Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом у Добромильській міській раді на 2021 рік

 

« ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                             

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

Програма

 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом  у Добромильській міській раді на 2021  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2021

 

                                                         

                                                                                                                                                                   

 

 ПАСПОРТ

Програми

 відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом  у Добромильській міській раді на 2021  рік

 

 

1

Ініціатор розроблення Програми      

Добромильська міська рада

2

Дата, номер документа про затвердження Програми

Рішення сесії _________________________

 

 

3

Розробник Програми                      

Добромильська міська рада

 

 

 

 

 

 

4

Термін реалізації Програми

2021 рік

5

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис.грн., усього, у тому числі

200,0 тис.грн.

5.1.

Коштів  міського  бюджету

200,0 тис.грн.

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Загальна характеристика Програми

 

 Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом у Добромильській міській раді на 2021рік (далі- Програма) направлена на організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування та забезпечення компенсації збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування.

Програма розроблена відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України «Про автомобільний транспорт», «Про залізничний транспорт», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»,  «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства» та постанов Кабінету Міністрів України: від 17.05.1993 №354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування»; від 16.08.1994 №555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993р.  №354», від 16.12.2009 N 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян».

 

Обгрунтування  необхідності прийняття Програми

 

В Добромильській міській раді проживає майже  3,0 тис. осіб, які мають право на пільговий проїзд у приміському автомобільному (залізничному) транспорті загального користування згідно з чинним законодавством.

До 2016 року у Державному бюджеті України передбачались видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

На даний час відповідні видатки у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам не передбачені.

Стаття 91 Бюджетного кодексу України передбачає видатки з місцевого бюджету на місцеві програми соціального захисту окремих категорій населення.

Ситуація, що склалася, потребує термінового врегулювання, поскільки пільговим категоріям громадян проблематично скористатися правом на пільговий проїзд через відсутність фінансового ресурсу, а перевізники несуть фінансові втрати через відсутність компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян.

Програму передбачається виконати протягом  2021 року.

 

 

Мета Програми

 

Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на пільговий проїзд автомобільним (залізничним) транспортом на приміських маршрутах загального користування в Добромильській міській раді та відшкодування коштів перевізникам, які здійснюють перевезення на приміських маршрутах автомобільним (залізничним) транспортом загального користування  за рахунок коштів районного, селищного та сільських бюджетів.

 

 

 

 

 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми

 

Категорії  громадян, на яких  поширюється дія Програми щодо проїзду залізничним та автомобільним транспортом, зазначені у Порядку компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та  автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні.

Реалізація завдань Програми здійснюється шляхом фінансування відповідно до чинного законодавства за рахунок місцевих бюджетів згідно із заходами, зазначеними у розділі VІІI на відповідний рік.     

 Ресурсне забезпечення Програми наведене у додатку 1.

Механізм реалізації Програми передбачений Порядком компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні наведеним у додатку 2 до Програми.

Фінансування заходів Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах видатків затверджених рішенням Добромильської міської ради на відповідний рік, виходячи з можливостей бюджету. У разі потреби обсяги фінансування можуть уточнятися протягом року.

 

Результати виконання

 

Зниження соціальної напруги серед пільгової категорії населення району.

Компенсація вартості перевезень окремих пільгових категорій громадян автомобільним (залізничним) транспортом на приміських маршрутах згідно укладених з перевізниками договорів.

Реалізація Програми забезпечить організацію пільгового проїзду окремих категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом та компенсацію збитків перевізникам від пільгових перевезень окремих категорій громадян автомобільним (залізничним) транспортом на приміських маршрутах загального користування.

 

 

 

                                                                                                     Заходи Програми

 

№ п/п

Перелік заходів програми

Строк виконання

Виконавці

Джерела

фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість)тис.грн.

Очікуваний результат

 

 

1.

Виплата компенсації за проїзд автомобільним транспортом пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування

 

2021

Міська рада, фінансовий відділ, перевізники, які надають послуги з перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом на приміських маршрутах загального користування,

Міський  бюджет

200,00 тис. грн..

Підвищення рівня соціального захисту окремих категорій населення через виплату компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом.

 

                                                                                             

                                                                                                                                                                        

 

 

Додаток 2 до Програми

 

ПОРЯДОК

компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним та автомобільним транспортом загального користування у приміському сполученні у Добромильській міській раді на 2021  рік

 

 

Загальні положення

 

Цей Порядок визначає механізм проведення компенсаційних виплат Добромильською міською радою на пільговий проїзд автомобільним та залізничним транспортом окремих категорій громадян відповідно до законодавчих актів України  за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

           Порядок використання коштів місцевих бюджетів для компенсації на пільговий проїзд автомобільним  транспортом на приміських  маршрутах загального користування окремих категорій громадян. 

        1. Порядок використання коштів місцевих бюджетів для компенсації на пільговий проїзд автомобільним  транспортом на приміських  маршрутах загального користування окремих категорій громадян регулює використання коштів, передбачених в міському бюджеті за КТКВК 0813033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».

        2. Право на безкоштовний проїзд мають наступні громадяни пільгових категорій відповідно до Законів України:  “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”

 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок    Чорнобильської катастрофи ”

“Про  основи соціальної  захищеності  інвалідів в Україні”

“Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів   внутрішніх справ та їх соціальний захист”

“Про соціальний  правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

 “Про охорону  дитинства», а також постанов КМУ від 17.05.1993 № 354 «Про  безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального  користування», від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17 травня 1993 року № 354».  

           3. Добромильська міська рада укладає договір із перевізником про розрахунки за перевезення пільгової категорії пасажирів автомобільним транспортом  на приміських  маршрутах загального користування.

         Перевізник – отримувач компенсаційних виплат за рахунок коштів місцевого бюджету на пільговий проїзд окремих категорій громадян на приміських  маршрутах загального користування для укладання договору з  Добромильською міською радою подає наступну інформацію:

- заяву на укладання договору;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копію чинного договору про організацію перевезення пасажирів;

- копію ліцензії;

- копію розкладу руху автобусів на маршрутах;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку (за наявності);

            - довідку про маршрути, в якій вказується: найменування маршруту; назва і адреса відправного пункту та пункту прибуття; встановлені тарифи (вартість проїзду).
        4. Перевізник щомісяця до 5 числа наступного за звітним періодом, подає відділу соціального захисту населення розрахунок на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян, згідно з формою «2-пільга» відповідно до пункту 10 постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 № 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

        5. Відшкодування компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, в тому числі й  за попередній бюджетний період, в межах коштів, виділених на зазначені цілі, проводиться  в межах коштів виділених із місцевих бюджетів на підставі  наданих організацією, яка надала послуги розрахунків та актів звіряння за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83 «Про затвердження форми № 3-пільга».

        6. Добромильська міська рада бере бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних асигнувань.

          7. Цей порядок діє до моменту врегулювання питання фінансування пільги  з послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг за рахунок державного бюджету України.

 

 

Порядок використання коштів місцевих бюджетів для відшкодування компенсації  на пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян.

1.Порядок використання коштів місцевих бюджетів для відшкодування компенсації на пільговий проїзд на залізничному транспорті регулює використання коштів за КТКВК 0813035 «Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті»

2. Право на безкоштовний проїзд мають громадяни пільгових категорій

відповідно до Законів України:

 “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту ”

 “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок    Чорнобильської катастрофи ”

“Про  основи соціальної  захищеності  інвалідів в Україні” та постанови  Кабінету Міністрів України від  16.08.1994 № 555 «Про поширення  чинності постанови Кабінету   Міністрів України від 17 травня  1993 р. N 354»

“Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів   внутрішніх справ та їх соціальний захист”

“Про   соціальний  правовий     захист військовослужбовців та членів їх сімей”

 “Про охорону  дитинства», а також постанов Кабінету міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про  безплатний проїзд пенсіонерів на  транспорті загального  користування», від 16.08.2016 № 555 «Про поширення чинності постанови КМУ від 17 травня 1993 року № 354».   

           3. Компенсаційні виплати  на пільгові перевезення на залізничному транспорті здійснюються на підставі укладених договорів з організацією - надавачем послуг та Добромильською міською радою.

           4. Відшкодування компенсаційних виплат в тому числі й  за попередній бюджетний період, в межах коштів, виділених на зазначені цілі за  пільговий проїзд на залізничному транспорті окремих категорій громадян за рахунок коштів місцевих бюджетів проводиться на підставі придбаних пільгових проїзних документів (квитків) на території району, незалежно від місця проживання пасажира.

           5. Перевізник до 5 числа місяця, що настає за звітнім періодом, надає до відділу соціального захисту облікову форму про недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян відповідно до Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 року № 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян» та підписує з управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації акти звіряння  розрахунків за формою, затвердженою Міністерством праці та соціальної політики України від 28 березня 2003 року № 83 «Про затвердження форми № 3-пільга».

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано