначена законодавством про засади регуляторної політики
 10. Фінансова звітність суб’єктів господарювання державного та комунального сектору економіки
 11. Переліки регуляторних актів із зазначенням дати набрання чинності, строку проведення базового, повторного та періодичного відстеження їх результативності та інформації про місце їх оприлюднення
 12. Річні зведені основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств державного та комунального секторів економіки
 13. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів із зазначенням видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення проектів регуляторних актів, дату їх внесення на розгляд регуляторного органу та посилання на місце оприлюднення
 14. Інформація щодо отриманого майна (обладнання, програмного забезпечення) в рамках міжнародної технічної допомоги
 15. Перевикористання стандартів (для розробників)

3. Рекомендації для наборів даних із розділу Переліку «Органи місцевого самоврядування»

Архітектура та містобудування

 1. Адресний реєстр
 2. Відомості про залучення, розрахунок розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту
 3. Генеральні плани населених пунктів, історико-архітектурні опорні плани, плани зонування територій та детальні плани територій (за винятком відомостей, які відповідно до законодавства становлять інформацію з обмеженим доступом), їх проекти
 4. Дані містобудівного кадастру, у тому числі геопросторові дані
 5. Дані про видані будівельні паспорти
 6. Дані про здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, у тому числі про плани перевірок та складені документи (акти, приписи, протоколи, постанови)
 7. Дані про надані містобудівні умови та обмеження / Надані містобудівні умови та обмеження
 8. Інформація про рекламні засоби
 9. Основні положення генеральних планів населених пунктів та детальних планів територій
 10. Схеми планування територій та плани зонування територій (для сільських, селищних, міських рад)

Бюджет та фінанси

 1. Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету
 2. Звіти про виконання фінансових планів комунальних підприємств
 3. Надходження і використання благодійної допомоги
 4. Паспорти бюджетних програм місцевого бюджету
 5. Перелік бюджетних програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті
 6. Перелік інвестиційних договорів, додатків, додаткових угод та інших матеріалів до них, умов, у тому числі посилань на оприлюднені ресурси в Інтернеті
 7. Перелік розпорядників бюджетних коштів
 8. Перелік укладених договорів (укладені договори, інші правочини, додатки, додаткові угоди та інші матеріали до них)
 9. Перелік цільових програм, у тому числі посилання на оприлюднені ресурси в Інтернеті
 10. Реєстр боргових зобов’язань суб’єктів господарювання комунальної власності територіальної громади

Інфраструктура

 1. Дані про видані дозволи на порушення об’єктів благоустрою
 2. Дані про доступність будівель для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення
 3. Дані про паркування, у тому числі про розміщення майданчиків, їх операторів, обладнання та функціонування
 4. Дані про розміщення громадських вбиралень
 5. Дані про розміщення спецтехніки, що використовується для надання комунальних послуг, благоустрою, здійснення будівельних та ремонтних робіт
 6. Дані про споживання комунальних ресурсів (електроенергія, теплова енергія, природний газ, тверде паливо, холодна та гаряча вода) комунальними підприємствами, установами (закладами) та організаціями
 7. Дані про тарифи на комунальні послуги
 8. Інформація про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об’єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проектів
 9. Титульні списки на проведення капітального та поточного ремонту, будівництва, реконструкції та благоустрою

Комунальна власність

 1. Актуальні списки власників/орендарів місцевих земельних ділянок
 2. Дані обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов (квартирний облік)
 3. Перелік земельних ділянок, що пропонуються для здійснення забудови
 4. Перелік незадіяних земельних ділянок і майнових об’єктів (приміщень) комунальної форми власності, які можуть бути передані в користування
 5. Перелік об’єктів комунальної власності
 6. Перелік об’єктів комунальної власності, що передані в оренду чи інше право користування (з даними про умови передачі об’єктів в оренду)
 7. Перелік об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації
 8. Планові та фактичні показники сплати за договорами оренди комунальної власності, розміщення тимчасових споруд, розміщення рекламних засобів
 9. Черга на отримання земельних ділянок із земель комунальної власності

Місцеві ради

 1. Дані про депутатів місцевих рад, у тому числі контактні дані та графік прийому
 2. Поіменні результати голосування депутатів на пленарних засіданнях органу місцевого самоврядування

Навколишнє середовище

 1. Дані про зелені насадження, що підлягають видаленню, відповідно до виданих актів обстеження зелених насаджень
 2. Результати радіаційного контролю

Освіта

 1. Дані про педагогічних працівників закладів освіти
 2. Дані про черги дітей у дошкільні навчальні заклади
 3. Перелік дошкільних, середніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладів і статистична інформація щодо них
 4. Території обслуговування загальноосвітніх навчальних закладів

Охорона здоров'я

 1. Відомості про лікарські засоби/препарати, придбані за бюджетні кошти, відомості про розподілення таких ліків між закладами охорони здоров’я та їх залишки в кожному з них
 2. Дані про медичне обладнання комунальних закладів охорони здоров’я
 3. Дані про медичних працівників закладів охорони здоров’я
 4. Перелік та місцезнаходження комунальних закладів охорони здоров’я, які забезпечені обладнанням гінекологічним, мамологічним обладнанням, що пристосоване до потреб осіб з інвалідністю з урахуванням особливостей їх пересування

Торгівля

 1. Відомості про схеми розміщення засобів сезонної торгівлі
 2. Відомості про ярмарки (строк проведення, місце, кількість місць, вартість місць), організаторів ярмарків, договори, укладені з організаторами таких ярмарків
 3. Дані про об'єкти та засоби торгівлі (пересувна, сезонна та інші)

Громадський транспорт

 1. Відомості про транспортні засоби, які обслуговують пасажирські автобусні, тролейбусні та трамвайні маршрути перевезення
 2. Дані про місцезнаходження громадського транспорту в режимі реального часу
 3. Дані про місце розміщення зупинок міського електро- та автомобільного транспорту
 4. Перелік перевізників, що надають послуги пасажирського автомобільного транспорту, та маршрутів перевезення
 5. Розклад руху громадського транспорту

Участь громадськості та інше

 1. Дані громадського бюджету, бюджету участі тощо, у тому числі про проекти, результати голосування, реалізацію підтриманих проектів
 2. Дані про електронні петиції, у тому числі, осіб, що їх підписали, та результати розгляду
 3. Дані про надані адміністративні послуги
 4. Дані про надходження звернень на гарячі лінії, у аварійно-диспетчерські служби, телефонні центри тощо

 

 

Посилання на розпорядчий документ : Розпорядження № 28

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано