Аналіз регуляторного впливу  до проекту регуляторного акту - рішення Добромильської міської  ради  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік»

Дата: 17.05.2024 09:48
Кількість переглядів: 110

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту регуляторного акту - рішення Добромильської міської  ради

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік»

 

I. Визначення проблеми

    Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

    Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

    Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня прийняття рішення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлених місцевих податків і зборів або змін до них.

    Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

    Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

    Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

    Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду  бюджету Добромильської міської ради.

    Прогнозний обсяг надходжень податку на 2025 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

    Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Добромильської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік».

      В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків та зборів, такі податки та збори будуть справлятися виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

    Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2025 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури населених пунктів міської  ради.

    Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади  за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до бюджету міської ради від сплати земельного податку, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо

__

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення ставок плати за землю, що забезпечить податкові надходження до місцевого бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг з плати за землю.

3. Шляхом установлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям.

__

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання

1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання, як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо.

2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на  підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.

__

 

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.    

    Отже, установлення ставок та пільг з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення  Добромильської міської  ради.

Проект рішення Добромильської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік» розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зі змінами.

    Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю. Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням на 2024  рік.

    Такі пільги надаються з метою зменшення дотацій з державного або місцевого бюджетів органам державної влади та місцевого самоврядування.

    За відсутності регулювання не буде забезпечено визначення ставок, порядку нарахування, сплати та переліку пільг з плати за землю. У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. При цьому, пільги з плати за землю залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ.

    Кожен податок є важливою складовою доходів місцевого бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету Добромильської міської  ради, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, місцева пожежна охорона. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

      З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Добромильської міської  ради, пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік».

 

   II. Цілі державного регулювання

 

     Проект рішення Добромильської міської  ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

    Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету Добромильської міської  ради прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева  пожежна охорона тощо. 

     Індикаторами досягнення  цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

 -  кількісні: надходження плати за землю до дохідної частини бюджету Добромильської міської  ради,що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих  програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

  -  часовий: дія регуляторного акта протягом  року;

- якісний: забезпечення виконання селищних цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

    Дотримання  правових  аспектів  буде виконано шляхом  направлення:

-  копії ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

 

     Цілями регуляторного акта є:

- установлення ставок земельного податку та пільг зі сплати цього податку;

- забезпечення соціально-економічного розвитку, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах  громади;

- отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 2024 року рішення про ставки земельного податку та пільги зі сплати земельного податку, прийняті місцевими радами, що увійшли до складу Добромильської міської  ради втрачають чинність. Якщо міська рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2025 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів  в отриманні пільг з плати за землю. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету. Таким чином, альтернатива не є прийнятною

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів Добромильської міської  ради, що спрямовуються на фінансування її інфраструктури.

У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет  Добромильської міської  ради втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету міської ради ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

 

Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення Добромильської міської   ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік» є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками.

Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету міської ради та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

 

 

 

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету  Добромильської міської  ради.

 

 

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

 

 

Відсутні

 

 

Втрати бюджету Добромильської міської  ради на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

 

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів Добромильської міської  ради; забезпечення надходжень до бюджету Добромильської міської  ради від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю, розмір яких залишається на рівні попередніх років

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

     Вигоди

   Витрати

 

 

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

 

 

Відсутні

Втрата пільг з плати за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

 

 

 

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

 

 

 

Відсутні

Відсутні.

Втрати бюджету  Добромильської міської    ради зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільгових ставок для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, а також унаслідок установлення пільг комунальним підприємствам-надавачам послуг.

Розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць; спрямування фінансового ресурсу за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень плати за землю на вирішення соціальних проблем населення

 

 

 

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Економія коштів на сплату податків.

Відсутні.

Втрати бюджету Добромильської міської  ради зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міської  ради на виконання програм.

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Установлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками Добромильської міської  ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.

Для суб’єктів господарювання розмір плати за землю не збільшується, тому вони несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

2

За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської  ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджету Добромильської міської ради.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

1

Відсутні надходження до бюджету Добромильської міської  ради. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Категорія впливу

Відповідь

 

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу пого-дження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

 

*Визначено за консультаціями з місцевими підприємцями, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської  ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджету Добромильської міської  ради

 

 

Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Відсутні

Втрати бюджету Добромильської міської    ради

Не досягнуто мети

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Упорядкування відносин між Добромильської міської  радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету міської ради можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених  місцевим бюджетом

Розмір плати за землю для всіх категорій землекористувачів не збільшується. Тому, суб’єкти господарювання несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему.

У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету Добромильської міської  ради

Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджету Добромильської міської  ради, недоотримання надходжень до місцевого бюджету.

Відсутні кошти в бюджеті Добромильської міської  ради. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані_суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету Добромильської міської ради- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку.

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників,ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 3 – встановлення економічно обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Добромильської міської  ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, органами податкової служби та платниками податку з питань сплати земельного податку. 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 Прийняття рішення Добромильської міської ради  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік».

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

 -  проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

 -   оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

 - підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам ст. 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 - отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

 - прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2025 рік» на пленарному засіданні сесії Добромильської міської  ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, а його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділі І цього АРВ. Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

    Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

    Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2025 року та діє протягом року.

    Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

    Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до статті 126 ПКУ за порушення строків сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 20% від погашеної суми податкового боргу.

    Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

    Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

    Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

    Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

    До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування селищних цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Добромильської міської ради від плати за землю.

    Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

Показник

2024 рік

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

6567

- юридичних осіб

                                 67

- фізичних осіб

                             6500

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

- базове відстеження буде проводитися після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

- повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом архітектури та земельних відносин, відділом правової та кадрової роботи Добромильської міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради, наданих   Головним управлінням ДФС у Львівській області розробникам регуляторного акта. Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

 

 

       Начальник  фінансового відділу

        Добромильської міської ради                                               Оксана   ГОРОДИСЬКА


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано