Ставки та пільги із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік

   

                                                                  Фото без опису

                                                              УКРАЇНА

                                         ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

                                                     ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Шоста   сесія                                                                          VІІІ-го  скликання            

 від 21 травня 2021 року                                                      № 579

м. Добромиль

 

РІШЕННЯ

                                                                                   
Про   встановлення ставок та пільг

 із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2022 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Добромильська міська  рада,-

 

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території м. Добромиль та населених пунктах Самбірського  району Львівської області: смт. Нижанковичі, с.Нове Місто, с.Боневичі, с.Городисько, с.Комаровичі, с.Грабівниця, с.Посада Новоміська, с.Міженець, с.Зоротовичі, с.Стороневичі, с.Трушевичі, с.Передільниця, с.Підмостичі, с.Солянуватка, с.Губичі, с.Тернава, с.Поляна, с.П’ятниця, с.Рожеве, с.Княжпіль, с.Мігово, с.Кропивник, с.Велике, с.Конів, с.Товарна, с.Болозів, с.Нижня Вовча, с.Грушатичі, с.Саночани, с.Чижки, с.Дешичі, с.Дроздовичі, с.Вілюничі, с.Пацьковичі, с.Боршевичі, с.Библо:

 

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити це рішення в засобах масової інформації  та на офіційному сайті Добромильської міської  ради.

3. Рішення  сесії Добромильської міської  ради   № 845 від 02.06.2020 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021р.»  визнати такими, що втратить  чинність з 31.12.2021 р.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ( І. Баген ).

 

 

 

           Міський голова                                              Петро КУЛЯС

 

 

 

                                                                                                     

 

Додаток 2
до рішення Добромильської міської ради

від 21 травня 2021 р. №579

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію
 з 01.01.2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4600000000

4625100000

4625110300

м. Добромиль

4600000000

4625100000

4625183901

с. Нове Місто

4600000000

4625100000

4625183902

с. Боневичі

4600000000

4625100000

4625183903

с. Городисько

4600000000

4625100000

4625183905

с. Комаровичі

4600000000

4625100000

4625183904

с. Грабівниця

4600000000

4625100000

4625183906

с. Посада Новоміська

4600000000

4625100000

4625180403

с. Нижня Вовча

4600000000

4625100000

4625182301

с. Грушатичі

4600000000

4625100000

4625182303

с. Саночани

4600000000

4625100000

4620981803

с. Дроздовичі

4600000000

4625100000

4625182605

с. Пацьковичі

4600000000

4625100000

4625182604

с. Вілюничі

4600000000

4625100000

4625180501

с. Боршевичі

4600000000

4625100000

4625180401

с. Болозів

4600000000

4625100000

4625180502

с. Библо

4600000000

4625100000

4625183003

с. Товарна

4600000000

4625100000

4625183001

с. Конів

4600000000

4625100000

4625182302

с. Дешичі

4600000000

4625100000

4625182304

с. Чижки

4600000000

4625100000

4625186301

с. Тернава

4600000000

4625100000

4625186303

с. П'ятниця

4600000000

4625100000

4625186304

с. Рожеве

4600000000

4625100000

4625186302

с. Поляна

4600000000

4625100000

4625182901

с. Княжпіль

4600000000

4625100000

4625182904

с. Мігово

4600000000

4625100000

4625182903

с. Кропивник

4600000000

4625100000

4625182902

с. Велике

4600000000

4625100000

4625155400

смт. Нижанковичі

4600000000

4625100000

4625184902

с. Губичі

4600000000

4625100000

4625184901

с. Солянуватка

4600000000

4625100000

4625184105

с. Передільниця

4600000000

4625100000

4625184107

с. Підмостичі

4600000000

4625100000

4625184101

с. Трушевичі

4600000000

4625100000

4625183301

с. Міженець

4600000000

4625100000

4625183302

с. Зоротовичі

4600000000

4625100000

4625183303

с. Стороневичі

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;

100

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;

100

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів;

100

4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

100

5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;

100

6.Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості учасникам ООС.

 

7. Житлова ,нежитлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

100

8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

100

9. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування , що використовуються  для надання освітніх послуг

100

10. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

100

11. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

100

12.Об’єкти нежитлової нерухомості КП МВУЖКГ м.Добромиль

100

 

  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової  нерухомості для фізичних осіб не надається на:

    -об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням міської  ради;

    -об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

         

      Секретар міської ради                                  Олена  МАЦЬКО

 

 

Додаток 1
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Добромильської міської ради

від     21.05.2021  р. № 579 

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2022 рік та вводяться в дію з 01  січня 2022 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

          460000000             462510000       4625110300                    місто   Добромиль

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

 

11

Будівлі житлові                                                                                                                 

 

111

 

 

 

0,18%

1110

Будинки одноквартирні5                                                                                                                                                              0,18%                                             0,18%

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

113

Гуртожитки5

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.2

Мотелі

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.3

Кемпінги

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.4

Пансіонати

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,1%

 

 

0,1%

 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі                                           

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.6

Холодильники

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.3

Цирки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1262.3

Технічні центри

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.4

Планетарії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%)

 

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265

Зали спортивні5

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.5

Тири

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5    

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

                                                                         

                                            Секретар міської ради                                              Олена МАЦЬКО

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано