П Р О Г Р А М А безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення - жителів Добромильської міської ради на 2021 рік

 

 « ЗАТВЕРДЖЕНО»

                                                           Добромильська міська рада

                                                                рішення сесії  №_______

від «_____»__________2020 року

Міський голова                                            

______________ П.Куляс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А

безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення - жителів  Добромильської  міської ради на 2021 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

м. Добромиь

2021

 

 

ПАСПОРТ

програми

безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення – жителів Добромильської міської ради на 2021 рік

 

 

 

 1. Ініціатори розроблення Програми: Добромильська міська  рада, КНП СРР «Добромильська районна лікарня»

 

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми: _________________________

 

 1. Розробники Програми: Добромильська міська рада

 

 1. Співрозробник Програми: КНП СРР  «Добромильська районна лікарня» .

 

 1. Відповідальні виконавці Програми КНП СРР  «Добромильська районна лікарня»
 2. Термін реалізації Програми: 2021 рік.

 

 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми  –  90 тис. грн.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 1. Загальна частина

 

Міська  програма фінансування безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення - жителів Добромильської об’єднаної територіальної громади (надалі – Програма) гарантує безоплатний відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів консультативно-діагностичного відділення на амбулаторне лікування хворих на виконання вимог законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України “Основи законодавства України про охорону здоров’я“, “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії“, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту“, Постанови Кабінету Міністрів України від 19.08.1998 № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» із змінами.

 

 1. Мета Програми

 

2.1. Метою Програми є реалізація положень законодавства України щодо забезпечення окремих категорій населення Добромильської ОТГ безкоштовними медикаментами окремих груп населення,  а саме

. 1. Групи населення, у разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються безоплатно:

1) незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї:

- діти віком до трьох років;

- учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, постраждалі учасники Революції Гідності та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорій 1 та 2 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- неповнолітні діти померлих громадян, віднесених до категорій 1 та 2, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- дівчата-підлітки і жінки з протипоказаннями вагітності, а також жінки, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (засоби контрацепції - гормональні препарати);

- пенсіонери, які отримують пенсію за віком або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії;

- особи з інвалідністю, які отримують пенсію за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника (крім осіб, які отримують пенсію на дітей у зв’язку з втратою годувальника), якщо зазначені особи одержують пенсію в розмірі, що не перевищує мінімальний розмір пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

- особи з інвалідністю та особи, які отримують державну соціальну допомогу, призначену замість пенсії, відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

- діти з інвалідністю відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

- ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани Державної кримінально-виконавчої служби, ветерани служби цивільного захисту, ветерани Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації відповідно до Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист”;

2) якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу:

- діти з багатодітних сімей відповідно до Закону України “Про охорону дитинства”;

- особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 3 відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- учасники війни, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

- жертви нацистських переслідувань відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, відповідно до Закону України “Про жертви нацистських переслідувань”;

- особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, відповідно до Закону України “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”;

- неповнолітні діти померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 3, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”;

- особи, які працювали з моменту аварії на Чорнобильській АЕС до 1 липня 1986 р. не менше 14 календарних днів або не менше трьох місяців протягом 1986-1987 років за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями.

2. Групи населення, в разі амбулаторного лікування яких лікарські засоби за рецептами лікарів відпускаються з оплатою 50 відсотків їх вартості:

- діти віком від трьох до шести років;

- особи з інвалідністю I і II груп відповідно до Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”;

- депортовані особи, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю, відповідно до Закону України “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”;

- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами, відповідно до Закону України “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”;

- почесні донори України відповідно до Закону України “Про донорство крові та її компонентів” і громадяни України, нагороджені нагрудним знаком “Почесний донор СРСР”, відповідно до постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 р. № 240/95-ВР “Про введення в дію Закону України “Про донорство крові та її компонентів”.

 

 

 1. Перелік завдань і заходів Програми, напрямів використання бюджетних коштів та результативних показників

 

  1.  Програма реалізується шляхом забезпечення пільгових категорій населення  – жителів Добромильської ОТГ лікарськими засобами за рецептами лікарів КНП СРР «Добромильська районна лікарня» у разі амбулаторного лікування медикаментами на безоплатній основі.
  2. Механізм видачі безкоштовних ліків відбувається за рахунок коштів міського бюджету відповідно до Постанови КМУ від 18 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», а саме:
 • Онкологічні захворювання
 • Гематологічні захворювання
 • Діабет (цукровий і нецукровий)
 • Ревматизм
 • Ревматоїдний артрит
 • Пухирчатка
 • Системний гострий вовчак
 • Системні, хронічні, тяжкі захворювання шкіри
 • Сифіліс
 • Лепра
 • Туберкульоз
 • Аддісонова хвороба
 • Гепатоцеребральна дистрофія
 • Фенілкетонурія
 • Шизофренія та епілепсія
 • Психічні захворювання (особам з інвалідністю I та II груп, а також хворим, які працюють в лікувально-виробничих майстернях психоневрологічних і психіатричних закладів)
 • Стан після операції протезування клапанів серця
 • Гостра переміжна порфірія
 • Муковісцидоз
 • Тяжкі форми бруцельозу
 • Дизентерія
 • Гіпофізарний нанізм
 • Стан після пересадки органів і тканин
 • Бронхіальна астма
 • Хвороба Бехтерєва
 • Міостенія
 • Міопатія
 • Мозочкова атаксія Марі
 • Хвороба Паркінсона
 • Інфаркт міокарду (перші шість місяців)
 • Дитячий церебральний параліч
 • СНІД, ВІЧ-інфекція
 • Післяопераційний гіпотиреоз, у тому числі з приводу раку щитовидної залози
 • Гіпопаратиреоз
 • Вроджена дисфункція кори наднирників
  1. Пільгові категорії населення  – жителі Добромильської ОТГ отримують безкоштовні ліки за наявності рецепта лікаря,   документа що підтверджує право на пільгову категорію та паспорта громадянина України.
  2. Безоплатні ліки, лікарські засоби окремі групи населення  отримують на лікування захворювань, визначених постановою КМУ № 1303 від 17.08.1998 р. «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», в разі амбулаторного лікування основного захворювання, за яким хворим надано пільги.
  3. Відшкодування коштів по  даній програмі здійснюється на підставі реєстру рецептів на відпуск лікарських засобів, наданого аптечним закладом,  із зазначенням відомостей про підтверджуючі документи пільгової категорії, в межах планових асигнувань загального фонду  на відповідний бюджетний період.

 

 1. Фінансове забезпечення реалізації Програми

 

4.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету Добромильської  міської ради.

4.2. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних    для реалізації Програми –  90,0 тис. грн.

 

 1. Координація та контроль за виконанням Програми

 

  1. Контроль за виконанням Програми здійснює Добромильська міська рада.

Відповідальні виконавці програми – КНП СРР «Добромильська районна лікарня». Виконавці Програми інформують про хід і результати виконання заходів Програми та надають пропозиції з удосконалення її реалізації протягом терміну реалізації Програми.

 

 

 1. Очікувані результати

6.1. Виконання Програми дасть можливість:

   1. Дотримати вимоги законодавства України щодо забезпечення безоплатною допомогою окремих категорій населення

6.1.2. Покращити якість надання   медичної допомоги пільговим категоріям Добромильської ОТГ.

6.1.3. Запровадити безоплатне надання лікарських засобів окремим категоріям населення Добромильської  ОТГ  .

 

 


 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано