ОБГОВОРЕННЯ ДЕТАЛЬНОГО ПЛАНУ ТЕРИТОРІЇ

Дата: 09.01.2024 16:02
Кількість переглядів: 333

 

 

 

 

Фото без опису

 

 

 

 

 

 

 

Примірник №1

75/23-ДПТ-ЖА-Ц

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

з метою зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення комерційної діяльності за межами села Трушевичі Самбірського району Львівської області.

 

Фото без опису  

Титульний аркуш

Замовник: Добромильська міська рада

 

 

 

 

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

з метою зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення комерційної діяльності за межами села Трушевичі Самбірського району Львівської області.

Пояснювальна записка, графічна частина

 

        Шифр:75/23-ДПТ-ЖА-Ц

 

 

Директор                                                                               С. Білінська

 

Головний архітектор проекту                                               А. Жмурко

 

Інженер-землевпорядник                                                     І. Дмитраш

(квал. сертифікат №012771)

 

 

 

 

 

Львів – 2023 р.

 

Підтвердження ГАП’а

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

 

 

 

Головний архітектор проекту                                       Андріяна ЖМУРКО

М.П.

 

Підтвердження інженера-землевпорядника

Проект розроблений відповідно до чинних норм, правил і стандартів.

 

 

 

Інженер-землевпорядник                                       Ірина ДМИТРАШ

 

М.П.

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

Директор ПП «Центр ринкових досліджень»

 

_______________ Світлана БІЛІНСЬКА

       (підпис)

 

 

«____»_____________2023 р.

                   М.П.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

       Голова Добромильської міської ради

 

                ___________ Петро КУЛЯС

                      (підпис)

 

       «____»_____________2023 р.

                           М.П.

 

 

 

ПОГОДЖЕНО

                                                                        Начальник відділу містобудування

                                                                           та архітектури Самбірської районної

     державної адміністрації              

                

        ____________Андрій ШУРКАВСЬКИЙ

          (підпис)

 

           «____»_____________2023 р.

                              М.П.

 

Завдання на розроблення детального плану території

з метою зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення комерційної діяльності за межами села Трушевичі Самбірського району Львівської області.

Ч.ч

Складова завдання

Зміст

1.

Вид містобудівної документації

Детальний план території.

2.

Підстава для проектування

Рішення   Добромильської міської ради

№2966 від 24.01.2023 року.

3.

Замовник розроблення детального плану

Добромильська міська рада.

 

4.

Строк внесення змін до містобудівної документації, а також роки реалізації короткострокового, середньострокового періодів та довгострокової перспективи з урахуванням тривалості всіх погоджувальних процедур

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строк розроблення містобудівної документації - згідно з календарним планом договору на проектні роботи. Терміни розробки ДПТ коригуються в залежності від режиму фінансування робіт.

Тривалість погоджувальних процедур визначається відповідно до діючого законодавства.

Роки реалізації:

 • короткострокового періоду – до 5-ти років;
 • середньострокового періоду – 6-10 років;
 • довгострокової перспективи – понад 10 років.

 

 

 

 

5.

Назва території та площа розроблення містобудівної документації

Територія розташована в північній частині за межами с.Трушевичі.

Орієнтовна площа території, на яку розробляється ДПТ – орієнтовно 0,8297 га.

6.

Перелік вихідних даних

 1. Рішення   Добромильської міської ради №2966 від 24.01.2023 року;
 2. викопіювання з Схеми планування території Львівської області М 1:100 000;
 3. топографічна зйомка М 1:500.

7.

Опис меж території розроблення містобудівної документації

Територія обмежена:

-           з півночі –  громадською територією, територією сільськогосподарського призначення, озелененням без поділу за призначенням та автодорогою Т 1418;

-           з заходу –  озелененням без поділу за призначенням;

-           зі сходу –  громадською територією та територією сільськогосподарського призначення;

-           з півдня –  громадською територією, озелененням без поділу за призначенням та автодорогою Т 1418.

8.

Перелік земельних ділянок, що підлягають формуванню та реєстрації (у разі необхідності)

Відсутні.

9.

Перелік проектних рішень, які необхідно передбачити під час розроблення містобудівної документації

Проектні рішення не повинні суперечити положенням генерального плану населеного пункту.

10.

Перелік індикаторів розвитку

Розвиток транспортної інфраструктури, з метою ведення комерційної діяльності за межами села Трушевичі.

11.

Графічні матеріали

Аркуш 1.    Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури області (викопіювання з Cхеми планування території Львівської області). М 1: 100 000;

Аркуш 2.  Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель. М 1:500;

Аркуш_3.  Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель.
 М 1:500;

Аркуш 4.  План функціонального зонування території.  М 1:500

Аркуш 5.  Схема транспортної мобільності та інфраструктури. М 1:500 Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200;

Аркуш 6.  Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування.  М 1:500;

Аркуш 7.  План червоних ліній.  М 1:500;

Аркуш 8.  Схема інженерного забезпечення території.  М 1:500.

ЗЕМЛЕВПОРЯДНА ЧАСТИНА

Аркуш  9. План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень  М 1:500.

Аркуш  10. План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації   М 1:500.

12.

Перелік додаткових текстових та графічних матеріалів або додаткові вимоги до змісту текстових чи графічних матеріалів, передбачені замовником.

Відсутні.

 

13.

Правовий режим здійснення майнових прав на містобудівну документацію після передачі її замовнику

Відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права».

14.

Формат електронних документів

містобудівної документації

 

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 632 «Про визначення формату електронних документів комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади, генерального плану населеного пункту, детального плану території”

15.

Землеустрій та землекористування

Землевпорядна частина розробляється відповідно до Закону України «Про землеустрій», Постанови КМУ від 01.09.2021 № 926.

16.

Додаткові вимоги

Відсутні.

 

 

Головний архітектор проекту   _______________  Андріяна ЖМУРКО

 

 

 

Інженер-землевпорядник                                       Ірина ДМИТРАШ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позначення

Найменування

Примітка

75/23-ДПТ-ЖА-Ц

Титульний аркуш

стор. 1

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ПД

Підтвердження ГАП'а

стор. 2

 

Підтвердження І-З

стор. 3

 

Завдання на розроблення детального плану території

стор. 4

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ЗМ

Зміст

стор. 8

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.СП

Склад проекту

стор. 11

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ВУ

Відомості про учасників

стор. 12

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ПЗ

I. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

стор. 13

 

І.Частина І Комплексна оцінка території

стор. 13

 

1. Просторово-планувальна організація території

стор. 15

 

1.1 Ситуаційний план

стор. 15

 

1.2 Планувальний каркас та системи розселення

стор. 15

 

2. Землеустрій та землевпорядкування

 

стор. 15

 

2.1. Сучасне використання земель

стор. 15

 

3. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

стор. 16

 

4. Обмеження у використанні земельних ділянок

стор. 16

 

4.1 Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок

стор. 16

 

5. Забудова територій та господарська діяльність

стор. 16

 

5.1 Розміщення житлового фонду

стор. 16

 

5.2 Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів

стор. 17

 

5.3 Розміщення виробничих об’єктів

стор. 17

 

5.4 Збереження традиційного середовища

стор. 17

 

6. Обслуговування населення

стор. 17

 

7. Транспортна мобільність та інфраструктура

стор. 17

 

7.1 Транспортні зв’язки та транспортний попит

стор. 17

 

7.2 Організація зовнішнього транспортного сполучення

стор. 17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ЗМ

 

 

 

 

 

 

Зм.

Кільк.

Арк.

№док.

Підпис

Дата

 

 

Зміст

 

 

 

Стадія

Аркуш

Аркушів

 Розробив

 Жмурко А.

 

 

ДПТ

1

4

 Перевірив

 Жмурко А.

 

 

 

 

 

 

ПП «Центр ринкових досліджень» м. Львів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Організація громадського транспорту

стор. 17

 

7.4 Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури

стор. 17

 

7.5 Організація паркувального простору

стор. 17

 

ІІ.Частина ІІ Обґрунтування проектних рішень

стор. 17

 

8. Просторово-планувальна організація території

стор. 17

 

8.1 Ситуаційний план

стор. 17

 

8.2 Планувальний каркас та система розселення

стор. 18

 

9. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

стор. 18

 

10. Обмеження у використанні земельних ділянок

стор. 18

 

10.1 Проектні обмеження у використанні земельних ділянок

стор. 18

 

10.2  Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок

стор. 19

 

11. Функціональне зонування території детального планування

стор. 19

 

12. Забудова територій та господарська діяльність

стор. 25

 

12.1 Розміщення житлового фонду

стор. 25

 

12. 2  Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів

стор. 25

 

12.3 Розміщення виробничих об’єктів 

стор. 25

 

12.4 Збереження традиційного середовища 

стор. 25

 

13. Обслуговування населення

стор. 25

 

14. Транспортна мобільність та інфраструктура

стор. 25

 

14.1 Дорожньо-транспортна інфраструктура

стор. 25

 

14.2 Організація громадського транспорту

стор. 25

 

14.3 Організація пішохідних зв’язків

стор. 25

 

14.4 Організація паркувального простору

стор. 25

 

15. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації

стор. 26

 

15.1 Водопостачання та водовідведення

стор. 26

 

 

 

 

 

15.2 Електропостачання

стор. 26

 

15.3 Газопостачання

стор. 27

 

15.4 Теплопостачання

стор. 27

 

15.5 Трубопровідний транспорт

стор. 27

 

15.6 Телекомунікаційні мережі та об’єкти

стор. 27

 

16. інженерна підготовка та благоустрій

стор. 27

 

16.1 Інженерна підготовка і захист території

стор. 27

 

16.2 Благоустрій території

стор. 28

 

16.3 Використання підземного простору

стор. 28

 

16.4 Поводження з відходами

стор. 28

 

17 Землеустрій та землевпорядкування

стор. 28

 

18. План реалізації містобудівної документації

стор. 31

 

18.1 Перелік проектних рішень містобудівної документації

стор. 31

 

18.2 Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального плану

стор. 31

 

18.3 Перелік відповідності містобудівної документації

стор. 32

 

18.4 Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного плану

стор. 32

 

18.5 Перелік врахованих положень історико - архітектурного опорного плану

стор. 32

 

18.6 Перелік врахованих матеріалів

стор. 32

 

19. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища

стор. 32

 

20. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту

стор. 33

 

21. Перелік вихідних даних

стор. 33

 

22. Техніко-економічні показники детального плану території

стор. 34

 

Вихідні дані для проектування

 

 

Графічні матеріали

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Графічна частина

1.

Схема розташування території детального плану території в системі планувальної структури області (викопіювання з Cхеми планування території Львівської області). М 1: 100 000

 

Аркуш 1

2.

Схема сучасного використання території та схема існуючих обмежень у використанні земель. М 1:500

Аркуш 2

3.

Проектний план та схема проектних обмежень у використанні земель. М 1:500

Аркуш 3

4.

План функціонального зонування території. М 1:500

Аркуш 4

5.

Схема транспортної мобільності та інфраструктури. М 1:500 Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200

Аркуш 5

6.

Схема інженерної підготовки, благоустрою території та вертикального планування. М 1:500

Аркуш 6

7.

План червоних ліній. М 1:500

Аркуш 7

8.

Схема інженерного забезпечення території. М 1:500

Аркуш 8

9.

План сучасного використання земель за формою власності із зазначенням категорій та виду цільового призначення, з урахуванням наявних обмежень та обтяжень М 1:500.

Аркуш 9

10.

План обмежень у використанні земель, відомості про які підлягають внесенню до Державного земельного кадастру на підставі розробленої містобудівної документації М 1:500.

Аркуш 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер тому

Позначення

Найменування

Примітка

1.

75/23-ДПТ-ЖА-Ц.ПЗ

Пояснювальна записка

 

2.

75/23-ДПТ-ЖА-Ц

Вихідні дані

 

3.

75/23-ДПТ-ЖА-Ц

Графічна частина

 

 

 

 

Відомість про учасників проектування

Розділ проекту

Посада

Ініціали, прізвище

Підпис

ДПТ

Директор

С. Білінська

 

 

ГАП

А. Жмурко

 

 

Виконавець

 А. Жмурко

 

 

Інженер-землевпорядник

І. Дмитраш

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

 

 

І. ЧАСТИНА І Комплексна оцінка території

 1. Просторово-планувальна організація території
  1. Ситуаційний план.

           Територія розташована на північ від сіл Трушевичі та Підмостичі за межами населених пунктів.

Через територію опрацювання з півночі на південь проходить кабель зв’язку з охоронною зоною 2,0 м в одну сторону.

Більша частина території опрацювання потрапляє в санітарні розриви від АЗС до громадських будівель - 50,0 м, виробничих будівель І, ІІ, ІІІ ступеню вогнестійкості – 15,0 м, ІІІа, ІІІб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості – 20,0 м, яка розташована в північній частині за межами території опрацювання.

Територія опрацювання включає в себе ділянки транспортної інфраструктури та ділянки ОСГ.

Межі детального плану формують:

 • з півночі –  громадською територією, територією сільськогосподарського призначення, озелененням без поділу за призначенням та автодорогою Т 1418;
 • з заходу –  озелененням без поділу за призначенням;
 • зі сходу –  громадською територією та територією сільськогосподарського призначення;
 • з півдня –  громадською територією, озелененням без поділу за призначенням та автодорогою Т 1418.
  1. Планувальний каркас та система розселення.

Планувальний каркас проектованої території є сформований                 автодорогою Т 14-18 та відведеними земельними ділянками сільськогосподарського призначення та громадською територією.

Транспортне забезпечення здійснюється з західної сторони по                автодорозі.

Територія опрацювання вільна від забудови.

 1. Землеустрій та землекористування.
  1. Сучасне використання земель.

В межі опрацювання потрапляють відведені земельні ділянки:

4625184100:02:000:0388:

-  цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;

-  категорія - землі сільськогосподарського призначення (код - 100);

- форма власності – приватна власність;

- категорія угідь - пасовища;

 4625184100:02:000:0010:

-  цільове призначення - 03.07 для обслуговування незавершеного

   будівництва автозаправної станції;

-  категорія - землі житлової та громадської забудови (код - 200);

- форма власності – комунальна власність;

- категорія угідь - капiтальна одноповерхова; пiд спорудами;                        пiд проїздами, проходами та площадками.

  4625184100:02:000:0300:

-  цільове призначення - 03.15 Для будівництва комплексу дорожнього сервісу;

-  категорія - землі житлової та громадської забудови (код - 200);

- форма власності – приватна власність;

- категорія угідь – інші.

 4625184100:02:000:0389:

-  цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;

-  категорія - землі сільськогосподарського призначення (код - 100);

- форма власності – приватна власність;

- категорія угідь – пасовища.

4625184100:02:000:0332:

-  цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;

-  категорія - землі сільськогосподарського призначення (код - 100);

- форма власності – приватна власність;

- категорія угідь – пасовища.

 

 1. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території

Природоохоронні території в межах даного детального планування – відсутні.  

 1. Обмеження у використанні земельних ділянок.
  1. Існуючі обмеження у використанні земельних ділянок.

В межах детального планування розташовані такі планувальні обмеження:

01.04 Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта зв’язку – 2,0 м в одну сторону;

03.02 Санітарна відстань (розрив) від об`єкту – АЗС – 50,0 м, 20,0 м, 15,0 м;

03.02 Санітарна відстань (розрив) від автодороги – 50,0 м.

 1. Забудова територій та господарська діяльність.
  1. Розміщення житлового фонду.

На території опрацювання житлова забудова - відсутня.

  1. Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.

В межі детального планування не потрапляють ділові центри та інноваційні об’єкти.

  1. Розміщення виробничих об’єктів

В межах детального планування виробничі об’єкти відсутні.

  1. Збереження традиційного середовища

На території опрацювання об’єкти традиційного середовища відсутні.

 1. Обслуговування населення.

На території опрацювання об’єкти для обслуговування населення  відсутні.

 1. Транспортна мобільність та інфраструктура.
  1. Транспортні зв’язки та транспортний попит.

Основу транспортної інфраструктури становить автодорога Т 14-18, яка проходить з півночі на південь.

  1. Організація зовнішнього транспортного сполучення.

 Автошлях Т 1418 — автомобільний шлях територіального значення в Львівській області, що з'єднує селище Нижанковичі з містом Стрий.

  1. Організація громадського транспорту.

Автобусна зупинка розташована по автодорозі Т 14-18 в південному напрямку, орієнтовно на відстані 700 м від території опрацювання.

  1. Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури.

Пішохідні зв’язки на території опрацювання присутні вздовж автошляху.

  1. Організація паркувального простору.

На території, яка розглядається детальним планом, автостоянки та гаражі відсутні.  

ЧАСТИНА ІІ Обґрунтування проектних рішень

 1. Просторово-планувальна організація території
  1. Ситуаційний план.

           Територія розташована на північ від сіл Трушевичі та Підмостичі за межами населених пунктів.

           В межах території детального плану передбачається розміщення станції техобслуговування, адміністративної будівлі та тимчасової автостоянки.

  1. Планувальний каркас та система розселення.

Планувальний каркас проектованої території є частково сформованим, існуючі дороги передбачається привести до нормативних показників в межах червоних ліній. В західній частині детального планування проходить автодорога, для якої передбачаються червоні лінії, шириною 40,0 м. На схід від автодороги формується ряд ділянок для обслуговування людей, які користуються автодорогою з громадською та транспортною функцією. За рядом цих ділянок залишаються сільськогосподарські ділянки.
         Проектована ділянка змінює своє цільове та функціональне призначення з 01.03 Для ведення особистого селянського господарства (сільськогосподарська територія) на 12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу (землі транспортної інфраструктури) та передбачає розміщення станції технічного обслуговування та адміністративної будівлі.

 1. Природоохоронні та ландшафтно-рекреаційні території.

Природоохоронні території в межах даного детального планування – відсутні.

 1. Обмеження у використанні земельних ділянок.
  1. Проектні обмеження у використанні земельних ділянок.

Проектними обмеженнями та режимоутворюючими об’єктами є:

 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – СТО – 15,0 м;
 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – автостоянки до вікон громадських будівель – 10,0 м;
 • 02.01 Зона санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання – 15,0 м;
 • 03.01 Санітарно-захисна зона навколо об’єкта - локальних очисних споруд – 5,0 м;
 • 06.01.1 Територія в червоних лініях.
  1. Встановлені обмеження у використанні земельних ділянок.
 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від автодороги – 50,0 м;
 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – СТО – 15,0 м;
 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – АЗС – 50,0 м до громадських будівель; 20,0 м до виробничих будівель ІІІа, ІІІб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості, 15,0 м до виробничих будівель І, ІІ, ІІІ ступеню вогнестійкості;
 • 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – автостоянки до вікон громадських будівель – 10,0 м;
 • 02.01 Зона санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання – 15,0 м;
 • 03.01 Санітарно-захисна зона навколо об’єкта - локальних очисних споруд – 5,0 м;
 • 01.04 Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта зв’язку – 2,0 м в одну сторону;
 • 06.01.1 Територія в червоних лініях.
 1. Функціональне зонування території детального планування.

Допустимі види використання території повинні відповідати нормам ДБН Б.2.2-12:2019 «Містобудування. Планування та забудова територій», ДСП-173 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів», затверджених МОЗ України наказом № 173 від 19.06.1996 р., ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009.

В межах опрацювання детального плану території можна виділити кілька зон використання території, а саме:

Зона 30100.0 - території під ріллею та перелогами:

 • переважні види забудови – 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва; 01.02 Для ведення фермерського господарства; 01.03 Для ведення особистого селянського господарства; 01.04 Для ведення підсобного сільського господарства; 01.07 Для городництва; 01.09 Для дослідних і навчальних цілей; 04.01 Для збереження та використання біосферних заповідників; 04.02 Для збереження та використання природних заповідників; 04.03 Для збереження та використання національних природних парків; 04.08 Для збереження та використання заказників; 04.09 Для збереження та використання заповідних урочищ; 04.10 Для збереження та використання пам’яток природи; 04.11 Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків; 05.01 Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи); 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини.
 • супутні види забудови - 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій; 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку; 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії.

 

Зона 20606.0 - території вулиць та доріг:

 • переважні види використання – 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини; 12.13 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні;
 • супутні види використання – 07.06   Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень; 11.07        Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення.

Зона 10200.0 - території громадської забудови:

 • переважні види використання – 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини; 03.01 Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування; 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти; 03.03 Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги; 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування; 03.06 Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів; 03.10 Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку) 03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки;03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС.
 • супутні види використання – 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; 03.09 Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ; 03.18; 03.20;12.13; 04.10 Для збереження та використання пам’яток природи; 05.01      Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи); 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту ; 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій; 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку; 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії.

Зона 40302.0 - зелені насадження спеціального призначення:

 • переважні види використання – 04.10 Для збереження та використання пам’яток природи; 05.01   Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи); 12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту; 14.05.
 • супутні види використання –11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій; 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку; 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енерг
 • ії.

Зона 20605.0 - закладів з обслуговування автотранспортних засобів:

 • переважні види використання – 08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини; 12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства; 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу;
 • супутні види використання – 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі; 03.08 Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування; 03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС; 04.10 Для збереження та використання пам’яток природи; 05.01        Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об’єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи); 07.08 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування; 11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення; 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води); 11.07 Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення; 12.13        Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні; 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій; 13.03 Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку; 14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної енергії.

 

Містобудівні умови та обмеження земельної ділянки:

 • назва об'єкта будівництва –  комплекс придорожнього сервісу;

наміри забудови – будівництво станції технічного обслуговування, адміністративної будівлі та тимчасових автостоянок.

 • площа земельної ділянки – 0,2351 га;
 • цільове призначення земельної ділянки12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу;
 • функціональне призначення земельної ділянки – землі транспортної інфраструктури;
 • основні технікоекономічні показники об'єкта будівництва:

площа забудови – 356,0 м2;

площа замощення – 1216,0 м2.

площа озеленення –  779,0 м2.

 • граничнодопустима висота будівель – до 12 м;
 • максимально допустимий відсоток забудови земельної ділянки 60%;
 • максимально допустима щільність населення -;
 • відстані від об'єкта, який проектується, до меж червоних ліній та ліній регулювання забудови – до меж червоних ліній не менше 1,0 м;
 • планувальні обмеження (зони  охорони  пам'яток  культурної спадщини,  зони охоронюваного ландшафту,  межі історичних ареалів, прибережні захисні смуги,  санітарнозахисні та  інші  охоронювані зони) 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об’єкта – АЗС – 50,0 м до громадських будівель; 20,0 м до виробничих будівель ІІІа, ІІІб, IV, IVа, V ступеню вогнестійкості, 15,0 м до виробничих будівель І, ІІ, ІІІ ступеню вогнестійкості; автодороги – 50,0 м; 01.04 Охоронна зона навколо (уздовж) об’єкта зв’язку – 2,0 м в одну сторону;
 • мінімально допустимі відстані від об'єктів, які проектуються, до існуючих будинків та спорудне менше 8,0 м (згідно табл. 15.2 та табл. 15.3 ДБН Б.2.212:2019; 03.02 Санітарна відстань (розрив) від об`єкту СТО – 15,0 м; автостоянки – 10,0 м; 02.01 Зона санітарної охорони джерел та об’єктів централізованого питного водопостачання – 15,0 м; 03.01 Санітарнозахисна зона навколо об’єкта - локальних очисних споруд – 5,0 м;
 • вимоги  щодо  наявності  місць  для  постійного зберігання автотранспорту – запроектована автостоянка на 16 машиномісць для легкових автомобілів.
 1. Забудова територій та господарська діяльність
  1. Розміщення житлового фонду.

На території детального планування житлова забудова відсутня.

  1. Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів.

   Розміщення ділових центрів та інноваційних об’єктів в даному детальному плані не передбачається.

  1. Розміщення виробничих об’єктів.

В межа території опрацювання виробничі об’єкти не передбачаються.

  1. Збереження традиційного середовища.

На території, яка розглядається детальним планом, згідно матеріалів генерального плану, пам’ятки архітектури, історії, культури, об’єкти природно-заповідного фонду – відсутні.

 1. Обслуговування населення.

            На схід від автодороги формується ряд ділянок для обслуговування людей, які користуються автодорогою з громадською та транспортною функцією..

 1. Транспортна мобільність та інфраструктура.
  1. Дорожньо-транспортна інфраструктура.

Основою транспортної інфраструктури для даного проекту становить автодорога Т 1418, шириною 40,0 м в червоних лініях з основною проїзною частиною – 8,5 м.

Ширина проїздів в межах червоних ліній запроектована мінімально допустима згідно з ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів», проїзди на всіх вулицях запроектовані двосторонніми.

Детальним планом території опрацьовується ділянка, яка змінює своє функціональне призначення з сільськогосподарської території на території транспортної інфраструктури. В’їзд на ділянку передбачається з автодороги з влаштуванням швидкісно-перехідних смуг. При в’їзді на ділянку, в південно західній її частині, передбачається розміщення автостоянки на 16 машино-місць з нормативною відстанню до вікон громадських будівель – 10,0 м. На схід від неї, на відстані 12,0 м, передбачається розміщення адмінбудівлі. В північній частині ділянки передбачається розміщення СТО до 10 постів з нормативною відстанню до громадських будівель – 15,0 м, проїзд перед ними та розворотний майданчик.

  1. Організація громадського транспорту.

Автобусна зупинка розташована по автодорозі Т 14-18 в південному напрямку, орієнтовно на відстані 700 м від території опрацювання, а отже територія забезпечена громадським транспортом.

  1. Організація пішохідних зв’язків та велосипедної інфраструктури.

Пішохідні зв’язки в межах проектування представлені тротуарами вздовж проектованих вулиць, шириною 2,5 м які поєднуються з пішохідними доріжками в межах проектованої ділянки.

  1. Організація паркувального простору.

На ділянці запроектовані дві автостоянки по 8 машино-місць.

 1. Інженерне забезпечення території, трубопровідний транспорт та телекомунікації
  1. Водопостачання та водовідведення

Проектованих споживачів передбачається підключити до проектованого колодязя.

Норми на зовнішнє пожежогасіння приймаються згідно ДБН В.2.5-74:2013 п.6.2.2 та табл. 5,6. Для зовнішнього пожежогасіння в межах детального плану приймаємо витрату на зовнішнє пожежогасіння – 1 струмінь 15 л/с. При розрахунковій тривалості пожежі 3 години витрата на зовнішнє пожежогасіння становитиме 162,0 м3/пожежу. На ділянці передбачається розмістити пожежні резервуари.
Розрахункова кількість стічних вод від проектованої забудови приймається по водоспоживанню, за винятком безповоротних втрат (витрат на полив зелених насаджень та доріг). 
  1. Електропостачання.

Електропостачання проектованих об’єктів проектується від існуючого енерговузла 0.4 кВ.

Розрахункова потужність проектованої забудови становить буде розрахована на подальших стадіях проектування.

Січення та марки кабелів визначається наступними стадіями проектування.

  1. Газопостачання.

Газ в проектованому кварталі не передбачається.

  1. Теплопостачання.

Теплопостачання проектованих об’єктів на ділянці передбачається від вбудованих теплогенераторних.

  1. Трубопровідний транспорт.

Трубопровідний транспорт в межах проектування відсутній та не передбачається.

  1. Телекомунікаційні мережі та об’єкти.

Через територію опрацювання проходить кабель зв’язку.

 1. Інженерна підготовка та благоустрій території.
  1. Інженерна підготовка і захист території

До складу заходів по інженерній підготовці території, згідно з характером наміченого використання та планувальної організації території, включені:

 • вертикальне планування території;
 • поверхневе водовідведення.

Схему інженерної підготовки території розроблено на топопідоснові
М 1:500 з січенням горизонталей через 0,5 м. На схемі приведені напрямки і величини проектованих ухилів проїздів, а також проектовані та існуючі відмітки по осі проїзної частини проїздів на перехрестях і в місцях перегину поздовжнього профілю. (Див. аркуш № 6).

Інженерна підготовка ділянки забезпечується вертикальним плануванням території та проїзду із забезпеченням нормативних повздовжніх та поперечних ухилів. В заходах по інженерній підготовці повинні враховуватися природні умови, характер наміченого використання та планувальна організація території.

В   ДПТ   вказані   напрями   і   величини   повздовжніх   ухилів проектованих ділянок, а також проектовані та існуючі відмітки по осях на перехрестях і характерних місцях перегину рельєфу.

Поздовжні профілі проїжджої частини доріг були встановлені згідно ДБН В.2.3-5-2018 "Вулиці та дороги населених пунктів" (табл. 1, табл. 5.2, табл. 5.11) та становлять, враховуючи діючи норми:

Даним детальним планом території передбачено комплексний благоустрій та організація зелених зон.

В межах детального плану запроектовані пішохідні зв’язки з замощенням бетонною бруківкою (ФЕМ), комплексний благоустрій та озеленення вуличної системи з використанням газонів багаторічних трав, посадкою дерев та місцями для короткочасного відпочинку.

Благоустрій даного детального плану території проводиться одночасно зі спорудженням будівель, з організацією твердого покриття, вулиць, проїздів, тротуарів, майданчиків, споруд і прокладенням мереж водопостачання, каналізації, водопостачання та інших інженерних комунікацій, озеленення та встановленням малих архітектурних форм.

  1. Використання підземного простору

Не передбачається.

  1. Поводження з відходами

Вивіз побутового сміття передбачається спецавтотранспортом на сміттєзвалище для подальшої його утилізації, у відповідності з ухваленою схемою санітарної очистки населеного пункту.

 1. Землеустрій та землекористування.

        Земельна ділянка, кадастровий номер № 4625184100:02:000:0388, має наступні характеристики:

            - місце розташування - Львівська область, Самбірський район, Добромильська міська рада (за межами населеного пункту);

- цільове призначення - 01.03 Для ведення особистого селянського господарства;

- категорія - землі сільськогосподарського призначення (код - 100);

- категорія угідь – пасовища;

- форма власності – приватна власність.

Після затвердження детального плану території, земельна ділянка з кадастровим № 4625184100:02:000:0388 буде віднесена до:

- цільове призначення - 12.11 Для розміщення та експлуатації об’єктів дорожнього сервісу;

- категорія - землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення (код - 900);

- категорія угідь - землі під будівлями та спорудами транспорту (009.03).

Законодавчою та нормативно-правовою базою для виконання робіт є:

1. Земельний кодекс України, м. Київ, 25 жовтня 2001 р., №2768-ІІІ.

2. Закон України “Про землеустрій”, м. Київ, 22 травня 2003 р., №858-ІV.

3. Закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою та землеоціночних робіт”, м. Київ, 02.10.2012 р., №5394- VІ.

4. Закон України «Про оренду землі», м. Київ, 6 жовтня 1998 р., №161-XIV.

5. “Інструкція про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками” затвердженою наказом Держкомзему України №376, м. Київ, 18.05.2010р.

6. Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000; 1:1000,1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), м. Київ, 1999 р.

7. Закон України “Про державний земельний кадастр”, м. Київ від 07.07.2011 р., №3613-VI.

8. “Порядок ведення Державного земельного кадастру” затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 р., № 1051.

9. Закон України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою від 2 червня 2015 року, №497-VIII.

10. Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин", м. Київ, від 28.04.2021, №1423-IX.

При розробці проекту були використані відомості Державного картографо-геодезичного фонду згідно договору № 737 від 10.01.2017 р., ПП Центр ринкових досліджень отримує послуги від Приватного акціонерного товариства "Систем Солюшнс" із забезпечення технічної можливості цілодобового доступу до обладнання ПрАТ "Систем Солюшнс" (комплексу технічних засобів, який складається з серверів, референцних станцій, ліцензійного програмного забезпечення тощо, що розміщені в межах території України, об’єднаних певною технологічною схемою) з метою отримання коригуючої поправки для визначення місцеположення в реальному часі в межах території України та отримання результатів ГНСС-спостережень на території України.

У відповідності до Звіту НДІГК Інв.№ 127/1 від 12.09.2019 мережа станцій «System.Net», ПрАТ «Систем Солюшнс», має статус «Геодезична мережа спеціального призначення» із правом розповсюдження коригуючої диференційної поправки для визначення місцеположення в реальному часі та результатів ГНСС-спостережень на станціях для забезпечення топографо-геодезичної, кадастрової та містобудівної діяльності, інженерно-геодезичних вишукувань об’єктів будівництва, гірничої справи, формування інженерної та транспортної інфраструктури.

Адміністратор банку геодезичних даних - НДІГК виконав геодезичну прив’язку перманентних базових станцій мережі «System.NET» до Української постійно діючої (перманентної) мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем Державної геодезичної мережі України та обчислив значення координат станцій мережі ГМСП «System.NET» у системі координат UA_UCS_2000 (просторові, геодезичні та плоскі прямокутні координати в проекції Гаусса-Крюгера) з оцінкою точності визначення координат кожної станції та значень нормальних висот станцій мережі «System.NET» у Балтійській системі висот 1977 року із використанням моделі квазігеоїда УКГ-2017.

ГМСП «System.NET» діє згідно постанови Кабінету Міністрів України «Порядок побудови Державної геодезичної мережі» №646 від 7 серпня 2013 року, де пункти УПМ ГНСС та пункти Державної геодезичної мережі є вихідними пунктами для ГМСП «System.NET».

Трансформування координат із системи IGS08 в систему координат СК-63 виконується методом афінного трансформування методом скінченних елементів по території України. (згідно, "Звіту про науково-дослідну роботу "Розроблення цифрової моделі трансформуванням координат із системи координат IGS08 в систему координат СК-63", Договір №1237 від 3 червня 2013 р. та "Звіту про науково-дослідну роботу "Розроблення цифрової моделі трансформуванням координат із системи координат IGS08 в систему координат СК-63 - 2-черга", Договір №1292 від 1 жовтня 2013 року).

Практичне використання технології RTK передбачає контроль диференційного поля на пунктах ДГМ чи ГМЗ, координати яких отримуються у адміністратора банку геодезичних даних, у відповідності до наказу Мінагрополітики №509 від 02.12.2016 р., реєстрація в Мінюсті №1646/29776 від 19 грудня 2016 р., пункт 8.

Перелік станцій спостережень глобальних навігаційних супутникових систем ГМСП «System.NET» наведений на сайті компанії www.systemnet.com.ua/gmsp <http://www.systemnet.com.ua/gmsp>.

 1. План реалізації містобудівної документації
  1. Перелік проектних рішень містобудівної документації.

Розрахунковий термін реалізації детального плану території – короткостроковий - до 5 років.

Черговість реалізації ДПТ:

А)  уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, визначення функціонального призначення та параметрів забудови даної території;

Б) будівництво будівель та споруд, запроектованих детальним планом території;

В) реконструкція І будівництво проектованих вулиць та проїздів для організації двостороннього руху транспорту.

  1. Перелік видів містобудівної документації, пов’язаної з територією розроблення детального плану

Наявна така містобудівна документація, пов’язана з територією розроблення детального плану:

 • Схема районного планування Львівського району Львівської області.
  1. Перелік відповідності містобудівної документації.

Проект не суперечить Схемі районного планування Львівського району Львівської області.

  1. Перелік врахованих положень наявних документів стратегічного планування.

Дані відсутні.

  1. Перелік врахованих положень історико-архітектурного опорного плану.

Дані відсутні.

  1. Перелік врахованих матеріалів.

Дані відсутні.

 1. Містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища.

Відповідно до ст. 19 п. 1 ЗУ "Про регулювання містобудівної документації", детальний план розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації кварталу, мікрорайону, іншої частини території населеного пункту, призначених для комплексної забудови чи реконструкції, та підлягає стратегічній екологічній оцінці.

Ст. 2 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку" визначає відносини, на які поширюється дія даного закону -  відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду. Таким чином стратегічній екологічній оцінці, відповідно до цього закону підлягають детальні плани, виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» процедура оцінки впливу на довкілля застосовується до провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою статті 3 даного Закону.

Детальний план території, з метою зміни цільового призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення для ведення комерційної діяльності за межами села Трушевичі Самбірського району Львівської області, передбачає такі планові види діяльності:

 1. Розміщення автостоянки для легкових автомобілів на 16 машино-місць.
 2. Будівництво станції технічного обслуговування та адміністративної будівлі.

Вони не входять в перелік планової діяльності визначеним у ст.3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля». Тому даний ДПТ не підлягає процедурі СЕО відповідно до ЗУ «Про стратегічні екологічну оцінку»

 1. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Розділ цивільної оборони, згідно ДБН Б.1.1-14:2021 «Склад та зміст містобудівної документації на місцевому рівні» не розробляється для територій, що знаходяться за межами населеного пункту.

 1. Перелік вихідних даних.

-  Рішення   Добромильської міської ради №2966 від 24.01.2023 року;

-  викопіювання з Схеми планування території Львівської області М 1:100 000;

- топографічна зйомка М 1:500.

 

 

 

 1. Техніко-економічні показники детального плану території.

Показники

Значення показників

Одиниця

виміру

Існуючий стан

До 5 років

Етап від 6 до 10 років

Понад 20 років

 

Територія

 

 

 

 

 

 

Територія в межах проекту

у тому числі:

га

0,8297

0,8297

-

 

 

Сільськогосподарська територія

га

0,3481

0,1130

 

 

 

Громадська територія

га

0.1214

0.1214

 

 

 

Територія транспортної інфраструктури

га

-

0,2351

 

 

 

Вулиці ‚ дороги ‚ проїзди ‚ площі, алеї

га

0,1288

0,1379

-

 

 

Озеленені території

га

0,2314

0,2223

 

 

 

Вулично-дорожня мережа та міський пасажирський транспорт

 

 

 

 

 

 

Протяжність вулично-дорожньої мережі, всього (існуюча, будівництво)

км

0,081

0,081

-

 

 

Щільність вулично-дорожньої мережі

км/км2

9,76

9,76

-

 

 

 

ПРИМІТКА: Відповідно до ст. 19 закону "Про регулювання містобудівної діяльності" на підставі та з урахуванням положень затвердженого детального плану території може розроблятися проект землеустрою щодо впорядкування цієї території для містобудівних потреб, який після його затвердження стає невід’ємною частиною детального плану території.

Детальний план території не підлягає експертизі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Графічні зображення:

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису

Фото без опису


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано