ПРОГРАМА Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Добромиль, селища Нижанковичі та сіл, які увійшли до складу Добромильської міської ради на 2021 рік

 

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                            

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Добромиль, селища Нижанковичі та сіл, які увійшли  до складу Добромильської міської ради на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2021

                 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Благоустрій населених пунктів передбачає:

- розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій населених пунктів у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об`єктів загального користування, інших природних комплексів і об`єктів;

- організацію належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об`єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого  призначення;

- створення умов для реалізації прав суб`єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 

  Система благоустрою населеного пункту  включає:

- управління у сфері благоустрою населених пунктів;

- визначення суб`єктів та об`єктів у сфері благоустрою населених пунктів;

- стандартизацію і нормування у сфері благоустрою населених пунктів;

- фінансове забезпечення благоустрою населених пунктів;

- здійснення державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою населених пунктів;

- встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів.

   Суб`єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

   До об`єктів благоустрою населених пунктів належать:

 1. території загального користування: парки, сквери, сади, майданчики, пам`ятки культурної та історичної спадщини, площі, вулиці, дороги, провулки, пішохідні доріжки, кладовища, інші території загального користування;
 2. прибудинкові території;
 3. території будівель та споруд інженерного захисту територій;
 4. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними території, інші території в межах населеного пункту.

Елементами благоустрою є:

- покриття площ, вулиць, доріг, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;

- зелені насадження уздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, інших об`єктах благоустрою загального користування, а прибудинкових територіях;

- засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;

- будівлі і споруди систем інженерного захисту територій;

- обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків;

- малі архітектурні форми;

- інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.

 

 1. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

 

  Основною метою Програми є організація робіт інженерного захисту, очищення та озеленення територій, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів щодо поліпшення мікроклімату, санітарного очищення, що здійснюється на території громади з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля. Основними завданнями Програми є спрямування зусиль промислового потенціалу міста, підприємництва, влади, громадян щодо недопущення погіршення життя громадян міста; збереження дієздатності комунального підприємства міста та його трудового потенціалу; оздоровлення фінансового стану комунального підприємства міста, досягнення ним прибуткової діяльності; збереження та підвищення заробітної плати працівникам підприємства на рівні законодавчо встановлених норм, не допущення заборгованості з виплати заробітної плати; покращення транспортного забезпечення діяльності комунальних підприємств, підвищення якості надання житлово-комунальних послуг.

   Пріоритети Програми узгоджуються з основними Положеннями Програми соціально-економічного розвитку громади м. Добромиль.

   Організацію благоустрою населеного пункту  забезпечують місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, відповідно до повноважень, установлених законом. Благоустрій здійснюється в обов`язковому порядку на всій території населеного пункту. Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території населеного пункту є обов`язковим для виконання розміщеними на цій території підприємствами, установами та організаціями та громадянами, які на ній проживають.

   На території Добромильської міської ради працює  житлово-комунальне господарство, діяльність якого спрямоване на обслуговування житлового фонду міста, забезпечення благоустрою вулиць, місць громадського користування тощо, освітлення вулиць в нічний час.

 

 1. ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВ`ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ

 

   Визначені завдання передбачається розв`язати за такими напрямами:

- сприяння технічному переоснащенню Добромильського житлово-комунального господарства, задіяному у сфері благоустрою;

- поліпшення благоустрою кладовищ;

- відведення земельної ділянки та виготовлення державних актів на право власності на земельні ділянки під кладовищами;

- проведення інвентаризації зелених насаджень;

- проведення інвентаризації та паспортизації доріг населених пунктів;

- проведення роботи з населенням з питань благоустрою та санітарного стану;

- залучення громадських організацій до участі в заходах передбачених Програмою;

- проведення обов`язкових робіт з благоустрою, які будуть виконуватися на умовах договору та фінансуватися міським бюджетом в межах затверджених на ці цілі коштів, а саме:

 • ямковий ремонт доріг:
 • вилов бродячих тварин;
 • догляд за намогильними спорудами на кладовищі;
 • обрізка дерев, кущів та інших насаджень, косіння бур`янів;
 • технічне обслуговування та утримання системи вуличного освітлення;
 • чищення канав і каналізацій стічних вод;
 • оплата електроенергії, використаної на зовнішнє освітлення вулиць населених пунктів;
 • прибирання вулиць,парків, скверів, місць загального користування;
 • ліквідація стихійних звалищ та вивезення сміття;
 • переоснащення та реконструкція мереж зовнішнього освітлення, тротуарів,площ та парків;
 • щорічне, враховуючи реальну ситуацію, коригування Програми з метою визначення першочергових заходів.

Альтернативним способом досягнення цілей Програми можна вважати підвищення самосвідомості громади – мешканців міста щодо необхідності проведення заходів з благоустрою шляхом проведення навчання та роз`яснення через засоби масової інформації чи публічного обговорення за місцем проживання, роботи, навчання.

 

 1. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ

 

   Контроль за виконанням міської Програми здійснює постійна депутатська комісія.

 

 1. ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ

 

   Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, передбачених на ці цілі. При перевиконанні дохідної частини міського бюджету на благоустрій міста рішенням сесії міської ради можуть бути направлені додаткові кошти.

   Фінансування заходів з благоустрою міста, утримання та ремонту об`єктів благоустрою може здійснюватися за рахунок користувачів, якщо це передбачено умовами відповідних договорів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об`єкта благоустрою, інших джерел фінансування.

  Фінансування заходів з благоустрою міста може здійснюватися за рахунок державного бюджету, місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, що не суперечить чинному законодавству.

 

 1. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

 

   Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

 1. збереження та покращення стану об`єктів благоустрою;
 2. утримання та ремонт міських вулиць;
 3. поліпшення санітарного стану навколишнього природного середовища міста та створення кращих умов для життєдіяльності його мешканців;
 4. зменшення шкідливого впливу побутових відходів на навколишнє природне середовище та здоров`я людини;
 5. підвищення рівня якості послуг, що надаються населенню з питань благоустрою та санітарного очищення.
 6. Створення умов для очищення міста від забруднення побутовими відходами.

 

 1. СФЕРА ДІЇ ПРОГРАМИ

 

Дія Програми поширюються на відносини, що виникають у сфері благоустрою, а саме: землеустрою, містобудування, озеленення територій, утримання будинків і споруд, освітлення територій, а також у галузі охорони здоров`я та охорони навколишнього середовища.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою є міська рада, виконавчий комітет міської ради, керівники та інші уповноважені посадові особи підприємств, організацій, установ, незалежно від форм власності, які здійснюють господарську діяльність на території міста, громадяни, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

Забороняється на об`єктах благоустрою виконувати без дозволу земляні, будівельні роботи, самовільно влаштовувати городи, знищувати газони, дерева, кущі, вивозити і звалювати відходи, деревину, листя, складувати будівельні матеріали, самовільно встановлювати торговельні лотки чи кіоски, об`єкти зовнішньої реклами, випасати худобу, тощо.

Рішення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо благоустрою території населених пунктів є обов`язковим для виконання розміщеними на ній підприємствами та громадянами, які на ній проживають. За порушення вимог законодавства у сфері благоустрою, Кодексом про адміністративні порушення передбачено адміністративну відповідальність.

Програма приймається на 2021 рік, але може бути переглянутою чи продовженою в часовому вимірі в разі потреби.

У разі необхідності внесення змін до Програми, пропозиції можуть вноситися на розгляд міської ради.

Участь громадян, громадських організацій у виконанні Програми здійснюється на доброчинних засадах.

 

 

Секретар міської ради                                                         О.Мацько

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано