Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки

Дата: 27.02.2024 10:01
Кількість переглядів: 211

Затверджено рішенням 

Львівської обласної ради

від 18.02.2021 №57

 

(в редакції розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

14.12.2022 №731/0/5-22ВА)

 

в редакції розпорядження начальника 

обласної військової адміністрації 

25.12.2023 №1305/0/5-23ВА
 

 

Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки

 

 

 

  

Зміст

 

Стор.

   

І. Загальна характеристика

3

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма

5

ІІІ. Визначення мети Комплексної програми

6

ІV. Відповідальні виконавці Комплексної програми

6

V. Завдання і заходи Комплексної програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

7

VІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів

26

VII.Механізм реалізації завдань і заходів Комплексної програми

27

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми

29 

 
   


 

 
   
   
   


 

І. Загальна характеристика

Комплексна програма підтримки та розвитку сільського господарства у Львівській області на 2021 – 2025 роки (далі – Комплексна програма) спрямована на виконання Державної стратегії регіонального розвитку на 2021 – 2027 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 № 695, розпорядження Кабінету Міністрів України  від 02.05.2023 №402-р «Про схвалення Стратегії розвитку галузі рибного господарства України на період до 2030 року та затвердження операційного плану заходів з її реалізації у 2023-2025 роках», Стратегії розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років, затвердженої рішенням рішенням Львівської обласної ради від 24.12.2019 № 948,  у частині таких стратегічних цілей: 

- конкурентоспроможна економіка на засадах смарт-спеціалізації (оперативні цілі: стимулювання інноваційних видів економічної діяльності з високою доданою вартістю; інвестиційна привабливість);

- збалансований просторовий розвиток (оперативна ціль: стимулювання економічного розвитку сільських територій).

Комплексна програма розроблена з врахуванням Закону України «Про правовий режим воєнного стану», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 №252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану» і спрямована на забезпечення нагальних потреб для функціонування мікро, малих та середніх суб’єктів підприємництва та забезпечення продовольчої безпеки області у період військового стану.    

Паспорт Комплексної програми подано в додатку 1.

Сільське господарство є вагомим сектором економіки області. У 2022 році сільськогосподарськими виробниками вироблено валової сільськогосподарської продукції (у постійних цінах 2016 року) в обсязі 26,4 млрд грн, що на 0,9 млрд грн більше порівняно з 2021 роком або на 7,2 %. Сільське населення, яке становить 39 % населення області, виробляє 45 % валової сільськогосподарської продукції, сільськогосподарські підприємства – 55 %. 

У сільському господарстві діяльність здійснюють 1342 сільськогосподарських підприємства, у тому числі близько 800 фермерських господарства та 278,7 тис. особистих селянських господарств. 

Основа сільськогосподарського виробництва – це сільськогосподарські угіддя, площа яких складає 1240,0 тис.га, в тому числі рілля – 771,0 тис.га. Загалом посівна площа у 2023 році становить 742,1 тис.га. За три роки додатково введено в обробіток 29,4 тис. га. Зокрема, сільськогосподарські підприємства збільшили площу на 26,4 тис. га, господарства населення на 3,0 тис. га. 

У загальній структурі виробництва зернових і зернобобових культур переважають чотири основні сільськогосподарські культури – пшениця, кукурудза, ячмінь, овес. У 2022 році загальна площа виробництва зернових і зернобобових культур становила 325,7 тис. га, а валовий збір 1,9 млн тонн. Натомість площі під вирощуванням гречки та жита у цій структурі є незначними, зокрема, площа жита становить 3,9%, гречки – 2,0%. У 2022 році обсяги виробництва зерна жита склали 34,0 тис. тонн що на рівні з 2021 роком, а гречки вироблено 7,4 тис. тонн, що більше в 2 рази. Сільськогосподарськими підприємствами у 2022 році вироблено зерна зернових та олійних культур           2,0 млн. тонн, що більше в порівнянні до попереднього року на 6,9%. 

У сільськогосподарських виробників в наявності 716 зерносховищ загальною місткістю 1485,4 тис. тонн, в тому числі 35 елеваторів загальною потужністю 1105,6 тис. тонн. Вказаних потужностей вистачає на зберігання                 75 % річного врожаю зерна. 

У структурі виробництва продукції сільського господарства вагому частку займають картопля (13,3%) та овочі (5,8%). Проте 96% виробництва цих культур зосереджено в господарствах населення, яке не має можливості дотримуватися сучасних технологій вирощування і формувати товарні партії  для забезпечення потреб місцевих торгових точок, переробних підприємств та експортерів.

Обсяги вирощування овочів відкритого грунту у господарствах усіх категорій у 2022 році склали 840,7 тис.тонн, в тому числі у  сільськогосподарських підприємствах 32,7 тис. тонн. Якщо вцілому по області обсяги виробництва овочів збільшено на 2,3% в порівнянні з 2021 роком, то  сільськогосподарські підприємства збільшили на 29,7%. Для зберігання вирощеної продукції у сільськогосподарських підприємствах налічується 36 овочесховищ (з них 17 комбінованих) на 29,2 тис. тонн, в тому числі з холодильним обладнанням - на 21,1 тис. тонн, що є недостатньо для зберігання продукції.

Виробництво плодово-ягідної продукції у 2022 році в господарствах усіх категорій складає 142,4 тис. тонн, що більше в порівняні до 2021 року на 8,8%,  в тому числі сільськогосподарськими виробниками вирощено 25,6 тис.тонн плодово-ягідної продукції, що більше на 46,0%. Осяги виробництва плодово-ягідної продукції збільшено за рахунок врожайності на 9,6% у порівнянні до 2021 року. Виробники володіють 17 сховищами потужністю зберігання 15,2 тис. тонн, що становить 80% до потреби. Переробкою плодово-ягідної продукції займаються 11 сільгосппідприємств, однак ще у багатьох виробників відсутня післязбиральна доробка продукції (пакування, сортування, охолодження та транспортування), які є основними факторами, що впливають на якість продукції та строки можливої реалізації.

Виробництво продукції тваринництва складає лише третю частину (27%) у валовому виробництві продукції сільського господарства. В області динамічно розвивається свинарство та птахівництво. За кількістю поголів’я свиней область за результатами 2022 року посіла друге місце серед регіонів України                      (464,4 тис.гол.), птиці всіх видів – 5 місце (11,1 млн.гол.).

Проблемною залишається галузь м’ясо-молочного скотарства. Понад 90% поголів’я корів утримується господарствами населення, які є основними виробниками молока. За 2022 рік вироблено 387,5 тис. тонн молока, що в порівнянні з 2021 роком менше на 8,9 %. Основними причинами зменшення обсягів виробництва молока є втрата генетичного потенціалу та скорочення поголів’я корів в господарствах населення, яке щорічно зменшується в середньому на 10%. Станом на 01.01.2023 року вперше за останнє десятиліття зафіксовано приріст поголів'я ВРХ на 3,4%, в тому числі корів на 6,3% в сільськогосподарських підприємствах. 

В області продовжується трансформація особистих селянських господарств. У 2022 році було створено та зареєстровано 43 сімейних фермерських господарств на базі фізичної особи підприємця (далі – СФГ) та 34 СФГ за 10 місяців 2023 року, загальна їх кількість в області збільшилась до 135. Більша частина цих господарств працює у галузі молочного та м’ясного скотарства.

Під вирощуванням аквакультури задіяно 5,2 тис. га площ водного дзеркала, в тому числі 4,8 тис. га ставків. Площа зариблених водних об'єктів складає 43% ( 2,2 тис. га) від загальної площі. Річний вилов риби за підсумками 2022 року становить 1031 тонн. З розрахунку на 1 мешканця області виробництво прісноводної риби становить 0,4 кг, а фактичне споживання у 2021 році всіх видів риби та морепродуктів складало 10,8 кг (54% до фізіологічно-обґрунтованої річної норми - 20,0 кг). 

Аграрії області у 2022 році здійснили 1,8 млрд.грн капітальних інвестицій, що на 5,9% більше порівняно з 2021 роком. Майже третину цих капітальних інвестицій вкладено на придбання техніки та обладнання. 

Протягом 2022 року підприємства агропромислового комплексу Львівщини експортували продукції на суму 900,2 млн  дол. США, що перевищує імпортні поставки на 42,7 млн дол. США. У структурі експорту вагому частку займають  жири та олія – 35,6%, а також зернові культури –18,3%, та насіння олійних культур – 13,0% від вартості експорту. Натомість іпорт сільськогосподарської продукції за 2022 рік склав 857,5 млн дол. США., що в порівнянні до 2021 року більше на 13,6%. Майже половина (46%) імпорту продукції АПК за вартістю складає продукція рослинного походження. 

Протягом 2022 року аграрії області залучили 2,8 млрд.грн кредитних коштів, що на 2,9% більше порівняно з 2021 роком. Кредити отримали понад 700 підприємств області або половина усіх діючих підприємств. 

 

ІІ. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма

 

За результатами проведеного аналізу стану розвитку сільського господарства Львівщини, його виробничого потенціалу, а також викликів пов’язаних з введенням військового стану в Україні, визначено ключові проблеми, на розв’язання яких спрямована Комплексна програма: 

 • дефіцит фінансових ресурсів для здійснення діяльності в галузі сільського господарства, що стримує застосування ефективних технологій, оновлення матеріально-технічної бази, розвиток малого бізнесу на селі, підвищення частки доданої вартості в виробництві та створення інвестиційних умов для розвитку сільських територій;
 • щорічне зменшення поголів’я ВРХ та відповідне зменшення пропозицій сировини для переробних підприємств харчової промисловості;
 • низька частка доданої вартості у реалізованій сільськогосподарській продукції;
 • концентрація значної частки сільськогосподарського виробництва в особистих селянських господарствах;

- недостатнє виробництво прісноводної риби через низьку якість рибопосадкового матеріалу і, відповідно, низька рибопродуктивність водойм, низькі показники відтворення аборигенних (зникаючих) видів риб та відсоток зариблення природних та штучних водойм;

 • нерозвиненість системи дорадництва знижує конкурентоспроможність малого та середнього бізнесу в сільській місцевості;
 • недостатня поінформованість значної частини сільськогосподарських виробників про кон’юнктуру ринків та умови ведення бізнесу в галузі, а також прогресивні технології в аграрному виробництві.

 

ІІІ. Визначення мети Комплексної програми

 

Мета Комплексної програми – підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва мікро, малими та середніми суб’єктами підприємництва для забезпечення продовольчої безпеки регіону, підвищення зайнятості населення та розвитку галузі. А також сприяння реалізації проектів спрямованих на розвиток сільських територій.

Мікро, малі та середні суб’єкти підприємництва – це юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які відповідають критеріям суб’єкта підприємництва, визначених ст. 55 Господарського кодексу України і основним видом діяльності яких є виробництво сільськогосподарської продукції, та/або розведення, вирощування риби, переробка на власних чи орендованих потужностях власно виробленої сировини, а також здійснення операцій з постачання сільськогосподарської продукції.

Для досягнення мети Комплексної програми необхідною умовою є, крім виконання заходів цієї програми, сприяння реалізації в області заходів державних програм фінансової підтримки сільськогосподарських виробників, проєктів міжнародної технічної допомоги, програм підтримки і розвитку сільського господарства територіальних громад.

 

IV. Відповідальні виконавці Комплексної програми 

 

Головним розпорядником коштів обласного бюджету та відповідальним виконавцем заходів Комплексної програми є департамент агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації (далі – Департамент).

Виконавцем Комплексної програми в частині:

- фінансової підтримки на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів є Державне підприємство, спеціалізована фінансово-кредитна установа – Обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі (далі – Фонд підтримки);

- фінансової підтримки сільськогосподарських кооперативів, які здійснюють діяльність в галузі органічного ягідництва – районні державні адміністрації (надалі -  РДА);

- співфінансування заходів проекту «Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від популяції борщівника» - ГО «Львівська Аграрна палата». 

V. Завдання і заходи Комплексної програми, напрями використання бюджетних коштів та результативні показники 

Головним завданням Комплексної програми в умовах дії правового режиму воєнного стану є реалізація системи економічних і організаційних заходів спрямованих на підтримку мікро, малих та середніх сільськогосподарських виробників, сільськогосподарських кооперативів та дорадчих служб шляхом надання фінансової підтримки та сприяння залученню фінансових ресурсів з інших джерел, розвитку сільськогосподарського виробництва та сільських територій, створення об’єктів виробництва з доданою вартістю, інформаційної, освітньої та іншої діяльності. 

Для визначення одержувачів фінансової підтримки Львівською обласною військовою адміністрацією створюється обласна комісія з визначення одержувачів фінансової підтримки (далі - Комісія). 

Кошти обласного бюджету спрямовуються для виконання таких завдань:

 

1. Сприяння ефективному виробництву сільськогосподарської продукції та продукції з доданою вартістю

Мале підприємництво відіграє важливу роль у наповненні ринків сільськогосподарською продукцією та сировиною, у вирішенні проблеми зайнятості сільського населення, позитивно впливає на розвиток імпортозамісного виробництва продовольчої продукції. Під час дії правового режиму воєнного стану мікро, малі та середні суб’єкти підприємництва є найбільш вразливою групою організованих товаровиробників через відсутність можливості диверсифікувати ризики виробництва, мають високий рівень витрат, застарілий машино-тракторний парк тощо. На збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможної продукції негативно впливають висока вартість кредитних та матеріально-технічних ресурсів та обмежені можливості залучити кредитні ресурси в банківських установах. 

Кошти обласного бюджету пропонуються спрямувати на виконання наступних заходів:

 

1.1.Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу

Фінансова підтримка шляхом компенсації відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу у національній валюті надається суб’єктам підприємництва у розмірі однієї облікової ставки Національного банку України, що діє на дату нарахування відсотків, але не більше ставки, передбаченої договором фінансового лізингу.

Компенсація відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу надається на придбання сільськогосподарської техніки та обладнання. Відшкодуванню підлягають сплачені суб’єктами підприємництва відсотки (комісія) за супроводження договорів фінансового лізингу протягом поточного року. Максимальна сума фінансової підтримки на цей захід протягом бюджетного року для одного суб’єкта підприємництва становить 200 тис. гривень.

Претенденти на одержання фінансової підтримки подають до Департаменту такі документи: 

- заявку за встановленою Департаментом формою; 

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірені копії фінансової звітності суб’єктів підприємництва відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік (для юридичних осіб); 

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік, а для  новостворених у поточному році - за останній звітний період (для фізичних осіб-підприємців);

- належним чином завірену копію договору фінансового лізингу та додатково укладених договорів; 

- довідку лізингодавця про помісячний розрахунок сплати відсотків за поточний рік у розрізі фактично сплачених відсотків та прогноз до кінця року;

- належним чином завірену копію акту приймання-передачі про отримання лізингоодержувачем техніки (обладнання);

- довідку суб’єкта підприємництва про банківські реквізити;

- письмове зобов’язання (довільної форми) подати інформацію про результати діяльності до 5 січня наступного року за встановленою Департаментом формою. 

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єкта підприємництва Комісією. 

Суб’єкти підприємництва, яким за рішенням Комісії надається фінансова підтримка, подають до Департаменту щомісячно до 10 числа місяця, що наступає за звітним, належним чином заіврені копії документів, які підтверджують суми фактично сплачених відсотків (комісії) за супроводження договорів фінансового лізингу за попередній місяць (період), а також документи про сплату залишкової вартості об’єкта лізингу. 

На підставі рішення Комісії та після одержання від учасників Комплексної програми документів, що підтверджують суми фактично сплачених відсотків за супроводження договорів фінансового лізингу, Департамент щомісячно формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом.

Суб’єкти підприємництва, які одержали фінансову підтримку зобов’язуються за результатами поточного року надати Департаменту інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

 

1.2. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів 

 

Кошти обласного бюджету спрямовуються на реалізацію бізнес-планів розвитоку сільськогосподарської діяльності шляхом надання фінансової підтрики  на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів:

- суб’єктам підприємництва, засновником (одним із засновників) яких є учасник бойових дій;

- суб’єктам підприємництва, які проводять діяльність в аграрній сфері.

1.2.1. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів суб’єктам підприємництва, засновником (одним із засновників) яких є учасник бойових дій надається на покриття виробничих витрат пов’язаних з виробництвом сільськогосподарської продукції, придбання основних засобів, біологічних активів (саджанці плодово-ягідних культур, поголів’я сільськогосподарських тварин) відповідно до сформованого суб’єктом підприємництва бізнес-плану.

Фінансова підтримка надається на платній та зворотній основі в розмірі, що не перевищує 700,0 тис. грн, терміном до 5 років з можливістю відтермінування погашення основної суми зобов’язання до 1 року (відтермінування сплати кредиту входить в загальний термін дії кредитної угоди). Оплата за користування коштами встановлюється у розмірі 3 відсотки річних від суми непогашеного кредиту та сплачується відповідно до порядку, визначеного у кредитному договорі.

1.2.2. Фінансова підтримка на зворотній основі у вигляді пільгових кредитів для розвитку аграрного бізнесу надається суб’єктам підприємництва на придбання основних засобів, біологічних активів (саджанці плодово-ягідних культур, поголів’я сільськогосподарських тварин) для здійснення діяльності з виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до сформованого суб’єктом підприємництва бізнес-плану.

Фінансова підтримка надається на платній та зворотній основі в розмірі, що не перевищує 700,0 тис. грн, терміном до 5 років з можливістю відтермінування погашення основної суми зобов’язання до 1 року (відтермінування сплати кредиту входить в загальний термін дії кредитної угоди). Оплата за користування коштами встановлюється у розмірі 5 відсотків річних від суми непогашеного кредиту та сплачується відповідно до порядку, визначеного у кредитному договорі.

1.2.3. Претенденти на одержання фінансової підтримки подають до Фонду підтримки:

- заявку та бізнес-план за встановленими Департаментом формами (у електронній та паперовій формах);

- належним чином завірені копії фінансової звітності за два останні роки або декларацію відповідно до обраної системи оподаткування, а новоствореним - за період їх діяльносі;

- належним чином завірені копії звіту (звітів) з виробництва, які подавались до органів статистики у поточному та минулому році відповідно до господарської діяльності;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірені копії документів, що засвідчують право власності на предмет застави, або заяву поручителів для укладення договору про забезпечення кредиту.

Суб’єктам підприємництва, засновником (одним із засновників) яких є учасник бойових дій, крім зазначених вище документів, додатково подають копію посвідчення учасника бойових дій. 

Фонд підтримки розглядає подані суб’єктами підприємсництва документа та готує висновок стосовно повноти поданих документів та показників бізнес-плану щодо:

 1. рівня середньої заробітної плати за попередній звітний період і на час подачі заявки;
 2. власного внеску (якщо такий внесок передбачений бізнес-планом) на придбання основних засобів, біологічних активів;
 3. наявності власних активів;
 4. досвіду ведення бізнесу;
 5. життєздатності бізнес-ідеї;
 6. реалістичності бізнес-плану;
 7. кредитної історії щодо попереднього залучення кредитів у Фонді підтримки;
 8. запланованої кількості новостворених робочих місць протягом шести місяців з часу отримання кредиту;
 9. періоду окупності бізнес-плану;
 10. запланованої суми сплати податків, зборів щорічно протягом періоду кредитування.

Перевага в одержанні кредиту надається суб’єктам підприємництва, які мають досвід у веденні аграрного бізнесу, володіють власними активами для ведення бізнесу, мають більшу частку власних ресурсів для закупівлі товаро-матеріальних цінностей, менший період окупності бізне-плану, планують створювати більше робочих місць та планують позитивну динаміку по сплаті податків і зборів. 

За результатами розгляду документів суб’єктів підприємництва та висновку Фонду підтримки, Комісією приймається рішення про надання пільгового кредиту.

Протокольне рішення Комісії є підставою для укладення Фондом підтримки з учасником Комплексної програми договору про надання пільгового кредиту (далі – Кредитний договір).

Плата за користування кредитними коштами фінансової підтримки встановлюється в кредитних договорах від суми непогашеного кредиту на рік та використовується Фондом підтримки для покриття витрат зі створення і супроводу кредитних ліній, організації промоції Комплексної програми, інформаційно-роз’яснювальної роботи, проведення навчальних заходів, на оплату консультаційних, дорадницьких і транспортних послуг, інших витрат, пов’язаних із виконанням завдань і заходів Комплексної програми, відповідно до затвердженого Департаментом кошторису. 

Спосіб забезпечення наданих кредитів до 700,0 тис. грн - іпотека майна та інших активів, до 150,0 тис. грн – порука. Графіки погашення і внесення плати за користування кредитом встановлюються в кредитних договорах.

Кредитні кошти учасникові Комплексної програми перераховуються в порядку і на умовах, передбачених Кредитним договором. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства в місячний термін з дати прийняття рішення Комісією. Зміни та доповнення до Кредитного договору оформляються додатковим договором і є невід’ємною частиною Кредитного договору. 

Придбана за рахунок кредитних коштів сільськогосподарська техніка, обладнання, устаткування та біологічні активи не можуть бути відчужені до повного виконання учасником Комплексної програми умов Кредитного договору.

Суб’єкти підприємництва, які одержали в поточному році фінансову підтримку на поворотній основі зобов’язуються щорічно до 1 березня наступного року та протягом періоду кредитування подавати до Фонду підтримки інформацію про показники діяльності за встановленою Департаментом формою. 

 

2. Сприяння розвитку сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій

Сільськогосподарське виробництво в умовах дії правового режиму воєннго стану стало однією з пріорітетних галузей економічного розвитку регіону, яке забезпечує виробництво якісного та безпечного продовольства в обсязі, необхідному для гарантування продовольчої безпеки країни. 

Удосконалення структури виробництва продукції рослинництва буде забезпечено шляхом пріоритетного розвитку виробництва овочевої продукції по яких не досягнуто обсягів виробництва до споживчої потреби, а також іншої нішевої продукції, яка користується підвищеним попитом, однак обсяги виробництва у суб’єктів підприємництва незначні (овочі, баштанні).  Сприяння закупівлі виробниками якісного насіннєвого та посадкового матеріалу дозволять збільшити обсяги виробництва окремих видів сільськогосподарської продукції в суб’єктів підприємництва.   

Досягнення завдань у розвитку м'ясо-молочної галузі передбачається за рахунок здійснення системних заходів щодо забезпечення розширеного відтворення стада, сприяння створенню оптимальних за розмірами молочних ферм, підвищення продуктивності тварин, нарощення поголів’я корів у господарствах усіх організаційно-правових форм, стимулювання закупівлі сільськогосподарськими виробниками племінних або високопродуктивних корів.

Сімейні фермерькі господарства відіграють важливу роль у розвитку сіьських територій, наповнюють ринок продукцією та сировиною, у вирішенні проблеми зайнятості сільського населення, позитивно впливають на розвиток імпортозамісного виробництва продовольчої продукції. Враховуючи факт, що майже половина сільськогосподарської продукції виробляється селянськими господарствами, розвиток сімейних фермерських господарств в умовах євроінтеграції є основою для розвитку сільських територій і зростання добробуту сільського населення.

Загальноприйнятим способом підвищення ефективності малих сільськогосподарських товаровиробників у розвинених країнах світу є їх об’єднання в різні форми організацій виробників з метою спільного виробництва, доступу до фінансових і матеріальних ресурсів та можливості просування своєї продукції. У свою чергу, однією з найбільш поширених і ефективних форм об’єднання сільгосптоваровиробників є сільськогосподарські кооперативи.

На Львівщині чисельність сільськогосподарських кооперативів та їх частка в загальному обсязі реалізації сільськогосподарської продукції залишається незначною. Водночас формування мережі сільськогосподарських кооперативів стримується через слабку матеріальну базу, відсутність кваліфікованих кадрів – організаторів кооперативного руху, недостатню обізнаність селян у перевагах об’єднання зусиль на умовах кооперації для подальшого розвитку, відсутність державної підтримки. За умови належної фінансової підтримки розвитку мережі сільськогосподарських кооперативів можливе вирішення проблем щодо збуту продукції, вирощеної фермерами і селянськими господарствами, створення ланцюжків доданої вартості сільськогосподарської продукції.

  Вирощування аквакультури є необхідною складовою для задоволення фізіологічних потреб населення в цінному продукті харчування – рибі та продукції з неї. Природно-кліматичні умови та зональне розміщення Львівської області сприяють розвитку рибного господарства на внутрішніх прісноводних водоймах. Розвиток рибництва шляхом зариблення якісним рибопосадковим матеріалом сприятиме підвищенню рибопродуктивності прісноводних водойм та створенню бази для промислового вирощування аквакультури.

Кошти обласного бюджету пропонуються спрямувати на виконання наступних заходів:

 

2.1. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва шляхом часткової компенсації вартості насіння 

Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва надається у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного та висіяного в поточному році сертифікованого високорепродукційного насіння. 

Відшкодуванню підлягає вартість насіння гречки, жита, проса, олійного льону, квасолі, гороху всіх видів, вики, бобів, гірчиці, редьки олійної, багаторічних злакових трав, капусти (білокачанної, броколі, брюсельської, цвітної), буряка, моркви, цибулі, гарбузів, кабачків, патисонів, баклажанів, кукурудзи цукрової, а також огірків, помідорів, перцю (які вирощуються у відкритому грунті) не нижче першої репродукції або першого покоління гібриду в розмірі до 50% його вартості, але не більше ніж 50,0 тис. грн одному суб’єкту підприємництва.

Суб’єкти підприємництва, які претендують на одержання фінансової підтримки зобов’язуються за результатами поточного року надати Департаменту інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

Претенденти на одержання фінансової підтримки подають до Департаменту такі документи:

- заявку за формою затвердженою Департаментом;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірені копії фінансової звітності суб’єкта підприємницва відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік (для юридичних осіб); 

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік, а для  новостворених у поточному році  - за останній звітний період (для фізичних осіб-підприємців);

- належним чином завірені копії первинних документів, які підтверджують факт оплати, одержання насіння;

- належним чином завірені копію первинних документів, що підтверджують факт висіву насіння;

- належним чином завірені копії документів, що підтверджують кондиційність придбаного насіння на відповідність вимогам законодавства у сфері насінництва та розсадництва (сертифікати на сортові і посівні якості, або сертифікат відповідності чи  сертифікат країни-експортера, що засвідчують якість насіння);

- належним чином завірені копії звіту (звітів) з виробництва, що формувався суб’єктом підприємництва та подавався до органів статистики: «Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур» (форма №4-сг), «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду» (форми №29)  за останній звітний період - (для юридичних осіб); 

- довідку (анкету) про виробничі показники за попередній рік, а для створених у поточному році за період діяльності у поточному році, за встановленою Департаментом формою - (для  фізичних осіб-підприємців);

- довідку суб’єкта підприємництва про банківські реквізити;

- письмове зобов’язання (довільної форми) подати інформацію про результати діяльності до 5 січня наступного року за встановленою Департаментом формою. 

У разі закупівлі насіння у фізичних осіб - підприємців та юридичних осіб, не включених до Реєстру суб’єктів насінництва та розсадництва, суб’єкти господарювання додатково до вказаних документів подають копії документів про якість насіння, визначені ДСТУ 4138-2002 «Насіння сільськогосподарських культур», а саме належним чином завірені копії:

 • атестату на насіння (на добазове і базове насіння);
 • свідоцтва про якість насіння (на сертифіковане насіння);
 • свідоцтва на гібридне насіння (на насіння першого покоління гібридів).

Для часткової компенсації вартості насіння документи подаються до 15 червня та до 15 жовтня поточного року.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єкта підприємництва Комісією. На підставі рішення Комісії Департамент формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом.


 

2.2. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва у вигляді дотації за приріст поголів’я корів

Дотація за приріст корів надається на безповоротній основі суб’єктам підприємництва за кожну наявну прирощену корову або новостворене поголів’я корів, ідентифіковане та зареєстроване відповідно до законодавства, в розмірі до 30 тис. грн за одну голову але не більше 300,0 тис. грн одному суб’єкту підприємництва.

Дотація надається на ту кількість корів, на яке збільшено поголів'я корів основного стада станом на 01 квітня поточного року в порівнянні з поголів’ям корів на 01 квітня попереднього року.

Суб’єкти підприємництва, які претендують на одержання фінансової підтримки зобов’язуються за результатами поточного року надати Департаменту інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. Крім того, до 1 травня наступного року подають інформацію про поголів’я корів станом на 01 квітня.

Для отримання дотації суб’єкти підприємництва (юридичні особи, фізичні особи-підприємці) подають до Департаменту такі документи: 

- заявку за встановленою Департаментом формою;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- належним чином завірені копії фінансової звітності суб’єкта підприємницва відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік (для юридичних осіб); 

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік, а для  новостворених у поточному році  - за останній звітний період (для фізичних осіб-підприємців);

- виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин про загальну кількість наявних ідентифікованих та зареєстрованих в установленому порядку корів станом на 01 квітня поточного року та на 01 квітня попереднього року;

- довідку суб’єкта господарювання про банківські реквізити;

- письмове зобов’язання (довільної форми), подати до 5 січня наступного року в електронній формі інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

Документи для отримання дотації за приріст корів подаються суб’єктами підприємництва в період з 01 квітня до 01 травня поточного року.

Сума дотації за приріст корів розраховується шляхом визначення різниці між кількістю наявних станом на 01 квітня поточного року корів та кількістю корів, що утримувалася станом на 01 квітня попереднього року, підтверджених витягом з Єдиного державного реєстру тварин за умови, що загальна кількість поголів'я основного стада не буде зменшена протягом року (до 1 квітня наступного року). 

У разі зменшення поголів’я корів, в тому числі на яке було отримано дотацію за приріст корів, станом на 01 квітня наступного року, одержані бюджетні кошти повертаються суб’єктом підприємництва до обласного бюджету в повному обсязі. 

У разі вибуття станом на 01 квітня наступного року окремих корів, на які було отримано дотацію за приріст корів, з причин, обумовлених набутими карантинними інфекційними хворобами або набутими з вини власника незаразними хворобами, бюджетні кошти повертаються суб’єктом підприємництва до обласного бюджету тільки за окремих вибувших корів за умови підтвердження їх вибуття відповідними документами, виданими органами Держпродспоживслужби.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єкта підприємництва Комісією. На підставі рішення Комісії Департамент укладає договори з одержувачами дотації та формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом.

 

2.3. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва у вигляді часткового відшкодування вартості високопродуктивного матеріалу риб для покращення генетики маточних стад, відтворення і зариблення водойм

Фінансова підтримка у вигляді часткового відшкодування вартості високопродуктивного матеріалу риб для покращення генетики маточних стад, відтворення і зариблення водойм надається суб’єктам підприємництва в галузі рибництва, які займаються розведенням і вирощуванням риби у відкритих водоймах, у тому числі садках та установках закритого виробництва за придбаний у поточному році у суб'єктів племінної справи племінний матеріал риб для оновлення маточного поголів’я (плідники, ремонтний молодняк) та рибопосадковий матеріал для зариблення (мальок - однолітка і дволітка) у розмірі 50% його вартості, але не більше ніж 100,0 тис. грн одному суб’єкту підприємництва.

Для отримання права на одержання фінансової підтримки претенденти на участь у програмі подають до Комісії такі документи:

- заявку згідно з формою, затвердженою Департаментом;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копії документів, що підтверджують право власності /або використання водних об’єктів;

- належним чином завірені копії первинних документів, що підтверджують оплату та одержання високопродуктивного матеріалу риб у поточному році;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує племінну генетичну цінність матеріалу риб (плідники, ремонтний молодняк);

- належним чином завірені копію фінансової звітності відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік (для юридичних осіб); 

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік, а для  новостворених у поточному році  за останній звітний період (для фізичних осіб-підприємців);

- належним чином завірені копії звітів за попередній звітний період (звіти за формою №1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ рік», затвердженою наказом Мінагрополітики України від 21.03.2012 №141,  за  формою № 1-риба (річна) «Звіт про добування водних біоресурсів за 20__ рік», затвердженою наказом Держстату України від 25.06.2021 № 158, а у разі відсутності статистичної звітності (для фізичних осіб-підприємців) – довідку (анкету) про виробничі показники за попередній рік, а для створених у поточному році за період діяльності у поточному році, за встановленою Департаментом формою;  

- довідку суб’єкта підприємництва про банківські реквізити;

- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх одержання з порушенням вимог законодавства.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єкта підприємництва Комісією. На підставі рішення Комісії Департамент укладає договори з одержувачами дотації та формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом.

 

2.4. Фінансова підтримка суб’єктів підприємництва у вигляді дотації на площу зариблених водних об’єктів

Фінансова підтримка у вигляді дотації на площу зариблених водних об’єктів надається суб’єктам підприємництва у галузі рибництва, які займаються вирощуванням товарної риби на відкритих водоймах, у тому числі садках, в сумі, що непервищує 5000,0 грн на один гектар, але не більше ніж на 20 гектарів зариблених водних угідь для одного суб’єкта підприємництва. 

Дотація надається на зариблення водойм власно вирощеним та/або придбаним у суб’єкта племінної справи рибопосадковим матеріалом, за умови щільності зариблення на 1 га відповідно до технологічних норм: для одноліток коропа – 3,5-4 тис. шт., рослинноїдних – 2 тис. шт., для дволіток коропа – 1 – 1,5 тис. шт., товстолобика – 350 шт., білого амура 50 штук.

Для отримання права на одержання фінансової підтримки претенденти на участь у програмі подають до Комісії такі документи:

- заявку згідно з формою, затвердженою Департаментом;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копії документів, що підтверджують право власності /або використання водних об’єктів;

- належним чином завірену копію фінансової звітності відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік (для юридичних осіб); 

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку відповідно до обраної системи оподаткування за попередній рік, а для новостворених у поточному році  за останній звітний період (для фізичних осіб-підприємців);

- належним чином завірені копії документів, що підтверджують факт зариблення водойми (звіти за формами № А-10 «Акт №  про зариблення», №А-11 «Зведена відомість про зариблення», затверджених наказом Мінагрополітики від 19.06.2012 №362, складених під час зариблення у присутності представників територіальних громад або райдержадміністрацій);

- належним чином завірені копії первинних документів, що підтверджують оплату та одержання придбаного рибопосадкового матеріалу для зариблення (у разі закупівлі); 

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує статус суб'єкта племінної справи у рибництві, у якого придбаний рибопосадковий матеріал;

- належним чином завірені копії звітів за попередній звітний період (звіти за формою №1А-риба (річна) «Виробництво продукції аквакультури за 20__ рік», затвердженою наказом Мінагрополітики України від 2103.2012 № 141,  за  формою № 1-риба(річна) «Звіт про добування водних біоресурсів за 20__ рік», затвердженою наказом Держстату України від 25.06.2021 № 158, а у разі відсутності статистичної звітності (для фізичних осіб-підприємців) – довідку (анкету) про виробничі показники за попередній рік, а для створених у поточному році за період діяльності у поточному році, за встановленою Департаментом формою;  

- довідку суб’єкта підприємництва про банківські реквізити;

- письмове зобов’язання повернути у місячний термін до обласного бюджету кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх одержання з порушенням вимог законодавства.

Документи для отримання часткового відшкодування вартості високопродуктивного матеріалу риб для покращення генетики маточних стад, відтворення і зариблення водойм та дотації на площу зариблених водних об’єктів подаються до 01 липня поточного року.

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів суб’єкта підприємництва Комісією. На підставі рішення Комісії Департамент формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом, подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, яке здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Програми, відкриті в установах банків.

 

2.5. Фінансова підтримка сімейних фермерських господарств шляхом часткового відшкодування вартості основних засобів

Фінансова підтримка сімейних фермерських господарств надається суб’єктам підприємництва, які зареєстровані як фізична особа-підприємець із статусом СФГ відповідно до Закону України «Про фермерське господарство» (далі – СФГ) у вигляді часткового відшкодування вартості основних засобів, в тому числі техніки, обладнання, придбаних у поточному році для формування виробничих потужностей, у розмірі до 80 відсотків вартості, без урахування сум податку на додану вартість. Відшкодуванню підлягають нові основні засоби українського або іноземного виробництва, крім вироблених в росії і білорусі, а також,  основні засоби, які були у використанні та придбані в офіційних дилерів в Україні.

Сума фінансової підтримки не може перевищувати 500 тис. грн в рік для одного СФГ. 

Для отримання фінансової підтримки СФГ подають до Департаменту  наступні документи:

 • заявку за встановленою Департаментом формою;
 • копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (термін якого/якої становить не більше місяця до подачі заявки);

- належним чином завірену копію договору (декларації) про створення СФГ, завірену в установленому порядку (засвідчуються підписом голови та печаткою (за наявності);

- належним чином завірену копію податкової декларації платника податку за попередній рік (крім створених у поточному році);

 • довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видану відповідними органами Державної податкової служби, яка є дійсною на момент подачі заявки;
 • письмове зобов’язання (довільної форми) щодо повернення коштів у місячний термін до бюджету, у разі встановлення контролюючими органами факту їх одержання з порушенням вимог законодавства;
 • належним чином завірені копії первинних документів, які підтверджують факт оплати, одержання основних засобів; 
 • належним чином завірені копії супроводжуючих інформаційних матеріалів до основних засобів, які надані постачальниками і засвідчують технічну характеристику основного засобу (технічний паспорт, тощо);
 • фото придбаного основного засобу, зроблене після доставки на місце господарської діяльності, з датою фотознимку;

- довідку (анкету) про виробничі показники за попередній рік, а для створених у поточному році за період діяльності у поточному році, за встановленою Департаментом формою;

 • довідка суб’єкта господарювання про банківські реквізити;
 • письмову згоду на обробку персональних даних;
 •  письмове зобов’язання (довільної форми), подати до 5 січня наступного року в електронній формі інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

Придбані основні засоби СФГ не мають права продавати/ відчужувати впродовж п’яти років. У разі відчуження основних засобів упродовж п’яти років з часу отримання фінансової підтримки, СФГ повертає одержані кошти до бюджету в повному обсязі.

СФГ, які отримали фінансову підтримку зобов’язуються подати до Департаменту до 5 січня наступного року в електронній формі інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

Фінансова підтримка надається за результатами розгляду документів Комісією. На підставі рішення Комісії Департамент формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки згідно з формою, затвердженою Департаментом.  


 

2.6. Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів, які здійснюють діяльність в галузі органічного ягідництва

Кошти з обласного бюджету на розвиток сільськогосподарських кооперативів, які здійснюють діяльність в галузі органічного ягідництва, спрямовуються до районних державних адміністрацій (далі – РДА). Сума виділеного фінансування на розвиток таких сільськогосподарських кооперативів розподіляється пропорційно між РДА до площі території відповідних районів у вигляді субвенції на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації. 

РДА створюють комісії з розгляду заявок на одержання фінансової підтримки в межах Комплексної програми (далі – районні комісії), публікують оголошення про початок роботи Комісії в поточному році, які розміщується на офіційних вебсайтах районних державних адміністраціях, районних рад, на сторінках соціальних мереж, а також в друкованих засобах масової інформації. Районні комісії перевіряють документи, одержані від сільськогосподарських кооперативів, визначають суму підтримки. Перелік сільськогосподарських кооперативів - одержувачів фінансової підтримки затверджується розпорядженням голови РДА (або особою, що виконує обов’язки). 

Право на одержання фінансової підтримки мають сільськогосподарські кооперативи, у складі яких є не менше 5 (п’яти) осіб/ суб’єктів підприємництва, та які здійснюють фінансово - господарську діяльність більше одиного кварталу до моменту подачі заявки, що підтверджується квартальною фінансовою звітністю кооперативу. 

Закладка ягідних насаджень здійснюється садивним матеріалом сортів рослин, відомості про які занесені до Реєстру сортів рослин України або Реєстру патентів на земельних ділянках, на які право власності та/або користування сільськогосподарським кооперативом підтверджено належними правовстановлюючими документами.

Фінансова підтримка сільськогосподарських кооперативів, які здійснюють діяльність в галузі органічного ягідництва, може надаватися двома шляхами:

- у вигляді бюджетної субсидії на здійснення витрат пов’язаних із закладанням площ ягідних насаджень малини/суниці садової (проектна документація, садивний матеріал, система крапельного зрошення, добрива, засоби захисту рослин (далі - ЗЗР)) та із сертифікацією оператора органічного ринку;

- у вигляді відшкодування витрат здійснених на закладання площ ягідних насаджень малини/суниці садової (проектна документація, садивний матеріал, система крапельного зрошення, добрива, ЗЗР), а також витрат пов’язаних із  сертифікацією оператора органічного ринку).

2.6.1. Фінансова підтримка у вигляді бюджетної субсидії на здійснення витрат пов’язаних із закладанням площ ягідних насаджень малини/суниці садової (проектна документація, садивний матеріал, система крапельного зрошення, добрива, ЗЗР) та із сертифікацією оператора органічного ринку надається у сумі до 150,0 тис.грн на вирощування малини та до 500,0 тис. грн на вирощування суниці садової з розрахунку на 1 га, але не більше кошторисної вартості створення ягідних насаджень і сертифікації, передбаченою  розрахунком кооперативу.

Бюджетна субсидія використовується виключно на цілі подані у розрахунку кошторисної вартості створення ягідних насаджень. Всі закупівлі за кошти бюджетної субсидії здійснюються з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 

У разі невикористання коштів субсидії у поточному році, кошти повертаються сільськогосподарським кооперативом до відповідного місцевого бюджету. 

Для отримання фінансової підтримки у вигляді бюджетної субсидії сільськогосподарські кооперативи подають до комісій РДА наступні документи:

- заявку за встановленою Департаментом формою;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (термін якого/якої становить не більше місяця до подачі заявки та підтверджує кількість членів кооперативу);

 • належним чином заверені копії фінансової звітності сільськогосподарського кооперативу за попередній рік, для новостворених кооперативів – копія квартальної фінансової звітності за поточний рік;
 • належним чином заверену копію статуту кооперативу;
 • довідку про банківські реквізити;
 • довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видану відповідним органом Державної податкової служби, яка є дійсною на момент подачі заявки;
 • письмове зобов’язання (довільної форми) щодо повернення коштів у місячний термін до бюджету, у разі встановлення контролюючими органами факту їх одержання з порушенням вимог законодавства;
 • письмове зобов’язання (довільної форми), подати до 5 січня наступного року в електронній чи паперовій формі до комісії РДА інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 
 • належним чином заверені копії звіту (звітів) з виробництва, якщо такий звіт (звіти) формувався суб’єктом підприємництва та подавався до органів статистики за формою №29 «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», за останній звітний період; 
 •  інформацію (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Державного земельного кадастру, що підтверджує право власності та/або користування земельною ділянкою (земельними ділянками);
 • скановану копію (у форматі PDF) проектної документації на створення ягідних насаджень, що підписана особою, яка його розробила (є розробником);
 • розрахунок кошторисних витрат на створення ягіднику, розрахований сільськогосподарським кооперативом відповідно до проектної документації та вартості послуг із сертифікації оператора органіного ринку;
 • належним чином заверені копію сертифікату оператора органічного ринку або копію контракту (договору) та/або додаткової угоди до контракту (договору) з проведення сертифікаційних робіт (за наявності).

Після прийняття рішень комісією, РДА укладає договір про використання бюджетних коштів з сільськогосподарськими кооперативами, які одержали право на бюджетну субсидію за формою, затвердженою Департаментом. 

Сільськогосподарських кооператив - одержувач фінансової підтримки повинен зареєструватись з органах  казначейства як отримувач бюджетних коштів.  РДА включає в мережу розпорядників та одержувачів бюджетних коштів та забезпечує перерахування коштів на рахунки учасників Комплексної програми, відкриті в органах казначейства.

Сільськогосподарський кооператив зобов’язується в місячний термін після проведення робіт пов’язаних із закладанням ягідних насаджень надати до РДА первинні документи, які підтверджують факт використання бюджетної субсидії та підтверджуючі фото та/або відеоматеріали. Комісія РДА має право виїзду на місце проведення господарської діяльності кооперативом для підтвердження достовірності наданих документів про створені ягідні насадження та проведену сертифікацію.

Сільськогосподарський кооператив  також зобов’язується надавати бюджетну звітність  до органів казначейства у встановлені ними строки та скеровувати  її до РДА.

Невикористані кошти субсидії у поточному році повертаються до відповідних місцевих бюджетів не пізніше 1 грудня.

2.6.2. Фінансова підтримка у вигляді відшкодування витрат здійснених на закладання площ ягідних насаджень малини/суниці садової (проектна документація, садивний матеріал, система крапельного зрошення, добрива, ЗЗР), а також витрат пов’язаних із сертифікацією оператора органічного ринку надається в сумі до 150,0 тис. грн за вирощування малини та до 500,0 тис. грн за вирощування суниці садової з розрахунку на 1 га, але не більше суми фактично понесених витрат.

Для отримання фінансової підтримки сільськогосподарські кооперативи подають до РДА наступні документи:

- заявку на участь у конкурсі за встановленою Департаментом формою;

- копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (термін якого/якої становить не більше місяця до подачі заявки та підтверджує кількість членів кооперативу);

- належним чином завірені копії фінансової звітності сільськогосподарського кооперативу за попередній рік, для новостворених кооперативів – копія квартальної фінансової звітності за поточний рік;

- належним чином завірену копію статуту кооперативу;

- довідку про банківські реквізити;

 • довідку про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, видану відповідними органами Державної податкової служби, яка є дійсною на момент подачі заявки;
 • письмове зобов’язання (довільної форми) щодо повернення коштів у місячний термін до бюджету, у разі встановлення контролюючими органами факту їх одержання з порушенням вимог законодавства;
 • письмове зобов’язання (довільної форми), подати до 5 січня наступного року в електронній формі інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 
 • належним чином завірені копії звіту (звітів) з виробництва, якщо такий звіт (звіти) формувався суб’єктом підприємництва та подавався до органів статистики за формою № «Звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду», за останній звітний період; 
 • належним чином завірені копії первинних документів, які підтверджують витрати здійснені на закладання площ ягідних насаджень малини/суниці та сертифікацію оператора органічного ринку, підтверджуючі фотоматеріали;
 • інформацію (витяг) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та/або Державного земельного кадастру, що підтверджує право власності та/або користування земельною ділянкою (земельними ділянками);
 • скановану копію (у форматі PDF) проектної документації на створення ягідних насаджень, що підписана особою, яка його розробила (розробником);
 • копію сертифіката оператора органічного ринку або копію контракту (договору) та/або додаткової угоди до контракту (договору) з проведення сертифікаційних робіт (за наявності);
 • копії документів, що засвідчують сортові і товарні якості садивного матеріалу, а для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера.

Після прийняття рішень комісія РДА формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки, за формою, затвердженою Департаментом та здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Комплексної програми, відкриті в банківських установах.

Сільськогосподарскі кооперативи, які одержали фінансову підтримку шляхом одержання бюджетної субсидії чи шляхом відшкодування витрат здійснених на закладання площ ягідних насаджень не має права продавати/ відчужувати садівний матеріал, - впродовж трьох років для саджанців суниці садової, впродовж п’яти років для саджанців малини. У разі відчуження насаджень сільськогосподарський кооператив повертає одержані кошти до бюджету в повному обсязі.

Сільськогосподарські кооператив, які одержали фінансову підтримку зобов’язуються надавати протягом трьох років РДА до 5 січня кожного року інформацію про результати діяльності за встановленою Департаментом формою. 

З метою забезпечення повного та ефективного використання бюджетних коштів за підсумками шести місяців виконання цього заходу та при наявності потреби в одного з районів у додатковому фінансуванні, проводиться перерозподіл субвенції відповідно до фактичних потреб. Перерозподіл субвенції здійснюється відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації за поданням департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації.

 

3. Розвиток сільськогосподарського дорадництва та консультаційно-інформаційної і освітньої діяльності

 

Діяльність дорадчих служб є одним з найбільш важливих інструментів підтримки та розвитку аграрної сфери економіки країни, підвищення ефективності та прибутковості сільськогосподарського виробництва. Дорадча діяльність особливо необхідна для фермерів, сімейних фермерських господарств, індивідуальних товаровиробників та власників присадибних ділянок. Адже ця категорія дрібних товаровиробників, на відміну від великих сільськогосподарських підприємств, не має змоги утримувати у своїх господарствах кваліфікованих фахівців з різних напрямів господарювання та потребує коротких інтенсивних курсів навчань з поєднанням теоретичної та практичної складових, наближених до місця їх проживання та ведення бізнесу. Фермерам, особистим селянським господарствам, особливо тим, які не мають відповідної сільськогосподарської освіти, необхідно  допомогти в освоєнні передових технологій вирощування сільськогосподарських культур, веденні тваринництва, методів прибуткового господарювання тощо. 

Ефективно функціонуюча інформаційна діяльність в аграрній сфері сприятиме налагодженню виробничих відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками, іншими учасниками аграрного ринку та органами державної влади, аграрною освітою і наукою.

З метою популяризації потенціалу області, обміну досвідом, поширення необхідних знань та інформації для забезпечення сталого розвитку сільського господарства, висвітлення результатів виконання заходів Комплексної програми Департаментом формуються виставкові експозиції, організовуються конференції, семінари, інші освітньо-інформаційні та промоційні заходи тощо.

Кошти обласного бюджету пропонуються спрямувати на виконання наступних заходів:

 

3.1. Фінансування видатків департаменту агропромислового розвитку на участь  та організацію консультаційно-інформаційних заходів

Кошти обласного бюджету спрямовуються Департаменту для фінансування таких видатків:

- розробка дизайну експозиції, придбання матеріалів для презентації експозиції (банери, прес-вол, стенди з кейс-трибуною, презентаційні стенди з висвітленням економічного та інвестиційного потенціалу агропромислового сектору області);

- оренда виставкових площ та обладнання, сплата реєстраційного внеску учасника виставки, забудова виставкової площі (монтаж, демонтаж);

- придбання та виготовлення роздаткових матеріалів (буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, довідників тощо), канцелярських товарів, сувенірної продукції для забезпечення відвідувачів та учасників освітньо-інформаційних заходів, виставок тощо; публікації у засобах масової інформації;

- транспортні послуги, пов’язані з участю та організацією виставок,   облаштування виставкових площадок для тварин та їх обслуговування, оплата проїзних документів до місця виставки, документів за проживання та добових витрат; 

- організація відзначення кращих працівників та трудових колективів агропромислового комплексу області (оренда приміщення для проведення урочистих заходів, у тому числі забезпечення звуковим та мультимедійним обладнанням, оформлення залів, монтаж, демонтаж банерів; залучення культурно-мистецького супроводу);

- придбання та виготовлення рекламних інформаційних матеріалів для візуалізації заходів, презентаційних стендів, придбання та виготовлення запрошень, вітальних листівок, бланків подяк, рамок, папок, живих квітів для нагороджених та оформлення експозицій;

- залучення засобів масової інформації, інформаційних агентств інших засобів масової комунікації (виготовлення та поширення текстових, фото-, відео- та графічних інформаційних матеріалів, створення теле- та радіопрограм) тощо;

- витрати, пов’язані з проведенням форумів, семінарів, круглих столів, конференцій, тематичних заходів, в тому числі видатки на оплату послуг кейтерингу та послуг з організації подій; 

- придбання фотографічного обладнання (цифрова фотокамера, штатив для фотокамери, зарядний пристрій, сумка для фотокамери, карта пам`яті тощо). 

 

3.2.Фінансова підтримка на розвиток сільськогосподарського дорадництва

Фінансова підтримка на розвиток сільськогосподарського дорадництва надається на конкурсній основі дорадчим службам, які внесені до Реєстру сільськогосподарських дорадчих служб і здійснюють дорадчу діяльність.  

Фінансова підтримка на розвиток сільськогосподарського дорадництва надається у вигляді 100% відшкодування понесених витрат за наступними напрямами:

- навчання суб’єктів підприємництва, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, та сільського населення (проведення семінарів, круглих столів, наукових конференцій тощо з  питань економіки, технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології, поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх досягнень науки і техніки тощо);

- демонстраційні покази форм і методів роботи суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості (проведення днів поля, демонстрацій, агротехнічних заходів, технологій, систем ведення господарства, сортів, гібридів, порід тварин, техніки, добрив, кормів, засобів захисту рослин, передового досвіду господарювання, досягнень аграрної науки та освіти тощо);

- інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність у сільській місцевості, сільського населення (організація дорадчого супроводу з питань ведення агробізнесу, надання  консультаційних послуг щодо впровадження на виробництві гігієнічних вимог відповідно до міжнародних стандартів якості та безпечності харчових продуктів, випуск і розповсюдження інформаційних видань, в тому числі електронних, видання та розповсюдження буклетів, інформаційних листків, брошур, книг, публікацій у засобах масової інформації тощо для забезпечення сільськогосподарських виробників інформацією про сучасні технології, досягнення науки в аграрній сфері, вимоги щодо якості сільськогосподарської продукції тощо).

Оголошення про початок роботи Комісії в поточному році та конкурсного відбору дорадчих служб та заходів за напрямами та завданнями Комплексної програми розміщується на офіційних вебсайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, на сторінках соціальних мереж Департаменту. 

Департамент формує та затверджує тематику заходів, що планується провести у поточному році відповідно до завдань Комплексної програми та орієнтовний період проведення заходів. Сформовані теми до запланованих заходів опубліковуються в оголошенні про конкурсний відбір дорадчих служб. Документи на конкурсний відбір приймаються протягом місяця з дня оголошення конкурсу.  

Для участі в конкурсному відборі дорадчі служби подають Комісії такі документи:

- заяву на участь за встановленою Департаментом формою;

- план заходів з надання дорадчих послуг з кошторисом витрат за встановленою Департаментом формою;

- копію сертифіката дорадчої служби з копіями кваліфікаційних свідоцтв сільськогосподарських дорадників, експертів-дорадників; 

- копію статуту організації (дорадчої служби);

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

- копію фінансової звітності за останній звітній рік.

Переможців конкурсу визначають за такими критеріями:

- кількості кваліфікованих дорадників  та експертів-дорадників, що можуть бути залучені дорадчою службою або дорадниками для надання дорадчих послуг;

- запропонована вартість витрат згідно з кошторисом;

- відповідність заходів дорадчих служб до тематики заходів, що затверджені Департаментом.

За рішенням Комісії обираються дорадчі служби, які виконуватимуть відповідні заходи в межах видатків передбачених Комплексною програмою. 

Дорадча служба (переможець конкурсного відбору):

 - в 2-х денний строк після проведеного заходу, на власному веб-ресурсі розміщує інформаційну довідку, фото- або відео- матеріал щодо проведеного заходу; 

- в десятиденний строк після проведення заходу надає акти виконаних робіт з розрахунком вартості понесених витрат. 

Сума витрат на відшкодування дорадчих послуг затверджується для переможців конкурсу на поточний рік. Оплата за дорадчі послуги здійснюється відповідно до фактичних витрат дорадчої служби, але не більше передбачених кошторисами, поданими на участь у конкурсі. У разі невикористання коштів відповідно до поданих кошторисів дорадчими службами, конкурси проводяться додатково.

На підставі актів виконаних робіт Департамент формує Реєстр одержувачів фінансової підтримки, який подається до органів Казнчейства для перерахування коштів на рахунки дорадчих служб.

 

3.3. Співфінансування заходів проекту «Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від популяції борщівника»

В рамках програми транскордонного співробітництва «Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027» ГО «Львівська аграрна палата» за підтримки Департаменту агропромислового розвитку Львівської облдержадміністрації та спільно з Львівським національним університетом природокористування і партнерами з Республіки Польща подано у 2023 році на конкурс проект «Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від популяції борщівника».  Проект спрямований на вирішення проблеми швидкого поширення інвазивних рослин, зокрема борщівника Сосновського, що завдає значної шкоди біорізноманіттю та довкіллю на транскордонній території. Однією з умов участі у програмі є сівфінансування проекту у розмірі не менше 10 відсотків від вартості проекту. Термін реалізації проекту складає 24 місяці. Загальна вартість поданого проекту складає 2497 тис. євро, в тому числі заходи, заплановані для реалізації Львівською аграрною палатою – 1601,3 тис. євро.

Оскільки Львівська аграрна палата є неприбутковою громадською організацією, пропонується співфінансування проекту здійснювати частково за кошти обласного бюджету, а частково за кошти громад, залучених до реалізації проекту (Козівська, Старосамбірська, Турківська, Стрілківська, Боринська, Сколівська, Хирівська, Славська, Східницька територіальні громади). 

Кошти обласного бюджету спрямовуються Львівській Аграрній палаті для співфінансування проєкту «Захист біорізноманіття транскордонних територій України та Польщі від популяції борщівника» у вигляді грошового внеску на співфінансування заходів передбачених проєктом. 

Даний фінансовий ресурс буде використано у разі перемоги заявника на конкурсному відборі.

 

Очікувані кінцеві результати реалізації Комплексної програми

За умов стабільного фінансування, реалізація заходів Комплексної програми забезпечить:

 • збільшення обсягів виробництва валової сільськогосподарської продукції суб’єктами підприємствами та їх частки в загальному виробництві області;
 • створення додаткових робочих місць та підвищення само зайнятості населення у сільських та гірських населених пунктах шляхом трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства;
 • поліпшення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств;
 • зниження собівартості продукції з прісноводної риби та інших водних біоресурсів вітчизняного виробництва з метою забезпечення більш доступної її реалізації широким верствам населення;
 • розвиток малих та середніх суб’єктів господарювання у галузі виробництва аквакультури. 
 • збільшення рівня виробництва риби;

Результативні показники завдань і заходів Комплексної програми наведено в додатку 4.

 

VІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсяги та джерела фінансування, строки виконання завдань, заходів

Збереження позитивних тенденцій та вирішення проблемних питань в аграрному секторі економіки щодо забезпечення продовольчої безпеки регіону, підвищення конкурентоспроможності галузі, створення додаткових робочих місць потребує постійного всебічного сприяння розвитку сільського господарства через реалізацію державних програм та за допомогою розробки і впровадження місцевих програм підтримки галузі. 

Створення сприятливих умов для розвитку агропромислового комплексу при фінансовій підтримці з бюджетів усіх рівнів, залученні інвестицій та проєктів міжнародної технічної допомоги зміцнить продовольчу безпеку області і забезпечить досягнення мети Комплексної програми.

Реалізація заходів Комплексної програми сприятиме підтримці мікро- та малих суб’єктів підприємництва; процесу трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські господарства; удосконаленню зворотного зв’язку між виробниками і споживачами; виходу виробників на внутрішній та зовнішній ринки збуту; залученню іноземних інвестицій; розвитку місцевих громад. 

Виконання завдань та заходів Комплексної програми заплановано здійснювати упродовж 2021 – 2025 років. Крім коштів обласного бюджету, заплановано залучити  кошти з інших джерел, у тому числі з державного бюджету, кошти суб’єктів господарювання, бюджетів громад та проектів МТД. 

Ресурсне забезпечення Комплексної програми наведено в додатку 2.

Щорічно Комплексна програма доповнюється Переліком завдань, заходів і показників чи змінами до нього з визначеним обсягом фінансування, який  затверджуються в установленому порядку при визначенні показників обласного бюджету на наступний рік.

Безповоротна фінансова допомога на напрямами 1.1 (компенсація відсодків за супроводження договорів фінансового лізингу), 2.1 (часткове відшкодування вартості насіння) та 2.2 (дотація за приріст поголів’я корів),           2.3 (часткове відшкодування вартості високопродуктивного матеріалу риб),        2.4 (дотація на площу зарибнених водних об’єктів) та 2.5 (часткове відшкодування вартості основних засобів сімейним фермерським господарствам) для одного суб’єкта підприємництва, що надається протягом одного бюджетного року, за умовами Комплексної програми не повинна перевищувати 500,0 тис. гривень.

Кошти з обласного бюджету на реалізацію завдань і заходів Комплексної програми спрямовуються в першу чергу на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах казначества. 

 

VII. Механізм реалізації завдань і заходів Комплексної програми

Визначення одержувачів фінансової підтримки, окрім пунктів 2.6 (підтримка сільськогосподарських кооперативів), 3.1 (фінансування видатків Департаменту на проведення консультаційно-інформаційних заходів) та 3.3 (співфінансування проекту в рамках програми Interreg NEXT Польща-Україна 2021-2027), здійснюється Комісією. До складу Комісії входять: одна особа від постійної комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестицій обласної ради, чотири особи – від Департаменту, заступник голови обласної ради (за згодою), заступник голови облдержадміністрації, одна особа – від Головного управління Державної податкової служби України у Львівській області (за згодою), Головного управління статистики у Львівській області  (за згодою) і дві особи – з числа громадськості (за згодою). У разі необхідності Комісія може залучати до своєї роботи незалежних експертів та фахівців. Склад  комісії і Положення про порядок роботи Комісії затверджуються рішенням Львівської обласної державної (військової) адміністрації. Співголовами Комісії є заступник голови обласної державної адміністрації та заступник голови обласної ради (за згодою). Дату проведення засідання Комісії визначає Департамент за погодженням з співголовами Комісії. 

Оголошення про початок роботи Комісії в поточному році розміщується на офіційних вебсайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради, на сторінках соціальних мереж департаменту та ОДА, а також в друкованих засобах масової інформації, окрім конкурсного відбору дорадчих служб. Оголошення про конкурсний відбір дорадчих служб та заходів за напрямами та завданнями Комплексної програми розміщується лише на офіційних вебсайтах Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та на сторінках соціальних мереж Департаменту. 

Прийом документів за пунктами 1.1 (компенсація відсодків за супроводження договорів фінансового лізингу), 1.2 (надання пільгових кредитів на зворотній основі) та  2.5 (часткове відшкодування вартості основних засобів для СФГ) розпочинається з наступного дня після оприлюднення оголошення, а закінчується – 1 грудня поточного року, або до завершення воєнного стану. По решту пунктах Комплексної програми дати прийому документів визначені в описі надання фінансової підтримки. У разі, якщо обсяг виділених коштів на заходи програми буде розподілений до 1 грудня подані заявки повертаються заявникам без розгляду на Комісії і можуть повторно подаватись у наступному році з оновленими даними.

Останнє засідання Комісії проводиться до 10 грудня поточного року, або після розподілу всієї суми виділених коштів.

В оголошенні про початок прийому документів наводиться така інформація:

- назва юридичної особи та юридична адреса установи, куди подаються документи;

- терміни подання документів до Комісії;

- обсяги фінансової підтримки за напрямами на поточний рік; 

- номер і дата розпорядчого документа, яким затверджено форми заявок та інші документи на фінансову підтримку, які подаються на участь у Комплексній програмі.

- порядок та умови отримання фінансової допомоги, умови; 

Комісія розглядає подані документи в порядку черговості їх реєстрації за відповідним напрямом фінансової підтримки. Рішення про надання фінансової підтримки приймається Комісією на її засіданні в присутності не менш як двох третин її складу шляхом відкритого голосування, простою більшістю голосів. При прийнятті рішення щодо фінансової підтримки переваги надаються:

- суб’єктам підприємництва, засновником (одним із засновників) яких є учасник бойових дій;

- суб’єктам підприємництва, де керівником є особа віком до 35 років; 

- суб’єктам підприємництва, які мають досвід провадження діяльності понад 2 роки.

Відповідне рішення Комісії оформляється протоколом, який підписують усі присутні члени. Член комісії, який не згоден з її рішенням, підписує протокол з окремою думкою, письмовий виклад якої є невід’ємною частиною протоколу.

Засвідчена копія витягу з протоколу, що містить рішення Комісії, може надаватися учасникам Комплексної програми на їхню вимогу.

Заявки на участь у Комплексній програмі та оригінали документів або належним чином засвідчені копії документів подаються до Департаменту, а за напрямом 1,2 до Фонду підтримки. Документи, подані не в повному обсязі, повертаються заявникам. Доопрацьований пакет документів може подаватися повторно.

Фінансова підтримка не надається суб’єктам підприємництва, які:

- визнані банкрутами або щодо яких порушено справу про банкрутство;

- перебувають на стані припинення;

- подали завідомо недостовірні відомості та документи;

- мають протерміновану більше як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справленням яких покладено на органи ДПС.

У разі подання заявниками на участь у Комплексній програмі недостовірних даних у документах для отримання фінансової підтримки  такі суб’єкти підприємництва несуть відповідальність, передбачену законодавством.

Реєстри одержувачів фінансової підтримки Департамент протягом семи робочих днів з дати їх складання, але не пізніше останнього дня місяця, подає до Головного управління Державної казначейської служби України у Львівській області, яке здійснює перерахування коштів на рахунки учасників Комплексної програми, відкриті в установах банків.

 

VIIІ. Координація та контроль за ходом виконання Комплексної програми

Департамент здійснює координацію та контроль за виконанням заходів і завдань Комплексної програми, забезпечує внутрішній фінансовий контроль за використанням бюджетних коштів.

Супровід кредитних ліній з фінансової підтримки для реалізації бізнес-планів переможцями конкурсів (укладення кредитних договорів, забезпечення кредитів, організація виконання договірних зобов’язань отримувачами коштів з повернення кредитів і сплати відсотків за користування кредитами, повернення коштів до бюджету, претензійна робота) здійснюється Фондом підтримки.

Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, Фонд підтримки надає Департаментові звіт про стан реалізації заходу з фінансової підтримки на зворотній основі, а ГО Львівська Аграрна палата звіт щодо співфінасування проекту інтеграції, за встановленою Департаментом формою.

З метою здійснення контролю за виконанням заходів і завдань Комплексної програми в частині використання коштів субвенції спрямованої на розвиток сільськогосподарської кооперації РДА щоквартально до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає Департаментові звіт про стан реалізації заходу з фінансової підтримки розвитку сільськогосподарської кооперації, за встановленою Департаментом формою. 

Департамент щоквартально до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом, надає департаментові економічної політики облдержадміністрації інформацію про стан виконання Комплексної програми. Після закінчення бюджетного року Департамент до 25 січня надає департаментові економічної політики облдержадміністрації і постійній комісії з питань діяльності агропромислового комплексу, підприємництва та інвестиції обласної ради підсумковий звіт про виконання Комплексної програми та пояснювальну записку про виконану роботу.

 

Заступник директора департаменту – 

начальник управління економічного 

аналізу, стратегічного планування, 

розвитку сільських територій та 

фінансово-господарського забезпечення 

департаменту агропромислового розвитку 

обласної державної адміністрації                                             Л.ГОНЧАРЕНКО

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано