Проєкт Програми соціально-економічного та культурного розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2022 рік

Дата: 03.12.2021 15:49
Кількість переглядів: 948

 

Проєкт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням сесії

Добромильської міської ради

від _грудня 2021 року №_____

__________П.КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

Програма

соціально-економічного та культурного розвитку

Добромильської міської територіальної громади

 на 2022 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2021 р.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

І. Аналіз соціально-економічного розвитку Добромильської міської    територіальної громади  за 11 місяців  2021 року.

ІІ. Основні проблеми та мета соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської    територіальної громади.

ІІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного та культурного  розвитку території Добромильської міської територіальної громади.

3.1. Розвиток економічного потенціалу території Добромильської міської територіальної громади.

3.2. Залучення інвестицій для розвитку території Добромильської міської територіальної громади.

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та ефективності використання бюджетних коштів.

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин.

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури.

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування.

3.7. Розвиток освіти.

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту.

3.9. Розвиток культури та туризму.

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування.

3.11. Охорона навколишнього природного середовища.

3.12. Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека.

ІV. Фінансування Програми згідно заходів та цільових Програм.

V. Результати виконання Програми.

 

Додатки:

1. Перелік цільових програм

2.Перелік інвестиційних проектів до Програми соціально - економічного та культурного розвитку  на 2022  рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2022 рік розроблена відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020р. № 671 «Про схвалення  Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», Стратегії розвитку Львівської області на 2021-2017 роки, Стратегії розвитку Добромильської  територіальної громади на 2021-2027 роки .

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2021 рік (надалі - Програма) розроблена на основі аналізу поточної ситуації в Добромильській міській територіальної громади   та прогнозів і пропозицій установ, підприємств і організацій, виходячи із загальної соціально-економічної ситуації, що склалася на території, з урахуванням можливостей та місцевих ресурсів, відповідно до пріоритетних напрямків розвитку населених пунктів Добромильської міської територіальної громади  .

Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   розроблена з метою успішного розвитку, підвищення престижу громади, співпраці між владними структурами, підприємницькими колами,  громадськими організаціями, всіма верствами населення у вирішенні питань розвитку території Добромильської міської територіальної громади , відстоювання її інтересів.

Головною метою програми є створення умов для економічного зростання та удосконалення механізмів управління розвитку громади на засадах ефективності, відкритості та прозорості, посилення інвестиційної та інноваційної активності, забезпечення належного функціонування комунальної інфраструктури, дотримання високих екологічних стандартів та внаслідок цього підвищення конкурентоспроможності громади, доступності широкого спектра соціальних послуг та зростання добробуту населення, збереження та відтворення трудових ресурсів, збереження та створення нових робочих місць в умовах впроводження економічних реформ.

         Дана Програма визначає цілі, першочергові завдання та основні заходи економічного, соціального та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   на 2022 рік.

Заходи, закладені у Програмі, спрямовані на реалізацію єдиної політики розвитку  громади  на 2022 рік, а саме:

 • Гарантування безпечної життєдіяльності населення.
 • Залучення інвестицій в економіку громади.
 • Забезпечення належного рівня розвитку інфраструктури громади.
 • Створення умов для подальшого нарощування сільськогосподарського виробництва та підвищення його ефективності.
 • Комплексний розвиток сільських територій та підвищення соціального захисту і життєвого рівня сільських жителів.
 • Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
 • Розвиток інтелектуального капіталу.
 • Зменшення рівня забруднення навколишнього середовища.
 • Розвиток культури та туризму.
 • Підвищення якості освіти, матеріально-технічної бази шкіл та оптимізація мережі закладів освіти.
 • Покращання матеріально-технічної бази комунальних підприємств.
 • Підтримка розвитку малого та середнього бізнесу.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються рішенням сесії міської ради .

 

 

 

 

І. Аналіз соціально-економічного розвитку Добромильської міської  територіальної громади   за 11 місяців 2021 року

 

Місто Добромиль стало центром новоутвореної  однойменної ТГ - Добромильської міської ради, до складу якої увійшло загалом 37 населених пунктів,зокрема, 1 місто, 1 селище, 35 сіл. Сюди увійшли також громади, які вже мали статус об’єднаних, зокрема Нижанковицька, Новоміська, Міженецька.

Сам адміністративний центр громади м.Добромиль розташований за 115 км від Львова та за 32 км від районного центру Самбір, за 12 км. від державного кордону України з Перемишльським повітом Республіки Польща.  В цілому по території – Добромильська громада -  одна з найбільших на теренах колишнього Старосамбірського району, кількість населення складає 20 054  осіб, функціонує 5770 дворів.

Територія Добромильської міської територіальної громади складає 299,3 кв.км, Через територію Добромильської ТТ проходять : автомобільна дорога територіального значення Т-14-18 Нижанковичі – Стрий, а також дороги загального користування місцевого значення які з’єднують Добромильську ТГ з м.Самбір, м. Старий Самбір, м.Мостиська. Загальна  протяжність доріг  комунальної власності становить _____ км.

Загальна кількість населення Добромильської міської територіальної громади становить 20,050 тис. осіб, у тому числі дітей: охоплених дошкільною освітою – 303 осіб, шкільного віку – 1520 осіб, пенсіонерів -  4947осіб( в т.ч. в місті 979 осіб, в селах -3 968 осіб). Економіка Добромильського краю, в основному, представлена сільськогосподарським виробництвом, де працює більше десятка фермерських господарств, що спеціалізуються на вирощенні зернових, овочів, садівництву, ягідництву та ін. Промислове виробництво представлено спільним українсько-китайським підприємством «Укрлісхолдинг», яке спеціалізується на виробництві шпону, ТОВ «Самбірська швейна фабрика», ТзОВ «Чумак» (Нижанковичі), профілем якої є вироби з дерева, елітні меблі,  ПП «Сонак» (Солянуватка) – виробництво брикетів та ін. Мале підприємництво орієнтується на торгово-посередницьку діяльність, дрібне вузькопрофільне виробництво, державне управління, освіта, охорона здоров’я, ведення особистого селянського господарства. Загалом на території громади здійснюють діяльність 63 юридичні особи (в основному це сільськогосподарська діяльність, комерційна, облуговуюча) та 122 фізичні особи - підприємці (торгівля та комерційна діяльність)

             Протягом 11 місяців 2021 року робота Добромильської міської ради (ТГ) зосереджувалася на виконанні заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію ресурсів, в т.ч. фінансових, для комплексного розвитку території громади, розв’язання гострих соціальних питань та підвищення добробуту населення.

З метою використання власного внутрішнього потенціалу спрямованого для підвищення рівня життя мешканців громади розроблено та прийнято Стратегію розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки. Ії узгоджено з основними програмними та стратегічними документами державного та обласного рівнів.

 

Покращення якості надання адміністративних послуг в громаді

 

З початку створення Добромильської міської територіальної громади міська рада працює над створенням досконалої системи надання адміністративних послуг для мешканців населених пунктів громади, враховуючи максимальну можливість їх наближення та забезпечення якісного рівня обслуговування споживачів адмінпослуг.

Рішенням сесії Добромильської міської ради від 22.01.2021 року № 47 створено відділ «Центр надання адміністративних послуг» Добромильської міської ради.

Рішенням сесії №78 від 19.03.2021 року затверджено перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Добромильської міської ради.

Рішенням № 48 від 22.01.2021 року утворено територіальний підрозділ і віддалені робочі місця адміністраторів Центру надання адміністративних послуг Добромильської міської ради та  затверджено час прийому суб’єктів звернень.

Підготовлено та подано на отримання субвенції з державного бюджету у 2022 році заявки на реконструкцію приміщення під ЦНАП та придбання установки по виготовленню ІD-карток.

На сьогодні через центр надання адміністративних послуг Добромильською міською радою надається 151 вид адміністративних послуг.

 • Кількість наданих адміністративних послуг з реєстрації місця проживання (з початку 2021 року до березня) – 423;
 • Кількість виданих довідок ф13 (січень-листопад 2021) - 158;
 • Кількість довідок про склад сім'ї ( січень-листопад 2021) - 2083;
 •  Кількість інших адміністративних послуг, дотичних до реєстрації місця проживання, якщо такі були (наприклад ф.16, довідки, що зареєстровані, але не проживають, довідки, що проживають, але не зареєстровані тощо),  січень-листопад 2021) - 1282;
 • Кількість здійснених нотаріальних дій ( січень-листопад 2021) - 258;
 • Кількість ІНШИХ адміністративних послуг ( січень-листопад 2021) – (послуги, які не підходять під зазначені вище) - 1229;
 • Кількість актів цивільного стану - 300, з них смертей - 288, шлюбів - 12;
 • Кількість народжень за послугою Є Малятко - 8.

 

Залучення інвестицій для розвитку Добромильської міської територіальної громади

 

            Впродовж року виконувалась робота щодо виконання інвестиційних проектів спрямованих  на розвиток інфраструктури Добромильської міської територіальної громади за рахунок міжнародних грантів, коштів державного та обласного бюджетів з обов’язковим співфінасуванням з місцевого бюджету.

 1. Проект «Природа без кордонів. Покращення якості вод транскордонної  річки Вирва, яка є притокою ріки Вігор, що несе свої води до річки Сян (басейн Балтійського моря) через будівництво каналізаційної мережі в містах Загуж (Польща) і Добромиль (Україна)» в рамках Програми транскордонного співпробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Проєкт реалізується  в партнерстві із гміною Загуж (Республіка Польща).

Загальний бюджет проекту становить 2220450,17 тис.євро, з них бюджет Добромильської міської ради складає близько 22,0 млн. грн. ( поза рамками проєкту 8,0 млн.грн.). Надійшло у 2021 році -10 340,0 тис. грн.

              Станом на сьогодні реконструйовано 4 км каналізаційної мережі міста та завершується реконструкція очисних споруд.

 1. Проєкт «Будівництво каналізаційно-очисних споруд в с.Міженець Старосамбірського району Львівської області» Коригування»

Проєкт реалізується за кошти  обласного фонду охорони навколишнього природного середовища.

Загальний бюджет проєкту 9491,035 млн. грн. з них 4685,793 млн. грн. кошти обласного бюджету та 265,129 тис. грн. кошти міського бюджету.

Станом на сьогодні завершується реконструкція очисних споруд І черга. Роботи прожовжаться

 1. Проєкт міжмуципального співробітництва «Разом - дієвіше. Запровадження системних підходів до питань благоустрою та санітарної очистки на території населених пунктів Добромильської  та Бісковицької територіальних громад Самбірського району Львівської області».

Проєкт реалізується за кошти в обласного бюджету в рамках програми регіонального розвитку.

Загальний бюджет проєкту 2 556,4 тис. грн з них : 1278,0 тис. грн – кошти обласного бюджету, 639,2 тис. грн – кошти бюджету Добромильської міської ради, 639,2 тис. грн –кошти бюджету Бісковицької сільської ради.

Станом на сьогодні придбано спецтехніку з комплектуючим обладнанням та сміттєві контейнери для роздільного збору ТПВ. Проєкт завершено.

 1. Проєкт Капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Дешичі, с.Княжпіль, с.Мігово, с.Кропивник, с.Велике, с. Міженець, с.Дроздовичі Добромильської територіальної  громади Самбірського району Львівської області.

Проєкт реалізується за кошти обласного бюджету розвитку в рамках програми соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області.

Загальний бюджет проєкту  1 622,204 тис.грн. – кошти обласного бюджету.

Станом на сьогодні проведено вуличне освітлення, проект завершено.

 1. Проєкт Ремонтно - реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення  Ратуша(Народний дім) у с.Нове Місто Старосамбірського району Львівської області з пристосуванням горища під туристичний осередок та місця відпочинку туристів та розвитку місцевого бізнесу».

Проєкт реалізується в рамках програми «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини на території Львівської області».

Загальний бюджет проєкту – 16 903,0 тис. грн.  з них використано 9 470,019 тис. грн. в т.ч. 3200 ,0 кошти проєкту «Ковбойки-український дикий захід», 3 243,504  тис. грн. з обласного бюджету, 3 026,515 тис. грн. з місцевого бюджету.

Проєкт в стадії реалізації та буде продовжений в наступні роки.

 1. В рамках наданої субвенції з державного бюджету  реалізовано заходи спрямовані на підвищення доступності  широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості (с.Грабівниця, с.Пацьковичі).

Загальна вартість 200,0 тис. грн.

Проєкт завершено. Доступ до інтернету мають об’єкти соціально-культурної сфери.

 1. В рамках Програми «Шкільний автобус» придбано шкільний автобус для потреб  ОЗЗСО І-ІІІ ст. м. Добромиль .

Реалізація відбулась за рахунок коштів державного та місцевого бюджету.

Загальна вартість 1250,0 тис. грн. в т.ч. 1125,0 тис. грн. – кошти обласного бюджету, 125,0 тис. грн. – кошти міського бюджету.

Проєкт завершено.

 1. В рамках Програми «Спортивний майданчик»  споруджено спортивний майданчик зі штучним покриттям в с.Міженець.

Реалізація  відбулась за рахунок коштів обласного та місцевого бюджету.

Загальна вартість бюджету проєкту - 1734724,00 грн. в т.ч. 700000,00 грн. – обласні кошти 1034724,00 грн. – місцевий бюджет Проєкт завершено.

 1. В рамках наданої субвенції з обласного бюджету в сумі 411,070 на проведено нормативно-грошову оцінки земель населених пунктів Добромильської ТГ.

Конти освоєно в повному обсязі.

           10.  В рамках конкурсу ініціатив місцевих громад на території Добромильської міської територіальної громади реалізовано 19 проєктів.

Загальна вартість  4 515,784 тис. грн., з них 2 202,300 тис. грн. кошти обласного бюджету, 1399,790 тис. грн. кошти місцевого бюджету, тис. грн. 579,939 кошти спонсорів, 282,373 тис. грн. кошти громади , 51, 382 тис. грн. – нефінансовий внесок.

Проєкти на стадії завершення.

 

Загальна сума залучених капіталовкладень становить  25 377.0 тис. грн. місцеве співфінансування при цьому склало 4 453,0 тис. грн.

 

З метою підвищення поінформованості потенційних інвесторів
про інвестиційну привабливість громади  розробляється інформація про вільні промислові ділянки/виробничі площі та земельні ділянки, що знаходяться на території громади. Найближчим часом на офіційному веб-сайті буде створено інвестиційний майданчик для розміщення цієї інформації.

 

Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету та

 ефективності використання бюджетних коштів

 

Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету Добромильської ТГ слід розглядати через призму :

 1. Збільшення власних надходжень місцевого бюджету та зменшення рівня дотаційності.
 2. Оптимізації  та ефективного розподілу видатків місцевого бюджету.
 3. Ліквідації існуючого дефіциту з оплати праці працівникам бюджетної сфери ( освіта, медицина).

Збільшення власних надходжень місцевого бюджету та зменшення рівня дотаційності.

З метою збільшення надходжень проводиться постійна робота :

 •  у створенні належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території Добромильської міської територіальної громади;
 •  підвищенні якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
 • забезпеченні надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень

Задля досягнення балансу інтересів жителів громади, суб’єктів господарювання та влади, з метою  збільшення надходжень до міського бюджету у червні місяці 2021 року прийнято та оприлюднено на сайті територіальної громади  рішення :

 •  «Про  встановлення місцевих податків та зборів на 2022 рік» від 21 травня 2021 року  № 577
 • «Про   встановлення ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку на  2022 р.на території Добромильської міської ради» від 21 травня 2021 року  № 578
 • Про   встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2022 рік від 21 травня 2021 року  № 579.

Найвагомішим дохідним джерелом  місцевого бюджету Добромильської ТГ є податок на доходи фізичних осіб. Його питома вага в загальному обсязі власних надходжень становить 56,6 %.  Найбільшу питому вагу в надходженнях податку на доходи фізичних осіб займають надходження податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 88,8 %. Найбільшими платниками податку на доходи найманих працівників є установи та організації бюджетної сфери  та підприємства, такі як: ТзОВ «Чумак»,ТОВ «Інжиніринг», ТДВ «Швейна фабрика», ПП «Журавлик», ТзОВ «Агро Л.В.Лімітед», ТОВ «Агро-Оптіма».

Ще одним вагомим джерелом міського бюджету (34-35% в загальній структурі надходжень) є  податок на майно., Надходження цього податку, а відтак виконання запланованих показників забезпечується  постійною роботою та співпрацею з податковою службою.

Рентна плата, внутрішні податки на товари та послуги, акцизний податок , єдиний податок в загальній структурі надходжень становлять близько 4 %  .

 

Оптимізація  та ефективний розподіл видатків місцевого бюджету

З метою раціонального використання бюджетних коштів проводиться :

 • постійний моніторинг виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;
 • аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг;
 •  оптимізація видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни. Обгрунтовані рішення по оптимізації видатків місцевого бюджету виносяться на розгляд сесії міської ради .

     Видаткова частина міського бюджету  протягом  11 місяців 2021 року виконана на 83,42 % до планових річних показників з урахуванням внесених змін.

За звітний період проведені видатки  на:

- заробітну  плату з нарахуваннями в сумі  –  84 887,3 тис. грн.

- предмети, матеріали і обладнання – 1 668,3 тис.грн.

-  продукти харчування –  857,0 тис. грн.

- оплата послуг(крім комунальних) –3 080,4 тис.грн.

- видатки на відрядження – 6,4 тис.грн.

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв –  3 424,0 тис. грн.

Офіційні трансферти у вигляді базової дотації, освітньої субвенції, додаткової дотації та інші субвенції з місцевих бюджетів надходять та фінансуються у відповідності з чинним законодавством.

 

Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних відносин

 

Відділом архітектури, земельних відносин та екології та управління комунальним майном Добромильської міської територіальної громади   опрацьовано та надано відповідь на 2309 звернень громадян. За результатами обстеження земельних ділянок по скаргах громадян здійснено 47 виїздів, за усними роз’ясненнями звернулось 62 громадян.

На розгляд сесій міської ради   за період 11 місяців 2021 року відділом винесено 2293 питання, спрямовані на здійснення управління у сфері   земельних відносин,   зокрема:

- про надання дозволу на розробку проектів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок – 793 заяви  на площу 620 га;

- про припинення права користування земельними ділянками – 6 заяв на площу 0,95 га;

- про затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх у власність громадянам - 693 заяви на площу орієнтовно 540  га;

- про надання згоди на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)   - 176 заяв на площу 26,4 га;

- про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) громадянам - 169 заяв на площу 20,21-  га;

- про надання дозволів на виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди для ведення товарного сільськогосподарського виробництва -2 заяви на площу 6,9 га;

- про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – 181 заява;

- про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташована за межами населеного пункту – 273 заяви.

            Окремим питанням залишається розгляд звернень громадян щодо врегулювання земельних відносин, пов’язаних із використанням спільної межі між домоволодіннями. Від початку 2021 року було 22 звернення, в тому числі 19 звернень було вирішено в складі виїзної комісії Добромильської міської ради .

            Проінвентаризовано на предмет нарахування земельного податку за 11 місяців  2021 року земельні   ділянки, належні   8900 громадянам.

Проведеною інвентаризацією земель під будівлями та спорудами, балансоутримувачем яких є Добромильська міська рада, встановлено, що мають місце неоформлені земельні ділянки під закладами освіти,  ФАПами, закладами культури, будівлями старостатів.

З метою збільшення надходжень до місцевого бюджету по платі за землю укладено  312 договорів оренди на  земельні ділянки (господарські двори)  загальною площею - 2040 га. на загальну суму 5,6 млн. грн.

Земельного податку з юридичних осіб станом на сьогодні в місцевий бюджет надійшло 2 292,0 тис. грн. ,земельного податку з фізичних осіб -  183,9 тис. грн., податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (житлова й нежитлова) – 8,1 млн. грн. Питання перебуває на постійному контролі та потребує спільної роботи з податковою службою.

За кошти місцевого бюджету  в сумі 340,0 тис. грн. проведено нормативно-грошову оцінку земель с.с.Болозів, Нижня Вовча, Дешичі, Грушатичі, Боршевичі, Городисько, Боневичі, Грабівниця, Библо, Міженець, Зоротовичі, Комаровичі, Посада-Новоміська.

За кошти субвенції з обласного бюджету в сумі 411,070 проведено нормативно-грошову оцінку земель в с.с.Дроздовичі, Чижки, Саночани, Нове Місто, Княжпіль, Кропивник, Велике, Мігово, Солянуватка, Губичі, Тернава, Поляна, Конів, Товарна, Вілюничі  загальною площею 3136,7 га.

Шляхом проведення аукціону проведено продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення в с.Дроздовичі загальною площею 3,9687 га на суму 2560,681 тис. грн. Кошти надійдуть в міський бюджет впровдож 2021(половина) і рівними долями решта суми впродовж 6 місяців 2022 року. Ділянка продана для розміщення та експлуатації основних, підсобних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами.

На аукціоні продано право оренди на ділянку площею 35,14 га на загальну суму 199,6 тис. грн.

Підготовлено до продажі на аукціоні права оренди ділянки площею 103 га.

З метою забезпечення сталого розвитку територіальної громади, дотримання принципу збалансованості державних, громадських та приватних інтересів з урахуванням Стратегії розвитку Добромильської міської територіальної громади на 2021-2027 роки прийнято рішення від  19 жовтня  2021 року № 2245 «Про надання  дозволу на  розроблення комплексного плану просторового розвитку  Добромильської міської ради»

 

 

Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

 

Для надання населенню послуг з житлово-комунального господарства та благоустрою наявної інфраструктури на території Добромильської територіальної громади працює КП МВУЖКГ м.Добромиль.

Проблемні питання, які потребують щвидкого реагування у сфері ЖКГ вирішуються на засіданнях виконкомів.

Окремо, рішенням сесії міської ради затверджено Пограми у сфері житлово-комунального господарства, зокрема :

 • Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Добромиль, селища Нижанковичі та сіл які увійшли  до складу Добромильської міської ради на 2022 рік»;
 • «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення м. Добромиль на 2022рік»;

Зважаючи на те, що територіально громада збільшились по площі та по населенню виникла необхідність покращити матеріально-технічну базу підприємства.

З цією метою, на території громади реалізовано 2 проєкти, які мали на меті придбати спецтехніку з комплектуючим обладнанням та інвентар для проведення робіт з благоустрою  в населених пунктах громади. Це дозволить утримувати   території населених пунктів в належному вигляді. Проєкти успішно реалізовано.

 На території громади запроваджується роздільний збір та вивіз ТПВ. Цей процес є складним та розрахований на тривалий час і передбачає заключення угоди з підприємцем, який забезпечить вивіз пляшок ПЕТ та скла, а також постійну взаємодію з населенням в питанні екологічною освіти.

На обслуговування комунальному підприємству передано для постійного обслуговування мережі вуличного освітлення та комунальні дороги. Загальна протяжність вуличного освітлення становить 138,8 км, а комунальних доріг ____ км.  

Цього року в рамках обласного бюджету розвитку проведено капітальний ремонт вуличного освітлення (з використанням енергозберігаючих ламп) в с. Дешичі, с.Княжпіль, с.Мігово, с.Кропивник, с.Велике, с. Міженець, с.Дроздовичі на загальну суму 1448,0 тис. грн. протяжністю 9,780 км.

В рамках обласного конкурсу ініціатив місцевих громад проведено вуличне освітлення в с.с. Боневичі, Болозів, Нове Місто, Городисько, Библо та Боршевичі на загальну суму 896,0 тис. грн. протяжністю 3,960 км.

Процес освітлення населених пунктів продовжиться і внаступні роки.

З метою покращення благоустрою населених пунктів капітально відремонтовано  автобусні зупинки в с.Болозів, с.Передільниця, с.Дроздовичі, придбані та встановлені автобусні зупинки в . Чижки, с. Посада - Новоміська с. Боршевичі, с. Конів, с.Міженець.

Загалом у комунальному підприємстві станом на сьогодні працює 30 осіб. Існує потреба у збільшенні обслуговуючого персоналу та покращенні матеріально-технічної бази.

 

 

Медичне обслуговування населення

 

Медичне обслуговування населення  на території громади здійснює мережа закладів охорони здоров'я: КНП  Добромильської міської ради "Добромильська районна лікарня",  4 лікарські амбулаторії ЗПСМ в складі яких 31 фельдшерсько-акушерський пункт.

Слід врахувати той факт, що КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» у складі якої є лікарські амбулаторії ЗПСМ та ФАПи Хирівської громади обслуговує населення і Хирівської громади.

З метою забезпечення належного медичного обслуговування, враховуючи  аналіз потреб та реформування медичної галузі, Добромильська міська рада, як засновник КНП,   у бюджеті 2021 року передбачила видатки на програми медичного спрямування, зокрема це :

- Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення  на 2022 рік:

- Програма  безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення - жителів  Добромильської міської ради на 2022 рік:

- Програма надання грошової допомоги дітям з рідкісними захворюваннями на 2022 рік:

- Програма  безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах  на 2022 рік:

- Програма   підтримки неспроможних ФАПів.

Також, з місцевого бюджету передбачені видатки на енергоносії по медичних закладах.

Зважаючи на вимоги часу, конкуренцію медичних закладів в умовах реформи, а також бажання та бачення депутатського корпусу зберегти лікарню, прийнято рішення  сесії «Про затвердження структури КНП ДМР «Добромильська районна лікарня». Це дозволило розпочати оптимізацію видатків та забезпечити й надалі належне надання медичних послуг населенню.

З метою зменшення заборгованості з оплати праці медичним працівникам  рішенням сесії затверджено Програму фінансування заробітної плати працівникам КНП ДМР «Добромильська районна лікарня», що дозволило спрямувати на виплату заробітної плати кошти з місцевого бюджету в сумі 200,0 тис. грн. та додатково за рахунок додаткової дотації на енергоносії спрямовано 200,0 тис. грн.

            Заборгованість до кінця року прогнозовано зменшиться з 7,7 млн. грн. до 5,6 млн. грн.

            Процес оптимізації та переорієнтації закладу на надання якісних медичних послуг населенню громади  буде продовжено.

З метою покращення матеріально-технічної бази реалізовано проект в рамках конкурсу ініціатив місцевих громад під назвою «Придбання медичного обладнання для КНП ДМР «Добромильська районна лікарня». За результатами реалізації проєкту, з метою вчасного попередження та лікування захворювань придбано сучасний ендоскопічний комплект для проведення необхідних обстежень кишково - шлункового тракту.Загальна сума проєкту 500,0 тис. грн.

 

Розвиток освіти

 

  Освітню галузь Добромильської міської територіальної громади   представляють 15 – закладів загальної середньої освіти, 4 – заклади дошкільної освіти та 2 – позашкільні заклади.

Зокрема, базову освіту школярі здобувають у 4-ьох закладах, в т.ч. ОЗЗСО І-ІІІ ст. м.Добромиль, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Нове Місто, ЗЗСО І-ІІІ ст. с.МІженець, ЗЗСО І-ІІІ ст.. смт. Нижанковичі.

Повну загальну середню освіту школярі отримують в восьми навчальних закладах, а саме: ЗЗСО І-ІІ ст. с.Тернава, ЗЗСО І-ІІ ст. с.П’ятниця, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Солянуватка, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Боршевичі, ЗЗСО І-ІІ ст.с.Чижки, ЗЗСО І-ІІ ст.. с.Болозів, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Конів, ЗЗСО І-ІІ ст. с.Боневичі.

Початкову освіту здобувають в  ЗЗСО І ст. с.Мігово, ЗЗСО І ст. с.Губичі, ЗЗСО І ст. Передільниця.

На підставі  проведеного аналізу щодо функціонування малокомплектних шкіл з метою створення якісного навчально-виховного  процесу, оптимізації видатків та  зменшення дефіциту з оплати праці педагогічним працівникам, за рішенням сесій Добромильської міської ради призупинено діяльність  3 навчальних закладів (ЗЗСО І-ІІ ст., с.Грушатичі, ЗЗСО І ст. с.Дроздовичі, ЗЗСО І ст. с.Княжпіль).

Процес оптимізації навчальних закладів буде продовжено і в 2022 році.

Зважаючи на наявний дефіцит коштів освітньої субвенції прийнято рішення сесії міської ради про градацію розмірів надбавки за престижність. Грошову винагороду до Дня вчителя буде виплачено в грудні місяці. Зазначені заходи є вимушеними  і такими що забезпечують зменшення дефіциту коштів на виплату заробітної плати педагогічним працівникам.

На обслуговуванні Добромильської громади перебуває 8 шкільних автобусів, які забезпечують комфортний та швидкий доїзд учнів до навчальних закладів і в зворотньому напрямку. (один автобус придбано в 2021 році на умовах співфінсування з державного та місцевого бюджетів 1250,0 тис. грн. - кошти обласного бюджету, 125,0 тис. грн –кошти місцевого бюджету).

В позаурочний час для розвитку творчих вмінь та здібностей для дітей працюють Добромильський центр дитячої та юнацької творчості та Добромильська музична школа.

На території громади функціонує 4 заклади дошкільної освіти (Добромиль, Нове Місто, Нижанковичі, Міженець).

Впродовж поточного року виконувались завдання, спрямовані на надання якісних освітніх послуг та покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів.

В ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.Нове Місто проведено капітальний ремонт актової зали, очищено стіни від вапняної фарби, шпаклювання та фарбування стін. Установлення елементів каркасу із брусів, покрівлі з ламінату та плінтусів, каркасу підвісних стель та електромонтажні роботи на загальну суму 299932,00 грн. (кошти проєкту ініціатив місцевих громад)

Проведено капітальний ремонт електромережі ЗЗСО І-ІІ ступенів с.Тернава, зокрема демонтовано та монтаж світильників, замінено вимикачі, розетки, проводи, установлення коробок розподільних на загальну суму 136726,00 грн. (кошти проєкту ініціатив місцевих громад).

В рамках державної субвенції для Нової Української Школи закуплено 100 стільців та столів учнівських для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти для учнів які навчаються у НУШ (171105,00 грн..); Закуплено дидактичні матеріали (плакати, магнітні дошки, набори геометричних фігур, механічних метроном, мольберти, абетки магнітні, комплекти з наочності з англійської мови та інші) для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти для учнів які навчаються у НУШ (196731,00 грн); Закуплено 15 ноутбуків, 15 БФП та 15 ламінаторів для забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти для учнів які навчаються у НУШ (490350,00 грн.).

За кошти державної субвенції на виконання заходів, спрямованих на боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти у 2021 році закуплено 42 ноутбуки для покращення якості освітнього процесу, та можливості дистанційного навчання спричиненого коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу на загальну суму 841,680 тис. грн.

Для інклюзивних класів за кошти державної субвенції  придбано дидактичні матеріали (ігри, абетки, піраміди, логопедичні картки, розвиваючі дошки та інші) для 5-ти учнів з особливими освітніми потребами, для покращення їхнього освітнього процесу у навчальному закладі на загальну суму 25395,00 грн.

Для безпечного перевезення учнів здійснюється постійний контроль за технічним станом шкільних автобусів яких у закладах освіти є 8, придбано для заміни шини, клеми, мастильні засоби, акумулятор. Закуплено 11487 літрів дизельного палива для шкільних автобусів на загальну вартість 399880,00 грн. Облаштувано 5-ть шкільних автобусів GPS-пристроями супутникової навігаційної системи визначення географічних координат. На загальну суму 32950,00 грн.

    Придбано будівельні товари згідно потреб установ ЗЗСО та ДНЗ та зроблено поточні ремонтні роботи в усіх закладах освіти на загальну суму 100,0 тис. грн.

Проведено поточний ремонт котельні ЗСШ І-ІІІ ступенів смт.Нижанковичі Добромильської міської ради Самбірського району Львівської області та закупівля циркуляційного насоса на загальну суму 52000,00 грн.  також викопано та облаштовано криницю для забору питної води на території закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів у смт. Нижанковичі на загальну суму 28000,00 грн.

Проведено закупівлю морозильної камери, м’ясорубки, блендерів для дошкільних закладів на суму 15,0 тис. грн та 55 комплектів постільної білизни у дошкільні заклади на загальну суму 15,0 тис. грн.

Для забезпечення учнів закладів загальної освіти було здійснено закупівлю кейтерингових послуг із доставки буфетного харчування для учнів шкіл. На загальну суму 500000,00 грн.

Для організації харчування дітей у закладах дошкільної освіти закуплено всі необхідні продукти харчування на загальну суму 1500000,00 грн.

Для забезпечення опалення у закладах освіти в осінньо-зимовий період закуплено дрова, вугілля, палети на загальну суму1462000,00 грн.

Для підвищення кваліфікації педагогічних працівників 5-11 класів використано 59190,00 грн. коштів субвенції НУШ.

 

 

Розвиток фізичної культури і спорту

 

На території Добромильської міської  територіальної громади   знаходиться спортивний комплекс «Лафорт арена», функціонують спортивні майданчики зі штучним покриттям в м.Добромиль, смт.Нижанковичі, с.Нове Місто. Також на території громади є   10 сільських  стадіонів (Нове Місто, Боневичі, Нижанковичі, Тернава, Міженець, Дроздовичі) які потребують постійного догляду та оновлення.

Важливим завданням у питанні спорту є облаштування нової спортивної інфраструктури. Цього року в рамках обласної програми «Спортивний майданчик» в с.Міженець облаштовано поле та покрито покриттям з синтетичної трави, встановлені футбольні ворота та установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя. Роботи виконано та об’єкт введено в експлуатацію. Загальна вартість проєкту - 1734724,00 грн. в т.ч. 700000,00 грн. – обласні кошти 1034724,00 грн. – місцевий бюджет

     У штаті відділу освіти, культури спорту та туризму Добромильської ТГ введена посада інспектора з питань спорту.

Важливим акцентом є робота з дітьми та молоддю.  Так, впродовж 2021 року на підставі затвердженого плану фізкультурних заходів проведено :

Травень : турніри з міні-футболу для учнів 5-9 класів, з юнацького футболу для учнів 7-11 класів. До дня родини  проведено ігри-естафети, тематичні години «Здоровя- найдорожчий скарб», участь в грі «Джура», змагання з легкої атлетики;

Червень: футбольний турнір памяті Ю.Петрика

Липень: районні змагання юнаків з футболу «Золотий колос»(7-11 кл.),

Серпень: футбольний турнір до Дня Незалежності(5-6кл.),

Вересень:  змагання з багатоборства (5-9 кл.)

Жовтень : обласна регіональна спартакіада Львівщини «Колос» (5-11 кл.), дитячий міні-турнір на Кубок мера (5-9 кл.)

Листопад :турнір з настільного тенісу (школи ТГ), турнір по волейболу (9-11 кл.)

Одним із пріоритетних питань в роботі з громадою є проведення спортивно-масової роботи та залучення якомога більшої категорії населення  до  спорту. В міському бюджету на 2021 рік затверджено Програму підтримки ФСТ «Колос».  Впродовж 2021 року команди Добромильської територіальної громади були учасниками спортивних  заходів різного рівня та неодноразово займали призові місця.

Лютий-березень : кубок з футболу серед 4 ТГ ( І місце доросла команда), відбіркові змагання спартакіади серед різних вікових категорій, обласні змагання ФСТ «Колос» ( 7 місце з 19 команд)

Квітень:Першість Самбірського району з футболу (2005-2006 р.н. - 1 місце, 2007-2008 – 3 місце),

Травень : першість області з футболу(2007-2008 р.н. – 3 місце);

Червень : Кубок по футболу  «Львівська весна» 2005-2006 р.н. -1 місце

Липень: Дорослий футбол ( 2 місце)

Серпень: Кубок Старосамбірського району 2009 р.н. (3 місце);Кубок памяті І.Яворського с.Бачина (2 місце);

Вересень : Традиційний дитячий  футбольний турнір «Кубок Роміка» (1 місце)

Жовтень : юнацька обласна спартакіада ФСТ «Колос» в с.Воютичі (4 місце серед 13 ТГ);футбольний турнір серед ветеранів ( 2 місце); чемпіонат з футболу ( Міженець – 2 місце, Добромиль – 4 місце).

 

 

 

Розвиток культури та туризму

 

У сфері культури функціонують 34 Народні доми, 28 публічних бібліотек та  Добромильська дитяча музична школа.

З метою надання якісних послуг мешканця громади у сфері культури прийнято рішення «Про об’єднання сільських і шкільних бібліотек громади у публічно-шкільні бібліотеки» та «Про об’єднання дорослої та дитячої  бібліотек м. Добромиль у міську бібліотеку м. Добромиль» . Це один з перших етапів реформування закладів культури на території громади. Наступним етапом буде перетворення цих закладів у заклади за системами громадських просторів/коворкінгів, де  мешканці громади матимуть можливість спілкуватися, продукувати та обмінюватися ідеями, об’єднувати зусилля для вирішення справ чи проблем громади.

В рамках проєкту «Підтримка та розвиток творчих здібностей – запорука успішної особистості придбано музичні інструментів для музичної школи м. Добромиль, зокрема класичні гітари – 2 шт., акордеон – 2 шт., контрабас – 1 шт., бандури – 2 шт., скрипки – 2 шт. та цифрове фортепіано – 1 ш. на загальну суму150,0 тис. грн.

Одним з пріоритетних напрямків розвитку Добромильсьої ТГ є туризм, який вартує особливої уваги і є однією з стратегічних цілей затвердженої Стратегії розвитку Добромильської ТГ.

Пророблена робота виконавчого апарату міської ради забезпечила входження Добромильської ратуші в перелік 16 пам’яток Львівщини, що мають програму ревіталізації та візію майбутнього. На завершенні розробка проєктно-кошторисної документації за обєктом «Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення 1775 р. (охоронний №1425) - Ратуша в м. Добромиль Самбірського р-ну, Львівської області» . Це дозволить поборотись за участь в конкурсі президентської програми «Велика реставрація».

З метою підвищення туристичної привабливості на території громади реалізується проєкт «Ремонтно - реставраційні роботи пам’ятки архітектури місцевого значення  Ратуша(Народний дім) у с.Нове Місто Старосамбірського району Львівської області з пристосуванням горища під туристичний осередок та місця відпочинку туристів та розвитку місцевого бізнесу» . Проєкт реалізується в рамках програми «Охорона та збереження пам’яток культурної спадщини на території Львівської області» та Програми міжнародного співробітництва». На сьогодні виконано половину з визначеного кошторисною документацією, тому робота продовжиться в наступні роки.

В рамках обласного конкурсі ініціатив місцевих громад реалізується мікропроєкт під назвою «Ознакування пішого туристичного маршруту «Шляхами сивої давнини» в  м. Добромиль Самбірського району Львівської області». Реалізація проєкту на завершенні.

 

 

Система соціальних послуг у громаді

Соціальні послуги в громаді надаються через відділ соціального забезпечення та центр надання соціальних послуг, при якому створене стаціонарне відділення у с.Міженець для обслуговування одиноких непрацездатних громадян.

З метою забезпечення  якісних соціальних послуг найвразливішим категоріям населення прийнято ряд місцевих цільових програм, які на кінець 2021 року будуть успішно профінансовані, зокрема:

 •  Програма надання одноразової допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – політв’язням, вдовам політв’язнів, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій (згідно з рішенням Львівської обласної ради №850 від 10 березня 2012 року) на 2022 рік;
 • Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом у Добромильській міській раді на 2022  рік;
 • Програма «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»;
 • Програма підтримки та розвитку трудового архіву на 2022 рік;
 • Програма  проведення реабілітаційних заходів громадської організації «Старосамбірська організація осіб з інвалідністю  Львівської обласної асоціації Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» на 2022 рік;
 • Програма виплати  одноразової адресної допомоги  малозабезпеченим громадянам Добромильської міської ради у 2022 році;

Впродовж року відділ соціального забезпечення Добромильської міської ради провів виплату:

 1. Коштів, призначених  на  медичне  обслуговування громадян, які постраждали  внаслідок  аварії   на  Чорнообильській  АЕС  в  сумі:

7 700 , 00 грн.- з обласного  бюджету,

17 500 , 00 грн. -  з  місцевого  бюджету.

 1. Допомоги   на  придбання  шкільного  приладдя  та  канцтоварів багатодітним  сім’ям, де  виховується  4-ро  і  більше  дітей  на загальну суму  19 500 , 00 грн  - з обласного   бюджету.
 2. Виплату  одноразової  адресної  грошової  допомоги  ветеранам  УПА, вдовам  політв’язнів  та  реабілітованим  за ст..1-3, 1-2, ЗУ  «Про  реабілітацію  жертв  політичних  репресій  комуністичного  тоталітарного 

режиму19171991р.р.     та         потерпілим  від  політичних  репресій»  по  Добромилській  міській  раді на загальну суму 102,150 тис. грн. з  обласного  бюджету та 1 8 500 , 00 грн з  міського  бюджету.

 1. Грошових  компенсацій  на  бензин ,  ремонт і  технічне  обслуговування  автомобілів  та  на  транспортне  обслуговування  за 1-2 півріччя 2021  року   на  суму  8 326 , 40 грн -  з  обласного  бюджету.
 2. Одноразової адресної допомоги    демобілізованим    воїнам  ,  які  повертаються  з  АТО,  звільненим  особам,  безпосереднім  учасникам  АТО ,              які  захищали  суверенітет  та  територіальну  цілісність  України   в сумі 12 000, 00 грн.  -  з  обласного  бюджету,
 3. Одноразової  адресної  допомоги  на  реабілітацію  або  санітарно- курортне  лікування  осіб  з  інвалідністю  внаслідок  війни  1, 2, 3, групи  з  числа  осіб ,  які  брали  участь  в  АТО   в сумі 10 000 , 00 грн. -  з  обласного  бюджету,
 4. Одноразової  адресної  грошової  допомоги  від    ЛОР на загальну суму 67 900 , 00 грн.  - з обласного  бюджету

В порядку реалізації Програми реабілітації  осіб  з  інвалідністю  в порядку черговості забезпечено  ортопедичним взуттям  -  15  осіб  по  2  пари, інвалідним колісним кріслом  - 5  осіб, санітарним  кріслом  -  2  особи, палицями – 2  особи, телефонами  мобільними  – 3  особи, ортопедичними  матрасами – 1  особа, лікуванням в реабілітаційних  закладах – 2  особи, санітарно-курортним  лікуванням - 8  осіб, електроскутерем - 1  особа і  2 осіб очікують доставку з заводу. 

 Оздоровлено  22  дітей    з  сімей  пільгових  категорій,  вартість  путівок з обласного бюджету становить  145 500, 00 грн.

 Прийнято  і  призначено  по  28 - ми   видах соціальних  допомог  і  субсидій  на  житлово-комунальні  платежі  в  кількості  1004  справ   на  сьогоднішній  день.

            В   результаті  роботи  відділом  соціального  захисту  населення залучено  коштів  з  обласного  бюджету   на  суму  373 076,40 грн  з  квітня  по  листопад 2021  року.

Створено по  Добромильській  міській  раді   бази  осіб :

                  інвалідів  опорно-рухового  апарату,

                  інвалідів  по  слуху,

                  інвалідів  по   зору,

                  багатодітних  сімей,

                  учасників  АТО,

                  реабілітованих та репресованих,

                  постраждалих від Чорнобильської катастрофи,

                  тимчасово переміщених  осіб,

                  дітей-інвалідів,

                 осіб  з  інвалідністю 1,2 групи  внаслідок  психічного  розладу.

     Укладено   7  договорів  про  співпрацю  з  різними  установами ,  організаціями та  громадськими спілками.

 

Центр надання соціальних послуг Добромильської міської ради діє відповідно до повноважень, наданих рішенням Добромильської міської ради від  23.12.2020 року   №27 «Про створення Центру надання соціальних послуг Добромильської міської ради», та згідно Положення про Центр надання соціальних послуг Добромильської міської ради. 

   Основним завданням Центру є ведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги.

 Основними принципами діяльності Центру є законність, додержання і захист прав людини, системність, комплексність, адресність та індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, відповідальність за дотриманням етичних та правових норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів соціальних послуг, максимальна ефективність використання бюджетних коштів.

  Штатна чисельність працівників Центру надання соціальних послуг становить  14 осіб. 

 Центром надання соціальних послуг надаються такі соціальні послуги:

 • догляд стаціонарний;
 • інформування;
 • консультування;
 • кризове та екстрене втручання;
 • соціальний супровід;
 • представництво інтересів;
 • посередництво;
 • догляд та виховання дітей  в умовах, наближених до сімейних;
 • соціальна профілактика.

   В установі створено відділення стаціонарного догляду, що знаходиться за адресою : с. Міженець, вул. Газовиків, 14Б.  У ньому відповідно до Державного стандарту надання соціальних послуг надається послуга «догляд стаціонарний».   Впродовж 2021 року дану послугу було надано  20 особам похилого віку. Вибуло у 2021 році : у зв’язку зі смертю –  4 особи, у зв’язку з вибуттям на постійне місце проживання додому – 2 особи. На сьогодні  у відділенні перебуває  14 осіб.  Соціальні послуги надаються безоплатно та платно. На платному перебуванні знаходилася 1 особа (до 09.11. 2021р.) та 1 особа знаходиться на даний момент. 

  Вартість перебування особи у закладі становить 12556 грн. в місяць. Дохід від перебування на платній основі - 84 518 грн. 

  Впродовж 2021 року мешканці відділення стаціонарного догляду безперебійно забезпечувалися продуктами харчування, засобами гігієни, медикаментами. Було проведено медичний огляд підопічних лікарями Добромильської лікарні.

  У 2021 році придбано газовий котел «Рівнетерм-80» та проведено ремонт приміщення кухні. З метою пожежної безпеки  оброблено дерев'яні деталі даху приміщення відділення стаціонарного догляду. За спонсорські кошти придбано витяжку для кухні. Ведеться постійна співпраця з благодійним фондом ELEOS м. Львів.

  Одним із напрямків діяльності Центру надання соціальних послуг Добромильської міської ради є професійна допомога сім'ям з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, у визначенні причин власних проблем і подальший спільний пошук можливостей для їхнього вирішення шляхом надання комплексу соціальних послуг.  Спільно зі Службою у справах дітей  Добромильської міської ради та представниками поліції впродовж 2021 року відвідано 12 сімей, в яких утримуються виховуються 32 дітей. В ході рейдів  батькам роз’яснювалися наслідки невиконання батьківських обов’язків. Відповідно  було складено акти оцінки потреб даних сімей, подано на обговорення на засідання виконавчого комітету Добромильської міської ради. За рішенням виконавчого комітету від 08.09.2021 року № 87, від 27. 07.2021 року №76  здійснюється соціальний супровід 4 сімей, в яких виховується 13 дітей. Треба зазначити, що одна з сімей не прислухається до порад представників Центру надання соціальних послуг. В інших сім'ях спостерігається позитивна динаміка соціального супроводу, про що складено відповідні висновки до актів оцінки потреб.

   Центром надання соціальних послуг ведеться соціальний супровід  дитячого будинку сімейного типу, де виховуються 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що знаходиться у м. Добромилі  (батьки –вихователі – Шатинська Марта та Шатинський Микола). Відповідно проводяться зустрічі з дітьми, вивчаються їхні проблеми та побажання, складено індивідуальні плани супроводу кожної дитини.

  Ведеться співпраця з благодійними фондами, організовано написання листів до Святого Миколая за сприяння Мальтійської служби.

   Центром надання соціальних послуг ведеться робота по боротьбі з насильством на території нашої громади та попередженні його проявів. Відповідно до інформації поліції  Центром надання соціальних послуг було відвідано 11 сімей, в яких проявлялося домашнє насильство.  З насильниками та потерпілими велися бесіди про наслідки, які можуть бути після повторного прояву насильства та щодо попередження насильства. Про всі випадки складено відповідні Акти оцінки потреб та висновки до них. Згідно з інформацією поліції ведеться облік осіб, які потерпіли від домашнього насильства, та облік осіб, які вчиняли домашнє насильство.

    Важливим напрямком діяльності Центру є проведення інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів  з питань попередження шкідливих звичок серед підлітків, підготовки молоді до відповідального батьківства, профілактики вчинення насильства.  Загалом за період 2021 року груповою роботою охоплено 72 особи.

  Працівники Центру надання соціальних послуг постійно беруть участь у проведення навчань при Львівському обласному центрі соціальних служб.

 

Служба у справах дітей

 

Відділ Служба у справах дітей Добромильської міської ради діє відповідно  до повноважень наданих рішенням Добромильської міської ради від 19.03.2021року №80 «Про внесення змін до рішення сесії Добромильської міської ради №28 від 23.12.2020року «Про затвердження структури, загальної чисельності, штатних розписів апарату та виконавчих органів Добромильської міської ради на 2021 рік»

 Протягом звітного періоду робота відділу Служба у справах дітей Добромильської міської ради була спрямована на реалізацію законів України «Про органи і служби у справах дітей  та спеціальні установи для дітей», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей , позбавлених батьківського піклування», постанов Кабінету Міністрів України  від 2 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності  органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини» (із змінами),від 26 квітня 2002 року №565 «Про затвердження Положення про  прийомну сім’ю»(із змінами),від 26 квітня 2002 року №564 «Про затвердження Положення   про дитячий будинок сімейного типу»(із змінами), розпоряджень та рішень міської ради,обласної державної адміністрації.

Відповідно до статистичних даних у Добромильській міській територіальній  громаді проживає 2464 дітей. На обліку у відділі Служба у справах дітей при виконавчому комітеті Добромильської міської ради перебуває 12 дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах, 18 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 18 дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, які прибули з інших територій та фактично проживають у Добромильській міській територіальній громаді. На території Добромильської міської територіальної громади функціонує дитячий  будинок сімейного типу, в якому виховується 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Інформацію про родини, які опинились у складних життєвих обставинах, може отримувати будь-який із суб’єктів соціальної роботи у вигляді особистої заяви громадянина або звернення про допомогу одного з членів сім’ї, від організацій, установ, підприємств, сільських і селищних рад, міських та районних у містах державних адміністрацій, органів охорониль здоров’я, освіти, внутрішніх справ, установ виконання покарань. У 2021 році 5 дітей, які проживали в сім’ях, в яких батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків, були влаштовані у патронатні сім’ї.

Відділом Служба у справах дітей проводилася комплексна робота щодо соціального захисту дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. З метою обстеження умов проживання таких дітей, за 2021 рік відділом  Служба у справах дітей спільно з  Центром надання соціальних послуг відвідано 12 сімей, в яких утримуються та виховується 32 дітей. Відділом Служба у справах дітей щоквартально проводиться звіряння з Центром надання соціальних послуг щодо таких сімей. З метою обстеження умов проживання дітей в сім’ях, які опинились в складних життєвих обставинах, виявлення сімей де батьки   не виконують належним чином  батьківських обов’язків, протягом березня-грудня 2021 року відділом Служба у справах дітей Добромильської міської ради, центром надання соціальних послуг Добромильської міської ради, дільничим інспектором були проведені рейди-виїзди. Фахівцем відділу були складено 36 актів обстеження умов проживання дітей. В ході проведення рейдів, батькам роз’яснювалися їх права та обов’язки  щодо виховання дітей, забезпечення належних умов для їхнього проживання, навчання, фізичного та морального розвитку, роз’яснювалось законодавство щодо адміністративної, кримінальної відповідальності за неналежне виконання батьківських обов’язків. Одночасно проводилася індивідуальна інформаційно-роз’яснювальна робота з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах. Звичайно, останнім заходом після низки проведеної роботи  службою у справах дітей спільно з усіма  структурами роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, є позбавлення батьківських прав. Це є крайня міра впливу на осіб, які не виконують батьківських обов'язків, а тому питання і його застосування вирішується відділом Служба у справах дітей лише після проведення повної та всеохоплюючої роботи. Відділом Служба у справах дітей за період з березня по грудень 2021 року  направлено до Старосамбірського районного суду 2 позови щодо позбавлення батьківських прав 4осіб відносно 5 дітей. Один позов задоволено, ще один позо ввідносно трьох дітей перебуває на розгляді в Старосамбірському районному суді.

За період з березня по грудень 2021 року комісією з питань захисту прав дитини при виконавчому комітеті Добромильської міської ради було проведено 6 засідань на яких розглянуто 30 питань та прийнято 29 рішень щодо розгляду звернень на засіданні виконкому Добромильської міської  ради, а саме: 1)про встановлення опіки над майном дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування (2); 2)Про виконання обов’язків опікуна, піклувальника(2); 3)Про встановлення способу участі батьків у вихованні та спілкуванні з дітьми (3); 4)Про доцільність позбавлення батьківських прав(6); 5) Про встановлення опіки, піклування над дітьми (6); 6) Про надання статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування(6); 7) Про затвердження висновку щодо доцільності усиновлення(1); 8)Про  надання дозволу на отримання грошової компенсації (1); 9)Про затвердження висновку відділу Служба у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини(1); 10)Про забезпечення функціонування дитячого будинку сімейного типу міста Добромиль(1).

    Упродовж 2021 року спеціаліст відділу Служба у справах дітей Добромильської міської ради  взяла участь в судових засіданнях  у розгляді  15 цивільних справ  щодо захисту прав та інтересів дітей, як представник органу опіки та піклування.

Протягом 2021 року, завдяки співпраці з благодійними організаціями, та не байдужими мешканцями Добромильської міської територіальної громади, малозабезпеченим родинам надавалась допомога: одягом, взуттям, канцтоварами.

    Відділом Служба у справах дітей Добромильської міської ради виконуються в повному обсязі покладені обов’язки, не допускаючи зривів термінів розгляду звернень та заяв громадян, виконання нормативних документів.

 

Підвищення рівня безпеки життя громадян.

Цивільний захист та техногенна безпека.

 

Практика й накопичений досвід реалізації завдань із забезпечення безпеки на території окремих населених пунктів неминуче приводять до висновку про необхідність впровадження комплексного підходу в цій роботі. Забезпечення громадської безпеки, як стану захищеності інтересів населення від негативного впливу надзвичайних обставин, створення комфортного безпекового середовища в громаді є одним із пріоритетних питань.

З цією метою розпорядженням міського голови створено комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, засідання якої відбуваються в міру необхідності.

Рішенням сесії міської ради створено  резервний фонд  в сумі 500,0 тис.грн. та затверджено Програму створення і використання міського резерву матеріально-технічних ресурсів для запобігання і ліквідації наслідків ймовірних надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2021-2025 роки.

Це дозволило вчасно реагувати на загрози та проблеми локального характеру. В основному, в рамках програми виділялись кошти на поповнення паливно-мастильних матеріалів для обслуговування комунальних доріг на території громади.

На території Добромильської міської територіальної громади функціонує 2 місцеві пожежні команди, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Для покращення матеріальної бази пожежних команд в рамках реалізації проєктів місцевих ініціатив закуплено необхідний інвентар та обладнання.

Також  в рамках проєкту місцевих ініціатив у м.Добромиль встановлено систему відеоспостереження  у центральній частині міста на перехресті дороги державного значення Т14-18 Нижанковичі- Самбір-Стрий та дороги загального користування місцевого значення Добромиль-Нагірне з виведенням на центральний пульт в приміщення міської ради з подальшою інтеграцією в загальну систему захисту та відеоспостереження у Львівській області.

 Зазначені кроки підвищують  рівень безпеки, дозволяють запровадити  системні кроки з комплексної безпеки життєдіяльності громади в цілому.

Робота в цих напрямах буде продовжуватись.

 

 

ІІ. Основні проблеми та мета соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади 

 

Основними проблемами соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   є:

 • Високий міграційний відтік населення працездатного віку :
 • Територіальні диспропорції у якості (освіта, кваліфікаційні навички тощо) та кількості трудових ресурсів;
 • Недостатньо розвинута соціальна інфраструктура (незадовільний стан закладів)
 • Високий рівень зношеності та незадовільний стан об’єктів соціальної інфраструктури, комунальних мереж;
 • Недосконала система утилізації відходів;
 • Забруднення водоймищ та річок;
 • Незадовільний стан більшості історичних пам’яток;
 • Недостатньо розвинута туристична інфраструктура;
 • Недостатній  рівень транспортних сполучень;
 • Недостатня конкурентоспроможність виробництва;
 • Відсутність промоційних кампаній потенціалу території;
 • Низький рівень використання енергозберігаючих та ресурсозберігаючих технологій ;

- Зношена інфраструктура водопровідних мереж;

 - Слабо розвинута  інфраструктура сільського простору.

 

 Мета Програми соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   полягає у вирішенні спільних проблем мешканців усіх  сіл, селища та міста, які увійшли до складу ТГ та реалізації спільних завдань щодо економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, громади та бізнесу. Програму спрямовано на місцевий економічний розвиток як процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу Добромильської міської територіальної громади. Програма ставить мету перетворити територію громади для комфортного проживання населення, де будуть створені рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з наданням якісних адміністративних послуг.

Головні завдання програми соціально-економічного та культурного розвитку Добромильської міської територіальної громади:

– визначення першочергових цілей та заходів щодо їх досягнення;

– обґрунтування шляхів досягнення.

 • перелік проектів для досягнення цілей.

           

 

ІІІ. Створення умов для стабільного соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади 

 

3.1. Розвиток економічного потенціалу

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного розвитку на 2022 рік є:

- стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних напрямках;

- залучення державних, інвестиційних коштів та ресурсів міжнародних фінансових організацій для реалізації інфраструктурних проектів;

- розвиток міжнародної співпраці;

- поліпшення умов життєдіяльності громадян на основі розвитку економіки як базису для підвищення рівня зайнятості та зростання доходів населення;

- підвищення стандартів життя, розвиток людського і соціального капіталу шляхом поліпшення якості освіти і медичного обслуговування, підвищення дієвості і стабільності соціального захисту громадян;

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті території Добромильської міської  територіальної громади  ;

- покращення благоустрою населених пунктів громади, розвиток інфраструктури;

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • створення сприятливих умов для залучення інвестицій в аграрний сектор, технологічного переоснащення діючих та організації нових підприємств із виробництва, зберігання та переробки сільськогосподарської продукції, створення сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів на території Добромильської міської територіальної громади  ;
 • забезпечення дотримання вимог законодавства щодо публічності та прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження результативності і перегляду рішень міської ради;
 • удосконалення співпраці із соціальними партнерами щодо забезпечення організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та провадження підприємницької діяльності;
 • підвищення якісного рівня обслуговування населення через Центр надання адміністративних послуг та Центр надання соціальних послуг.

 

 

 

3.2. Залучення інвестицій для розвитку  території Добромильської міської територіальної громади

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій для розвитку території Добромильської міської  територіальної громади   на 2022 рік є:

  • створення сприятливого інвестиційного клімату для залучення в економіку інвестиційних ресурсів;
  • сприяння інвесторам у питаннях консультативної допомоги, супроводженні інвестиційних проектів, які реалізуються в громаді;
  • ефективне освоєння коштів міжнародних грантів,  державного бюджету  для соціально-економічного розвитку території Добромильської міської  територіальної громади
  • створення інвестиційного майданчика на веб-сайті та постійне його оновлення.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 

 • визначення пріоритетних об’єктів соціальної інфраструктури та виготовлення проектно-кошторисної документації для залучення інвестиційних коштів на реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту;
 • проведення системної організаційної роботи по залученню інвестиційних коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури населених пунктів;

        -  активну участь у грандах, які фінансуються Європейським Союзом;

- покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного оновлення рекламно - іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах масової інформації,

 

3.3. Підвищення фінансової незалежності місцевого бюджету

та ефективності використання бюджетних коштів

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та виконання місцевого бюджету на 2022 рік є:

- забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету, своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету території Добромильської міської  територіальної громади  ;

- підвищення фінансової самодостатності території Добромильської міської територіальної громади  ;

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики;

- підвищення результативності бюджетних видатків.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • здійснення постійного моніторингу виконання бюджетних програм з метою оцінки їх ефективності, результативності та економічної доцільності відповідних витрат бюджету;
 •  укладання договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у межах установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії коштів;
 •  упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб;
 • проведення аналізу стану дотримання фінансової та бюджетної дисципліни, виявляти причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, надання рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання у подальшому;
 • здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів;
 • вжиття заходів щодо оптимізації видатків бюджетних установ та дотримання жорсткої бюджетної дисципліни;
 • застосування програмно-цільового методу бюджетування з метою підвищення прозорості та ефективності використання фінансових ресурсів;
 • створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення розвитку території Добромильської міської територіальної громади  ;
 • підвищення якості та ефективності витрат бюджету розвитку шляхом спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних програм (проектів) з урахуванням оцінки їх економічної ефективності, використання системи електронних державних закупівель;
 • забезпечення надходжень податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів не менше рівня визначених бюджетних призначень;
 • скорочення податкового боргу зі сплати податків, зборів і платежів, забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
 • недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері;
 • забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів;
 •  посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень.

 

3.4. Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури  та земельних відносин

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері будівництва, архітектури та земельних відносин на 2022 рік є:

 • забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації затвердженої містобудівної документації;
 • створення ефективної системи управління земельними ресурсами;
 • забезпечення прозорості у сфері земельних відносин та будівництва;
 • використання земель за їх функціональним призначенням;
 • створення привабливих умов для залучення інвестицій шляхом розробки та прийняття основних містобудівних документів;
 • підтримка розвитку тваринництва в приватному секторі на території Добромильської міської територіальної громади   шляхом створення громадських пасовищ.
 • Залучення коштів до міського бюджету шляхом проведення земельних аукціонів (торгів).

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • організація землеустрою на території Добромильської міської територіальної громади  ;
 • здійснення інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовано будівлі і споруди установ Добромильської ТГ, з метою оформлення правовстановлюючих документів на землю під будівлями та спорудами установ, власником яких є Добромильська міська рада;
 • формування ринку землі, організація землеоціночних та землевпорядних робіт для продажу та оренди ділянок;
 • формування  переліку земельних ділянок,які підлягають продажу на земельних торгах (аукціонах).
 • ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та власників земельних ділянок на території Добромильської міської  територіальної громади , здійснення обліку кількості земель.

 

3.5. Розвиток житлово-комунального господарства та інфраструктури

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері житлово-комунального господарства та інфраструктури на 2022 рік є:

  •     здійснення заходів щодо підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунального господарства;
 • поліпшення якості надання житлово-комунальних послуг для населення території Добромильської міської територіальної громади  ;
 •  поліпшення благоустрою території Добромильської міської територіальної громади;
 •  поліпшення стану забезпечення населення якісною питною водою;
 • розширення мережі вуличного освітлення на території Добромильської міської територіальної громади  ;
 • поліпшення експлуатаційного стану комунальних доріг;

 

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • залучення інвестицій для реалізації інвестиційних проектів у сфері житлово-комунального господарства з залученням коштів з різних джерел;
 • поліпшення матеріально-технічного забезпечення КП МВУЖКГ м.Добромиль;
 • підвищення ефективності роботи КП МВУЖКГм. Добромиль щодо надання житлово-комунальних послуг, удосконалення систем управління, виконання робіт з благоустрою Добромильської міської територіальної громади  ;
 • організація контролю за дотриманням вимог правил благоустрою на території Добромильської міської територіальної громади  ;
 • вирішення проблемних питань збору та утилізації сміття, твердих побутових відходів, прибирання стихійних сміттєзвалищ;
 • здійснення благоустрою кладовищ;
 • проведення робіт з вирубки дерев, що знаходяться в аварійному стані чи завдають шкоди лініям електромережі;
 • обслуговування мереж вуличного освітлення;
 • обслуговування мереж водопостачання та водовідведення;.

 

 

3.6. Підвищення тривалості життя та доступу до належного медичного обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері медичного обслуговування на 2022 рік є:

 • підвищення якості та доступності надання медичної допомоги первинного та вторинного рівнів населенню території Добромильської міської територіальної громади  , шляхом оптимізації мережі відповідно до потреб населення громади;
 • поліпшення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства Добромильськох міської ради «Добромильська районна лікарня» шляхом залучення різних джерел фінансування.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

Діяльність у галузі охорони здоров’я у 2022 році буде спрямована на виконання умов для ефективного та доступного для усіх громадян медичного обслуговування.

Серед основних завдань, які потребують першочергового вирішення є:

 • профілактика, рання діагностика, розвиток первинної медико-санітарної допомоги;
 • зниження захворюваності шляхом виділення бюджетних коштів на Програми медичного спрямування;
 • запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій коронавірусної хвороби COVID - 19 .
 • відкриття реабілітаційного та паліативного відділення для покращення обслуговування населення  як по часу, так і по якості;
 • сприяння та пошук фінансових джерел і благодійної допомоги на покращення матеріально-технічної бази  для КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»;

 

 

 

3.7. Розвиток освіти

 

Пріоритетні напрями та завдання в сфері освіти на 2022 рік

 

 • підвищення якості освіти в громаді, її орієнтація у європейський освітній простір з урахуванням державної політики у сфері освіти;
 • подальший структурний і якісний розвиток мережі закладів освіти Добромильської міської територіальної громади   усіх типів з одночасним оновленням їх ресурсного забезпечення (придбання комп’ютерного обладнання, шкільних меблів, сучасного технологічного обладнання для організації харчування);
 • забезпечення доступу до дошкільної освіти дітям відповідного віку незалежно від місця проживання, соціального походження, матеріального забезпечення;
 • запровадження нового змісту освіти, заснованого на формуванні життєво необхідних ключових компетентностей;
 • пошук і реалізація сучасних ефективних моделей виховання, спрямованих на формування системи цінностей особистості, адекватних актуальним завданням розбудови суспільства в Україні;
 • створення умов для реалізації рівного доступу до якісної освіти особам з особливими освітніми потребами шляхом розширення мережі класів закладів освіти з інклюзивним навчанням ;
 • посилення мотивації вчителя до професійного зростання, забезпечення умов для підвищення кваліфікації за різними формами;
 • сприяння інноваційному розвитку освітніх процесів, кадровому забезпеченню шкіл, налагодженню ефективної співпраці закладів освіти між собою;
 • удосконалення системи позашкільної освіти та створення умов для діяльності позашкільних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи;

 

Основні заходи, що плануються для їх реалізації

 

Реалізація  Програми розвитку освіти Добромильської міської ради на 2021 – 2025 р.р. передбачає створення комфортних умов у закладах освіти, модернізація системи учнівського самоврядування, розширення практики інклюзивного та індивідуального навчання дітей з особливими освітніми потребами,підвищення якості роботи з обдарованими дітьми та молоддю, створення єдиного простору освітньої взаємодії регіонів. Серед основних заходів на 2022 рік :

-        приведення мережі закладів загальної середньої освіти до вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»;

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти;
 • забезпечення інклюзивне освітнє середовище з урахуванням вимог до сучасного освітнього дизайну для дітей з особливими освітніми потребами;
 • підвищення результативності участі школярів, вихованців, педагогічних працівників через участь в обласних, всеукраїнських та міжнародних масових заходах (конкурсах, змаганнях, олімпіадах, виставках, оглядах та ін.);
 • забезпечення сучасними мультимедійними інтерактивними комплексами дошкільних, закладів загальної середньої освіти;
 • проведення робіт з реконструкції, капітальних ремонтів та поточних ремонтів закладів освіти;
 • придбання обладнання для кабінетів різних дисциплін;
 • покращення обладнання харчоблоків у закладах освіти та покращення харчування у закладах дошкільної освіти на навчальних закладах;
  • нове освітнє середовище у закладах освіти (НУШ 5-ті класи: закупівля меблів, дидактики, комп’ютерного обладнання);
  • закупівля засобів пожежогасіння;
  • закупівля дезинфікуючих засобів для закладів освіти;

-           курсова перепідготовка педагогічних працівників НУШ 5-ті класи;

-         оформлення закладами освіти правовстановлюючих документів на будівлі та земельні ділянки;

-          здійснення благоустрою територій закладів освіти;

-          удосконалення роботи у дистанційному форматі;

-    проведення семінарів, тренінгів, майстер-класів для педагогічних працівників і координаторів з питань організації та супроводу діяльності органів учнівського самоврядування

 

 

3.8. Розвиток фізичної культури і спорту

 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері фізичної культури та спорту на 2022  рік є:

- розвиток фізичного виховання, проведення фізкультурно – оздоровчої та спортивної роботи у закладах загальної середньої освіти;

-  залучення різних категорій  населення до спортивно-масової роботи;

 •  фінансова підтримка на утримання спортивних споруд, підтримка багатофункціональних спортивних майданчиків із штучним покриттям та тренажерним обладнанням у належному вигляді, капітальний та поточний ремонт спортивних об’єктів на території громади.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

- проведення серед учнівської молоді багатоступеневих комплексних спортивних заходів за програмою спартакіад школярів;

- підтримка та участь  різновікових команд громади у спортивних заходах різних рівнів;

- підтримка та участь у заходах ФСТ «Колос»;

- придбання обладнання та інвентаря, спортивного одягу;

- підготовка та подання проектних пропозицій для встановлення біля навчальних закладів спортивних локацій з  використанням доступного вуличного інвентарю типу Воркаут (Workout)

 

3.9. Розвиток культури та туризму

 

Приорітетними напрямами та завданнями у сфері культури та туризму на 2022 рік є:

 • збереження надбань культурної спадщини, обрядів і традицій територіальної громади , розвиток самодіяльно-художньої творчості;
 • забезпечення повноцінного функціонування мережі закладів культури;
 • популяризація національної культурної спадщини через проведення фестивалів, конкурсів, тощо;
 • проведення  робіт по утриманню пам’яток у належному стані;
 • пошуки шляхів залучення недержавних коштів та засобів підтримки культури і мистецтва;
 • популяризація туристично-рекреаційного потенціалу громади.

 

    Основні заходи, що плануються для їх виконання:

          - оптимізація і подальший розвиток мережі закладів культури громади та її творчого потенціалу;

 • оновлення фондів публічних бібліотек відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних потреб громади;
 • підтримка пере форматування публічних бібліотек під потреби громади;
 • розвиток культурних традицій територіальної громади  громади;
 • підтримка творчої молоді у реалізації мистецьких проектів;
 • забезпечення участі місцевих колективів у всеукраїнських, міжнародних конкурсах, фестивалях, святах;
 • посилення контролю за дотриманням памятко-охоронного законодавства на пам’ятках та об’єктах археології, історії, архітектури та мистецтва, що розташовані на території громади;
 • пошук та залучення майстрів народного мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, різьблення, гончарства та ін.для проведення майстер-класів;
 • пошук фінансових джерел через участь у конкурсах для проведення реставраційних робіт на об’єктах культурної спадщини.
 • Розробка нових туристичних маршрутів;
 • Облаштування відпочинкових локацій на маршрутах.

              

 

3.10. Підтримка сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підтримки сім’ї, дітей та молоді, а також громадян похилого віку, інвалідів, які потребують соціального обслуговування на 2022 рік є:

 • підвищення рівня та якості життя дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення прав та задоволення законних інтересів дітей, сімей та молоді;
 • забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у різні форми сімейного виховання, милосердного ставлення до дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • здійснення заходів щодо запобігання бездоглядності і безпритульності серед дітей, які виховуються у складних життєвих обставинах;
 • зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі;
 • забезпечення соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян похилого віку, інвалідів, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

  • проведення заходів щодо попередження насильства в сім’ї та запобігання торгівлі людьми;
  • здійснення обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • забезпечення здійснення соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів;
  • проведення засідань консультаційної-методичної територіальної громади   з питань організації соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;
  • забезпечення соціального інспектування та надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та членам їхніх сімей;
  • контроль за цільовим використанням коштів при народженні дитини;
  • здійснення попередження раннього соціального сирітства шляхом поліпшення соціальної роботи в консультаційних пунктах  соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді при пологовому відділенні лікарні;
  • забезпечення ефективного функціонування мобільного консультаційного пункту соціальної роботи в сільській місцевості;
  • проведення роботи, спрямованої на профілактику соціально-небезпечних хвороб і пропаганда здорового способу життя;
  • висвітлення у засобах масової інформації актуальних питань дитячої, молодіжної та сімейної тематики, популяризація сімейних цінностей сім’ї;
  • створення та розповсюдження соціальної реклами з питань поширення сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, пропаганди здорового способу життя;
 • надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • придбання житла для дітей – сиріт, що проживають на території Добромильської ТГ;
 • покращення умов проживання в Добромильському будинку сімейного типу;
  • фінансова підтримка громадських організацій, які об’єднують інвалідів, реабілітованих,малозабезпечених, тощо.

 

 

3.11.Охорона навколишнього природного середовища.

 

Пріоритетними напрямами у сфері охорони навколишнього природного середовища на 2022 рік є:

- Раціональне використання природного середовища і його збереження;

- Протидія деградації довкілля та запобігання надзвичайним ситуаціям;

- Підвищення екологічної свідомості мешканців громади;

Основні заходи що плануються для їх виконання:

- Здійснення контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства та Правил благоустрою території громади.

- Продовження робіт по впорядкуванню системи утилізації відходів;

- Продовження робіт по впровадженню роздільного збирання твердих побутових відходів;

- Продовження робіт по ліквідація стихійних сміттєзвалищ, не допущення їх повторного утворення;

- озеленення території населених пунктів, належне утримання існуючих парків та скверів;

- залучення інвестицій в екологічну інфраструктуру, особливо щодо управління відходами та водопостачання і водовідведення з метою збереження природної спадщини.

- забезпечення робіт з берегоукріплення та регулювання русел гірських річок;

 

 

 

3.12. Підвищення рівня безпеки життя громадян.

 Цивільний захист, пожежна та техногенна безпека

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки життя громадян, цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки на 2022 рік є:

 • запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, ефективне реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей;
 • контроль за станом навколишнього природного середовища, санітарно-гігієнічною та епідемічною ситуацією;
 • запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 • організація обліку та контролю за утриманням та станом готовності захисних споруд цивільного захисту до використання за призначенням;
 • удосконалення та підтримання у готовності системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації;
 • просвітницька робота серед населення щодо правил безпеки життєдіяльності, способів надання домедичної допомоги;
 • попередження загибелі людей на пожежах та проведення цілеспрямованої профілактичної роботи з населенням щодо профілактики травматизму невиробничого характеру, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки при пожежах, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення пожежної безпеки;

 

Основні заходи, що плануються для їх виконання:

 • створення, збереження та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення роботи комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а в разі виникнення надзвичайної ситуації – спеціальних комісій з їх ліквідації;
 • організація проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 • визначення потреби у захисних спорудах цивільного захисту, утримання їх у готовності до використання за призначенням, прийняття рішень про подальше використання даних об’єктів комунальної власності та безхазяйних захисних споруд;

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій;

 • забезпечення реалізації вимог техногенної та пожежної безпеки на суб’єктах господарювання, що належать до сфери управління міської територіальної громади  ;
 • складання довідок про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації, списків постраждалих осіб для виплати матеріальної допомоги;
 • забезпечення заходів соціального захисту та відшкодування матеріальних збитків постраждалим внаслідок надзвичайних ситуацій.
 • утримання та належне фінансування підрозділів місцевої пожежної охорони.
 • забезпечення  комплексного підходу до створення безпекового середовища на території громади ( відеонагляд, покращення якості комунальних доріг, облаштуваня тротуарів, освітлення, пішохідних переходів, тощо).

 

ІV.  Фінансування програми згідно заходів та цільових програм

 

Відповідно до пріоритетів, визначених у Програмі соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   на 2022 рік, значна увага приділятиметься підвищенню інвестиційної привабливості та конкурентоспроможності території завдяки ефективному використанню наявного економічного потенціалу.

Показники економічного, соціального та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади   на 2021 рік характеризують динаміку позитивну розвитку, яку передбачено надалі досягти в результаті реалізації запланованих в Програмі заходів, та  цільових проектів.

Перелік перспективних проектів, реалізація яких передбачається у 2022 році вказано у додатку.

 

V. Результати виконання Програми

 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми пропонується  здійснюватися за рахунок державного і місцевого бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та виконання планових надходжень до бюджету Добромильської міської територіальної громади  .

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів передбачається концентрація видатків на заплановані бюджетні призначення та виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури.

З метою належного виконання Програми будуть прийняті відповідні місцеві цільові програми. Необхідно забезпечити фінансування з міського бюджету першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно до пріоритетів даної Програми.

Звітування про виконання Програми здійснюватиметься відповідальними виконавцями за підсумками року на сесії Добромильської міської  територіальної громади  .

Результатами виконання Програми будуть:

  • активізація роботи з залучення коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів;
  • проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного потенціалу та розроблення пропозицій щодо можливостей ширшого його використання;
  • забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального господарства;
  • розвиток інфраструктури;
  • покращення благоустрою населених пунктів;
  • ефективне функціонування мережі закладів освіти, культури, медицини, закладів соціального спрямування ;
  •  розвиток фізкультури і спорту;
  • збереження історико-архітектурної та культурної спадщини.

Програма соціально-економічного та культурного розвитку на 2022 рік містить завдання і орієнтири щодо подальшого розвитку економіки, соціальної та культурної сфери Добромильської міської територіальної громади .

Виконання передбачених заходів дасть можливість досягти більш високого рівня соціально-економічного та культурного розвитку території Добромильської міської територіальної громади  та сприятиме підвищенню рівня соціальної захищеності населення.

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться, виходячи з інтересів  громади та на основі її активної участі.

 

 

Секретар міської  ради                                                 Олена МАЦЬКО

 

 

 

 

Додаток 1

          до Програми соціально – економічного та культурного

                                                                     розвитку на 2022 рік

 

 

 

Пропозиції щодо місцевих цільових програм на 2022 рік

 

№ з/п

 

Назва Програми / Положення

Заплановано коштів на 2022 рік, тис. грн.

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

1

Програма «Розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою міста Добромиль, селища Нижанковичі та сіл які увійшли  до складу Добромильської міської ради на 2022 рік»

3920,0

 

2

Програма «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги та розміром економічно-обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання) для населення м. Добромиль на 2022рік»

400,0

 

3

Програма «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожної  інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету на 2022рік».

580,0

 

4

Програма «Реконструкція вуличного освітлення на 2022 рік»

2300,0

 

 

 

Екологія

1

Програма охорони навколишнього природного середовища Добромильської міської ради  2021-2025 рік (заходи на 2022 рік)

40,0

 

 

Соціальний захист населення

1

Програма надання одноразової допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян – політв’язням, вдовам політв’язнів, реабілітованим за статтею 3 Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» та потерпілим від політичних репресій (згідно з рішенням Львівської обласної ради №850 від 10 березня 2012 року) на 2022 рік

25,0

 

2

Програма відшкодування компенсації за перевезення окремих пільгових категорій громадян на приміських маршрутах загального користування автомобільним (залізничним) транспортом у Добромильській міській раді на 2022  рік

200,0

 

3

Програма догляду на непрофесійній основі на 2022 рік

 

В межах кошторисних призначень

 

4

Програма «Про порядок надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого»

120,0

 

5

Програма підтримки та розвитку трудового архіву на 2022 рік.

291,0

 

6

Програма  проведення реабілітаційних заходів Громадської організації «Старосамбірська організація осіб з інвалідністю  Львівської обласної асоціації Всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України» на 2022 рік.

20,0

 

7

Програма виплати  одноразової адресної допомоги  малозабезпеченим громадянам Добромильської міської ради у 2022 році

80,0

 

8

Програма співфінансування  придбання житла для дітей-сиріт Добромильської ТГ на 2021 -2025р.р.

В межах бюджетних призначень

 

9

Програма надання одноразової грошової  допомоги  інвалідам, глухонімим з дитинства на 2022 рік

13,0

 

 

Спорт

1

Програма розвитку  спорту серед населення Добромильської міської ради на 2022 рік ( видатки на  спортивні заходи та підтримка  ФСТ «Колос»)

150,0

(100/50)

 

 

Медицина

1

Програма фінансування стоматологічної допомоги окремим категоріям населення  на 2022 рік

 

50,0

 

2

Програма  безкоштовного забезпечення медикаментами пільгових категорій населення - жителів  Добромильської міської ради на 2022 рік

 

164,0

 

3

Програма надання грошової допомоги дітям та дорослим з рідкісними (орфанні) захворюваннями на 2022 рік.

 

200,0

 

4

Програма  безкоштовного забезпечення інвалідів, дітей-інвалідів технічними засобами для використання в побутових умовах  на 2022 рік.

30,0

 

5

Програма   підтримки неспроможних ФАПів

860,0

 

 

Культура

1.

Програми охорони та збереження культурної спадщини на території Добромильської  територіальної громади

на 2021-2025 роки (заходи на 2022 рік)

2050,0( 2000,0 –Нове місто 50,0- паспорти)

 

 

Освіта

1

Програма розвитку освіти Добромильської міської ради на 2021 – 2025 рр.

 

В межах кошторисних призначень

 

 

Економіка

1

Програма співфінансування проєктів, мікропроєктів, що фінансуються в раках реалізації  конкурсів та програм різних рівнів на 2022рік.( комплексний план просторового розвитку)

200,0

 

2.

Програма   „ Виготовлення  технічної документації  з експертної-грошової оцінки земель  Добромильської міської ради  на 2022 рік»

20,0

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

          до Програми соціально – економічного та культурного

                                                                     розвитку на 2022 рік

 

Перелік пропонованих інвестиційних проектів

до програми соціально-економічного та культурного розвитку

на 2022 рік

 

 

№ п/п

Найменування інвестиційного проекту

Термін виконання

Фінансовий ресурс

тис.грн.

Пріоритет

1

Капітальний ремонт будівлі ЗЗСО І-ІІІ ст. смт. Нижанковичі

2022

2 208,994

освіта

2

Придбання рентгенапарата для КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»

2022

2 900,0

медицина

3

Реконструкція водогону по вул. Галицька в м.Добромиль Самбірського району Львівіської області

2022

3000,0

ЖКГ

4

Ремонтно-реставраційні роботи пам’ятки архітектури національного значення 1775 р. (охоронний №1425) - Ратуша в м. Добромиль Самбірського р-ну, Львівської області

2022-2025

60 000,0

Культурна спадщина, туризм

5

Будівництво каналізаційно-очисних споруд в .Міженець Старосамбірського району Львівської області» Коригування (ІІ черга)

 

2022

2 696,541

 

екологія

6

Придбання сміттєвоза для потреб Добромильської ТГ

2022

2 300,0

 

екологія

7

Заходи по боротьбі з шкідливою дією вод річки Вирва в с.Боневичі Самбірського району Львівської області

2022

1 500,0

 

екологія

8

Реконструкція приміщення по вул.Міцкевич,6 в м. Добромиль Самбірського району Львівської області під Центр надання адміністративних послуг Добромильської міської ради

 

2022

2 162,678

 

соціальна інфраструктура

9

Ремонтно - реставраційні роботи памятки архітектури місцевого значення  Ратуша (Народний дім) у с.Нове Місто Старосамбірського району Львівської області з пристосуванням горища під туристичний осередок та місця відпочинку туристів та розвитку місцевого бізнесу.

 

 

2022

7 000,0

 

 

Культурна спадщина, туризм

10

Капітальний ремонт вул.Міцкевича в м.Добромиль Львівської області

2022

8 000,0

інфраструктура

11

Придбання грейдера та автовишки для потреб Добромильської ТГ

2022

3 000,0

ЖКГ

12

Проєкти місцевого розвитку

( мікропроєкти)

2022

30 000,0

усі сфери життєдіяльності громади

13

Проекти ініціатив карпатських громад

2022

1000,0

Туризм, медицина, безпека

 

 

 

 

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано