ПРОГРАМА відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади на 2023 рік

Дата: 30.01.2023 11:45
Кількість переглядів: 189

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням сесії

Добромильської міської ради

№ 2838 від «24 »  січня 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023

 

 

Додаток 1

до Програми відшкодування різниці

 в тарифах на послуги з централізованого

 теплопостачання для споживачів Добромильської

 територіальної громади в 2023 р.

 

 

ПАСПОРТ ДО ПРОГРАМИ

відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади

2023 р. (далі-Програма)

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Добромильська міська рада

2.

Розробник програми

Добромильська міська рада

3.

Головний розпорядник коштів

Добромильська міська рада

4.

Відповідальний виконавець Програми

Добромильська міська рада, Кп МВУ ЖКГ м.Добромиль

5.

Учасники Програми

Добромильська міська рада, Кп МВУ ЖКГ м.Добромиль

6.

Термін реалізації програми

2023 рік

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Бюджет Добромильської міської ради, інші джерела не заборонені чинним законодавством України

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, грн.

400000

8.1.

В тому числі бюджетних коштів, грн.

400000

 

З них коштів бюджет Добромильської міської ради, грн.

400000

9.

Основні джерела фінансування Програми

Бюджет Добромильської міської ради

 

 

 

 

 

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямовані заходи Програми

 

Прийняття Програми зумовлено тим, що виконавчий комітет Добромильської міської ради, з метою зменшення фінансового навантаження на одержувачів житлово-комунальних послуг у громаді, затверджує тарифи комунальному підприємству  МВУ ЖКГ м.Добромиль у розмірі нижче економічно обґрунтованих витрат на виробництво (надання) таких послуг, що призводить до отримання збитків та погіршення фінансового стану виробника та надавача послуг.

Згідно зі ст.31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» орган місцевого самоврядування встановлює тарифи на житлово-комунальні послуги в розмірі не нижче економічно-обґрунтованих витрат на їх виробництво. У разі встановлення органом місцевого самоврядування тарифів на житловокомунальні послуги на рівні, що унеможливлює отримання прибутку, орган, який їх затвердив, зобов’язаний відшкодувати, з відповідного місцевого бюджету, виконавцю різницю між встановленим розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на виробництво цих послуг.

Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житловокомунальні послуги” в разі змін цін на складові тарифів, збільшення мінімальної заробітної плати, податків та зборів діюче законодавство, зокрема, з метою недопущення збитковості підприємству, яке надає такі послуги, передбачає коригування тарифів за відповідними складовими.

 Проте, сама процедура коригування, організаційні та технологічні зміни на підприємствах, не дозволяють здійснювати коригування діючих тарифів при кожній зміні цін на складові. В результаті на підприємствах створюються значні суми кредиторської заборгованості, в тому числі по заробітній платі, податках, єдиному соціальному внеску, оплаті за енергоносії. Виробник послуг не в змозі проводити поточні ремонти мереж через відсутність коштів.

На сьогоднішній день відсутність відшкодовування витрат комунальних підприємств в розмірі різниці між фактичними витратами та нарахуваннями за надані послуги відповідно до діючих тарифів ставить під загрозу стабільність забезпечення населення житлово-комунальними послугами належної якості і може призвести до:

- припинення або суттєвого обмеження надання цих послуг; -збільшення заборгованості за спожиту електроенергію і інші матеріальні цінності;

- виникнення заборгованості із заробітної плати;

- нарахування підприємству штрафних санкцій і пені за несвоєчасні і неповні розрахунки за енергоносії та несвоєчасну оплату податкових зобов’язань.

Враховуючи підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань постачання теплової енергії та постачання гарячої води в опалювальному періоді 2021/2022 рр., укладеного 30 вересня 2021 року між Кабінетом Міністрів України, Міністром енергетики України, Офісом Президента України та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування, виділення коштів на відшкодування різниці в тарифах для населення та інших установ з бюджетуміської громади є найбільш реальним джерелом забезпечення фінансової діяльності підприємства в період встановлення тарифів в розмірі меншому, ніж економічно обґрунтований.

Згідно із статтею 15 Закону України «Про ціни і ціноутворення» Кабінет Міністрів України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які встановили державні регульовані ціни на товари в розмірі, нижчому від економічно обґрунтованого розміру, зобов’язані відшкодувати суб’єктам господарювання різницю між такими розмірами за рахунок коштів відповідних бюджетів.

У відповідності до статті 91 Бюджетного Кодексу та статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи місцевого самоврядування мають право самостійно визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно до законодавства України, в тому числі на фінансування інших програм, пов’язаних з виконанням повноважень, затверджених відповідною місцевою радою.

 Враховуючи зазначене, відшкодування різниці в тарифах на послуги централізованого теплопостачання для населення та бюджетних установ можливе за рахунок коштів бюджету Добромильської міської ради за умови прийняття відповідної Програми.

Програма відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади в 2023 р. розроблена на виконання та з дотриманням вимог Законів України «Про місцеве самоврядування України», «Про ціни і ціноутворення», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Бюджетного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2011 №869 “Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги”.

 

3. Мета Програми

 

Прийняття даної Програми має за мету:

- прогнозування та виділення з бюджету Добромильської міської ради коштів для відшкодування різниці в діючих тарифах та економічно обґрунтованих витратах, пов’язаних з наданням послуг централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади;

- забезпечення беззбиткової діяльності надавача послуг з централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади;

- збереження кількості і якості надання послуг з централізованого теплопостачання на нормативному рівні.

 

4. Шляхи і засоби розв’язання проблеми,

обсяги та джерела фінансування, порядок відшкодування

 

З метою врахування інтересів як споживачів комунальних послуг, так і підприємства-надавача послуг з централізованого теплопостачання на території Добромильської територіальної громади, вирішення проблеми пропонується здійснити шляхом прийняття рішення міської ради «Про затвердження Програми відшкодування різниці в тарифах на послуги з централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади в 2023 р.».

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

- коштів бюджету Добромильської міської ради;

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Фактичне відшкодування різниці в тарифах надавачу послуг з централізованого теплопостачання для споживачів Добромильської територіальної громади проводиться відповідно до вимог Порядку розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване теплопостачання у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам для споживачів Добромильської територіальної громади.

Головними розпорядником коштів на виконання Програми є Добромильська міська рада. Виконавцем програми є Кп МВУ ЖКГ м.Добромиль.

 Фінансування заходів Програми здійснюється в межах фінансових можливостей бюджету Добромильської міської ради.

 

5. Система управління та контролю за ходом виконання Програми

 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює головний розпорядник коштів –міська рада.

Інформація відповідального виконавця про хід виконання Програми та ефективність реалізації її завдань заслуховується сесією Добромильської міської ради з прийняттям відповідного рішення.

 Дострокове припинення виконання Програми відбувається у разі втрати актуальності основної її мети за спільним поданням відповідального виконавця програми.

Після завершення дії Програми виконавець оформляє Заключний звіт про результати виконання Програми.

 

6.Порядок розрахунків, обліку та відшкодування різниці в тарифах на централізоване теплопостачання у випадку невідповідності фактичної вартості послуг встановленим тарифам для споживачів Добромильської територіальної громади.

 

1. Цей Порядок визначає механізм розрахунку та відшкодування підприємству - виробнику послуги різниці між діючими тарифами на централізоване теплопостачання та фактичними витратами підприємства на їх виробництво (далі - різниця в тарифах).

2. Видатки на відшкодування втрат виробників послуг, що пов’язані із дією цін/тарифів на комунальні послуги, які є нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво, міська рада передбачає у міському бюджеті згідно з наданими виробником послуг розрахунками.

3. Підприємство-виробник послуг готує розрахунки з різниці в тарифах за формою згідно з додатком та подає виконавчому комітету Добромильської міської ради для погодження.

4. Обсяг заборгованості визначається підприємством-виробником послуг на підставі таких підтвердних документів:

1) розрахунок фактичної собівартості постачання послуг населенню, що засвідчений підписом керівника, скріпленим печаткою;

2) копія рішення виконавчого комітету Добромильської міської ради про встановлення діючих тарифів;

3) звіт про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємств за встановленою для відповідного виду діяльності звітною формою, засвідчений підписом керівника, скріплений печаткою.

5. Обсяг заборгованості визначається надавачами послуг як різниця між фактичними витратами, пов’язаними з наданням послуг споживачам, скоригованими на обмеження, передбачені в розрахунках діючих тарифів, і фактичними нарахуваннями згідно з тарифами, що встановлювалися органом місцевого самоврядування, з урахуванням перерахунків за низькоякісні та надані не в повному обсязі послуги та відрахуванням дотації місцевих бюджетів, отриманої надавачами послуг.

6. Перерахування коштів здійснюється на рахунок підприємствавиробника послуг і використовуються ним для здійснення господарської діяльності підприємства.

7. Добромильська міська рада, як головний розпорядник бюджетних коштів, на підставі рішення виконавчого комітету Добромильської міської ради про погодження розрахунків з різниці в тарифах, в межах бюджету, проводить відшкодування витрат, що пов’язані з дією цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, нижчих від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток до Порядку розрахунку,

 обліку та відшкодування різниці в

 тарифах на централізоване теплопостачання

 у випадку невідповідності фактичної вартості

 послуг встановленим тарифам для споживачів

 Добромильської територіальної громади

 

 

РОЗРАХУНОК різниці в тарифах на _______________________________________________________________,

(назва послуги) надану споживачам ____________________________________________________________________

(найменування підприємства, код згідно з ЄДРПОУ)

 

Місяць

Фактичні нарахування згідно із встановленими тарифами з урахуванням перерахунків за низькоякісні та не в повному обсязі надані послуги (у розрізі споживачів)

Фактичні витрати з надання послуг (повна собівартість) (у розрізі споживачів)

Різниця між фактичними витратами та фактичними нарахуваннями (у розрізі споживачів)

Сума, що відшкодована за попередній період (в т.ч. фінансова підтримка)

Підлягає відшкодуванню (у розрізі споживачів)

 

 

 

 

 

 

 

Керівник підприємства __________________ ___________________________

                                              (підпис)                              (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер __________________ ___________________________

                                                    (підпис)                          (ініціали та прізвище)

 М. П.

 

 

 Примітка. Розрахунок різниці в тарифах проводиться без урахування податку на додану вартість.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано