Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності Добромильської міської ради

Дата: 23.11.2021 14:45
Кількість переглядів: 557

Фото без опису

Інформаційне повідомлення про проведення електронного аукціону для продажу об’єкта малої приватизації комунальної власності  Добромильської міської ради- , загальною площею  322,9 кв.м., розташованого за адресою: пл.Ринок ,22 м.Добромиль Самбірського району Львівської області.

 

1.Інформація про об’єкт приватизації:

КОД, присвоєний об’єкту приватизації під час публікації в електронній торговій системі UA-AR-P-2021-11-19-000001-1

Адреса об’єкта:  пл.Ринок ,22 м.Добромиль Самбірського району Львівської області.

 

Найменування об’єкта: нежитлового   приміщення №4,5 в будівлі колишнього кінотеатру , загальною площею 322,9 кв.м.

 

Опис об’єкта: Об’єкт нежитлової нерухомості. Нежитлові приміщення - приміщення колишнього кінотеатру. Територія навколо невпорядкована, але є можливість облаштувати. Будівля знаходиться  в центрі міста Добромиль. Загалом будівля не використовувалась приблизно 20 років і потребує капітального ремонту. Будівля розташована на земельній ділянці  орієнтовною площею 0,04 га .

Балансоутримувач: Добромильська міська рада.

Адреса балансоутримувача: Львівська область, Самбірський район, м.Добромиль пл..Ринок,22.

Код за ЄДРПОУ балансоутримувача: 38008294

Електронна адреса:  dobromil_admin@ukr.net

2. Інформація про електронний аукціон та інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Спосіб проведення аукціону: аукціон без умов.

 

Дата та час проведення аукціону без умов: __16 грудня  грудня 2021 р., година, о котрій починається аукціон, встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 09−00 до 18−00 години дня.

Аукціон проводиться відповідно до ЗУ «Про приватизацію державного і комунального майна» та Порядку проведення електронних аукціонів для продажу об’єктів малої приватизації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня № 432.

До участі в аукціоні не допускаються особи, на яких поширюються обмеження, визначені частиною другою статті 8 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні з умовами, аукціоні із зниженням стартової ціни (подання цінових аукціонних пропозицій) встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 19−30 до 20−30 години дня, що передує дню проведення електронного аукціону.

Кінцевий строк подання заяви на участь в аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій встановлюється ЕТС для кожного електронного аукціону окремо в проміжку часу з 16−15 до 16−45 години дня проведення електронного аукціону.

Інформація про умови, на яких здійснюється приватизація об’єкта:

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні з умовами: : 906200.00 (дев’ятсот шість  тисяч двісті  гривень 00коп.) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 90620.00 ( дев’яносто тисяч шістсот двадцять гривень 00коп.) без  ПДВ

Стартова ціна об’єкта для продажу на аукціоні із зниженням стартової ціни: 453100.00 ( чотириста п’ятдесят три  тисячі сто  гривень 00коп.) без ПДВ.

Розмір гарантійного внеску: 45310.00  (сорок п’ять тисяч десять  гривень 00коп.)  без ПДВ .

Стартова ціна об’єкта без  з ПДВ для продажу на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 453100.00 ( чотириста п’ятдесят три  тисячі сто  гривень 00коп.)

Розмір гарантійного внеску: 45310.00  (сорок п’ять тисяч десять  гривень 00коп.)

Розмір реєстраційного внеску: 1200.00 грн (одна тисяча двісті гривень 00коп.).

Період між аукціоном з умовами та аукціоном із зниженням стартової ціни та аукціоном за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій:

20 календарних днів від дати аукціону (опублікування інформаційного повідомлення про приватизацію об’єкта).

Крок аукціону на аукціоні  з умовами 9062.00  (дев’ять тисяч шістдесят дві гривні 00коп.).

( 1% від стартової ціни аукціону)

Крок аукціону на аукціоні із зниженням стартової ціни та аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій: 4531.00 (чотири тисячі п’ятсот тридцять одна гривня 00коп.) .  

Загальна кількість кроків, на які знижується стартова ціна об’єкта на аукціоні за методом покрокового зниження ціни та подальшого подання цінових пропозицій, становить  3 кроки.

3. Час та місце ознайомлення з об’єктом: ознайомитися з об’єктом можна за місцем його розташування у робочі дні, попередньо узгодивши з представником (балансоутримувач) годину огляду об’єкта за телефоном: (03236) 41-195, 41-185)  з  800 до  17 00у робочі дні.

Адреса балансоутримувача: Львівська область, Самбірський район, м.Добромиль пл.Ринок,22

Електронна адреса:  dobromil_admin@ukr.net

Контактна особа:-Мацько Олена Степанівна

4. Організатор аукціону: Добромильська міська  Самбірського району Львівської області (код за ЄДРПОУ  38008294).

Адреса: Львівська область, Самбірський район, м.Добромиль пл..Ринок,1

Контактний тел. 097-356 17-90) з 900 до 1800 у робочі дні.

Міський  голова  Петро КУЛЯС

5.  Засоби платежу:

Для участі в аукціоні з продажу об’єкта малої приватизації гарантійний та реєстраційний внески сплачуються на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

Посилання на перелік авторизованих майданчиків та їх рахунки, відкриті для оплати потенційними покупцями гарантійних та реєстраційних внесків: https://prozorro.sale/info/elektronni-majdanchiki-ets-prozorroprodazhi-cbd2.

Покупці, які мають право брати участь у приватизації згідно із Законом України «Про приватизацію державного і комунального майна», вправі використовувати для придбання об’єктів приватизації кошти відповідно до валютного законодавства України.

Покупці - нерезиденти України набувають у власність майно, що приватизується, у процесі приватизації з оплатою його ціни у національній валюті або у вільно конвертованій валюті.

 Переможець електронного аукціону:

підписує протокол про результати електронного аукціону та надає його оператору електронного майданчика, через якого ним подано цінову пропозицію, протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем його формування електронною торговою системою;

укладає договір купівлі-продажу об’єкта приватизації з органом приватизації протягом 30 календарних днів з дня, наступного за днем формування протоколу про результати електронного аукціону.

Покупець, який підписав договір купівлі-продажу, сплачує на п/р рахунок UA 168999980314141905000013907, одержувач: ГУДКУ у Львівській області, МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 38008294 ціну продажу об’єкта приватизації не пізніше ніж протягом 30 днів з дня підписання договору купівлі-продажу.

У разі несплати коштів за об’єкт приватизації згідно з договором купівлі-продажу протягом 30 днів з дня укладення договору та його нотаріального посвідчення покупець сплачує на користь органу приватизації неустойку у розмірі 5 відсотків ціни продажу об’єкта. У разі несплати коштів згідно з договором купівлі-продажу протягом наступних 30 днів договір підлягає розірванню відповідно до  статті 29  Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

Переможець електронного аукціону, який відмовився від підписання протоколу про результати електронного аукціону або договору купівлі-продажу, позбавляється права на участь у подальших аукціонах з продажу того самого об’єкта.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок №, UA 168999980314141905000013907, одержувач: ГУДКУ у Львівській області, МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 38008294 суми реєстраційних внесків, сплачені учасниками аукціону протягом п’яти календарних днів з дня затвердження протоколу електронного аукціону.

 Оператор електронного майданчика перераховує на казначейський рахунок UA 168999980314141905000013907, одержувач: ГУДКУ у Львівській області, МФО 899998, Код ЄДРПОУ одержувача коштів 38008294суми сплачені учасниками аукціону гарантійних внесків протягом п’яти робочих днів з дня опублікування договору купівлі продажу об’єкта приватизації в електронній торговій системі в рахунок оплати ціни продажу об’єкта приватизації переможцем.

6. Перелік документів:

Фізичними та юридичними особами, які бажають взяти участь в електронному аукціоні, до заяви  на участь у приватизації об’єкта малої приватизації подаються такі документи:

1) для потенційних покупців - фізичних осіб - громадян України - копія паспорта громадянина України;

2) для іноземних громадян - копія документа, що посвідчує особу;

3) для потенційних покупців - юридичних осіб:

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань України - для юридичних осіб - резидентів;

- документ про реєстрацію у державі її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського або судового реєстру тощо), засвідчений згідно із законодавством держави його видачі, перекладений українською мовою, - для юридичних осіб - нерезидентів;

- інформація про кінцевого бенефіціарного власника. Якщо особа не має кінцевого бенефіціарного власника, зазначається інформація про відсутність кінцевого бенефіціарного власника і про причину його відсутності;

- остання річна або квартальна фінансова звітність;

4) документ, що підтверджує сплату реєстраційного внеску, а також документ, що підтверджує сплату гарантійного внеску в розмірі 10 відсотків стартової ціни з рахунка потенційного покупця, відкритого в українському або іноземному банку (крім банків держав, внесених FATF до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом), на рахунок оператора електронного майданчика, через який подається заява на участь у приватизації.

5) письмова згода довільної форми потенційного покупця щодо взяття на себе зобов’язань, визначених умовами продажу.

Технічні реквізити інформаційного повідомлення:                                                            

 

Рішення сесії  Добромильської міської ради «Про затвердження умов продажу та інформаційного повідомлення  про проведення електронного аукціону  об’єкта малої приватизації від 19.11.2021 р. №2260.

 

Єдине посилання на веб-сторінку адміністратора, на якій наводяться посилання на веб-сторінки операторів електронного майданчика, які мають право використовувати електронний майданчик і з якими адміністратор уклав відповідний договір: https://prozorro.sale/

 

 Секретар виконкому                                              З.Сокальський

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано