ПОВІДОМЛЕННЯ про публічне обговорення

Дата: 25.05.2023 12:05
Кількість переглядів: 138

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Стислий зміст проекту

На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,  з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Добромильська  міська рада виносить на публічне обговорення проект рішення “ Про   встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік»

Проект рішення розроблено відділом  фінансовим відділом  Добромильської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта будуть прийматися в письмовій та електронній формі за адресою: Виконавчий комітет  Добромильської міської  ради,  82042, Львівська  область, Самбірський  район, м. Добромиль , пл.Ринок,1, е-mail: dobromil_admin@ ukr.net

Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та  аналізу регуляторного впливу до нього.

Аналіз регуляторного впливу та проект рішення будуть офіційно оприлюднені на веб-сайті Добромильської  міської ради: https://dobromylska-gromada.gov.ua/

Інформація про строк прийняття зауважень  та пропозицій  до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до нього.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта аналізу регуляторного впливу до нього будуть прийматися  до  25.06.2023р.  Аналіз регуляторного впливу та проект рішення опубліковано нижче.

 

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Добромильської міської ради

 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2024 рік»

  

   І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

     Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

    Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів, в тому числі  і податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

       Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду міського бюджету, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб територіальної громади. Кошти від його надходження спрямовуються на забезпечення діяльності, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Добромильської міської  ради.        

       Цей регуляторний акт встановлює розмір ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, визначає об’єкти оподаткування, платників податку, пільги зі сплати податку,  та створює передумови для розвитку підприємництва, соціально-економічного розвитку територіальної громади.

        Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, та з метою зменшення податкового навантаження на суб’єктів оподаткування,  міська рада розробила проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік». У разі неприйняття рішення про встановлення податку на 2024 рік, плата за нерухомість буде справлятися   виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів. Разом з тим, при прийнятті рішення необхідно забезпечити баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

     Враховуючи, вищевикладене, Добромильською міською радою розробляється проект рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік» та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Добромильської міської ради.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

+

 

Держава

+

 

Суб’єкти господарювання

+

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

+

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

    Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Добромильської міської ради.

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів: В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків та зборів, в т.ч.  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, такі податки та збори будуть справлятися виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

  

 

 II. Цілі державного регулювання

     Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від податків  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок  податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати  податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 - забезпечити своєчасне надходження до місцевого бюджету  податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

 - забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення  визначених цілей:

  1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії міської ради та не приймати  рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік».

 

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України,  податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачуються платниками у порядку, встановленому Податковим кодексом із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування такого податку. Крім того, по закінченню 2023 року рішення про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, прийняті місцевими радами, що увійшли до складу Добромильської  міської ради втрачають чинність.

 

Альтернатива 2.

Прийняти рішення ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік» у запропонованому вигляді.

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати  податків  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території міської ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, враховані пропозиції підприємців, та рівень платоспроможності суб’єктів оподаткування, який значно погіршився  через пандемію коронавірусу.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2024 рік.

За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження на суб’єктів господарювання, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД. Поставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до міського  бюджету.

 2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту

 

Відсутні

 За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської  міської  ради  буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників  зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджету Добромильської міської ради.

 

 

Альтернатива 2

Введення в дію запропонованого акту

1. Забезпечення дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізація наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2. Забезпечення відповідних надходжень до міського бюджету від платників податку.

3. Створення сприятливих фінансових можливостей міського бюджету для задоволення соціальних та інших потреб громади.

 

 

Витрати на проведення відстежень результативності даного регуляторного акта та процедур з його оприлюднення.

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

1. Прийняття нормативного акта з урахуванням вимог ПКУ.

2. Збільшення надходжень до бюджету міської ради та можливість їх спрямування на фінансування соціально важливих програм.

Збільшення податкового навантаження на платників податку, що в свою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату, збільшить недоїмку до місцевого бюджету.

Погіршення іміджу місцевої влади.

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту

Сплата податку за попередніми ставками.

Витрати для громадян відсутні у частині плати податку.

Альтернатива 2

Введення в дію запропонованого акту

1. Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

2. Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговоренні проекту рішення.

3. Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

За 1 кв.м нерухомості, що перебуває у власності громадян, сплачуватиметься податок в розмірі від 6,70 грн. до 33,50 грн., при ставці 0,1% - 0,5%.

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Вирішення більшої кількості соціальних проблем за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету.

1. Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплат даного податку, а це в свою чергу до нарахування пені та штрафних санкцій, що викличе соціальну напругу.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

Розрахункова кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюється дія регуляторного акта, складає 92 осіб:

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Розрахункова кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

 

92

-

92

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

-

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту

Унеможливлює обрахування та сплату податку, оскільки на законодавчому рівні не визначено розмір мінімальної ставки.

 

Відсутні витрати в частині сплати податку.

 

Альтернатива 2

Введення в дію запропонованого акту

Альтернатива може бути прийнятною, прогноз надходження від сплати податку у 2023 році – 214,2 тис. грн., що забезпечить стале надходження до місцевого бюджету і в наступному 2024 році, а також належне фінансування програм соціально-економічного розвитку міської ради.

Затрати часу, необхідні для вивчення положень регуляторного акту та обговорення проекту рішення. Сплата податку за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

 

Відсутні в частині сплати податку, оскільки збільшується розмір ставок податку і, відповідно, податкове навантаження. Але при цьому є можливість збільшення видатків для фінансування програм міської ради.

Прямі матеріальні витрати на сплату податку суб’єктами господарювання.

 

ІV.  Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності           (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

 

Не прийняття регуляторного акту

 

1 - цілі прийняття регуляторного акту не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки податок  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, буде сплачуватися платниками відповідно до_Податкового  кодексу України із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

 

Альтернатива 2

 

Прийняття запропонованого регуляторного акту

 

3 - цілі прийняття проекту регуляторного акту можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення міської  ради забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати  податків  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на  території міської ради, відповідне наповнення місцевого бюджету та зменшення податкового навантаження на суб’єкти оподаткування.

 Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників  податків.

 Альтернатива  3

 

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

 

2- цілі прийняття регуляторного акту будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

       

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Не прийняття регуляторного акту

Відсутні

Платники податку у 2024 році будуть сплачувати податок із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

Альтернатива є неприйнятною через зменшення надходжень до бюджету,що вплине на виконання програм міської ради.

Альтернатива 2

 

Прийняття запропонованого регуляторного акту

Підвищення рівня використання економічних ресурсів громади. Отримання більших надходжень до місцевого бюджету ніж у 2023 році. Можливість збільшення витрат на фінансування програм міської ради.

 

Платники податку будуть платити податок згідно рішення Добромильської міської  ради.

Забезпечить виконання вимог ПКУ. Забезпечує рівне для всіх платників податку конкурентне середовище.

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

 

Додаткові надходження коштів до місцевого бюджету та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

 

Надмірне податкове навантаження призведе до занепаду малого бізнесу.

 

Додаткове наповнення міського бюджету.

Надмірне податкове навантаження на СПД.

 

 Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акту

Альтернатива 1

 

Не прийняття регуляторного акту

Спричинить втрати дохідної частини місцевого бюджету.  Залишення ставок, які затверджені на 2023 рік, призведе до виникнення непорозумінь між платниками податку та органами державної податкової служби на території Добромильської міської ради. Одночасно, не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 2

 

Прийняття запропонованого регуляторного акту

Прийняття даного регуляторного акта забезпечить досягнення поставлених цілей, а саме: встановлення запропонованих ставок забезпечить рівне для всіх платників податку конкурентне середовище, підвищиться рівень використання економічних ресурсів громади. Отримання більших надходжень до місцевого бюджету ніж у 2023 році. Можливість збільшення витрат на фінансування програм міської  ради.

1.Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

2.Збільшення платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, збільшить надходження коштів до бюджету громади.

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальної ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

Цілі регулювання можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини місцевого бюджету. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

        

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обґрунтованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Добромильської міської ради.

 

 

 

 

 

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання  визначеної  проблеми

 

Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, органами податкової служби та платниками податку з питань сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 Прийняття рішення Добромильської міської  ради  «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік».

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

 - проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

- оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

- підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам ст. 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

- прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2024 рік» на пленарному засіданні сесії Добромильської міської   ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, а його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділі І цього АРВ. Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акту залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів господарювання не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акту

 

Враховуючи норми Бюджетного та Податкового кодексів України, органи місцевого самоврядування мають щорічно встановлювати розміри ставок місцевих податків та зборів, що справляються в установленому ПКУ порядку. Відповідні ставки будуть діяти лише протягом року, на який прийняті.

 

VIII.  Визначення показників результативності дії регуляторного акту

  Показниками результативності запропонованого проекту рішення міської ради є :

- Зменшення податкового навантаження на суб’єктів господарювання громади;

- Стабільні надходження до місцевого бюджету

 Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

        До кількісних показників належать:

  - чисельність платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

  - надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

-  рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акту.

 

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

Показник

2022 рік

Кількість платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на яких поширюватиметься регуляторний акт, у тому числі:

 

92

- юридичних осіб

25

- фізичних осіб

67

Надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради від  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у тому числі:

587,1 тис. грн

 

- юридичними особами

361,2тис. грн

 

- фізичними особами

225,8 тис. грн

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку з виконанням вимог акта, (год. / грн.)*

                       1год/ 39,88

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

* Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання – юридичними особами, пов’язаний з виконанням вимог акта, може бути змінений, якщо зміниться розмір мінімальної заробітної плати.

39,88 грн. – розмір коштів, 

1 год – розмір часу

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акту

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта».

- базове відстеження буде проводитися після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

- повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом архітектури та земельних відносин, відділом правової та кадрової роботи Добромильської міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради, наданих   Головним управлінням ДФС у Львівській області розробникам регуляторного акта. Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

              Начальник фінансового відділу

              Добромильської міської ради                                                 ОКСАНА ГОРОДИСЬКА.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт

РІШЕННЯ

 

Про   встановлення ставок та пільг

 із сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки на 2024 рік

 

Керуючися статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постановою КМУ від 24.05.2017 р. № 483,  Добромильська міська  рада,-

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території  Добромильської міської ради Самбірського  району Львівської області:

1.1 ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1;

1.2 пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити це рішення на офіційному сайті Добромильської міської  ради.

3. Рішення  сесії Добромильської міської  ради   № 2758 від 23.06.2022 року «Про встановлення ставок та пільг зі сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2023р.»  визнати такими, що втратить  чинність з 31.12.2023 р.

4. Рішення набирає чинності з 01.01.2024 року.

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва ( І. Баген ).

 

 

 

           Міський голова                                                Петро КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
 

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Проектом рішенням Добромильської міської ради

від    

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Ставки встановлюються на 2023 рік та вводяться в дію з 01  січня 2023 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

          460000000             462510000       4625110300                    місто   Добромиль

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

 

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

 

11

Будівлі житлові                                                                                                                 

 

111

 

 

 

0,18%

1110

Будинки одноквартирні5                                                                                                                                                              0,18%                                             0,18%

 

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

 

1121

Будинки з двома квартирами5

 

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

 

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

113

Гуртожитки5

 

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Будівлі нежитлові

 

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

 

1211

Будівлі готельні

 

1211.1

Готелі

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.2

Мотелі

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.3

Кемпінги

0,5%

 

 

0,3%

 

 

 

1211.4

Пансіонати

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1211.5

Ресторани та бари

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

 

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.3

Центри та будинки відпочинку

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

122

Будівлі офісні

 

1220

Будівлі офісні5

 

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

123

Будівлі торговельні

 

1230

Будівлі торговельні

 

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

0,1%

 

 

0,1%

 

 

 

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

1230.9

Будівлі торговельні інші

0,3%

 

 

0,3%

 

 

 

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

 

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

 

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі                                           

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

0,5%

 

 

0,5%

 

 

 

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242

Гаражі

 

1242.1

Гаражі наземні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.2

Гаражі підземні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.3

Стоянки автомобільні криті

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1242.4

Навіси для велосипедів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

125

Будівлі промислові та склади

 

1251

Будівлі промислові5

 

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

 

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.2

Резервуари та ємності інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.3

Силоси для зерна

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.5

Склади спеціальні товарні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.6

Холодильники

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.7

Складські майданчики

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.8

Склади універсальні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1252.9

Склади та сховища інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

 

1261

Будівлі для публічних виступів

 

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.3

Цирки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.4

Казино, ігорні будинки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262

Музеї та бібліотеки

 

1262.1

Музеї та художні галереї5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1262.3

Технічні центри

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.4

Планетарії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.5

Будівлі архівів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

 

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%)

 

 

 

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

 

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265

Зали спортивні5

 

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.2

Басейни криті для плавання

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.4

Манежі легкоатлетичні

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.5

Тири

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1265.9

Зали спортивні інші

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

127

Будівлі нежитлові інші

 

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

 

1271.1

Будівлі для тваринництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.2

Будівлі для птахівництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.7

Будівлі рибного господарства5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

 

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5    

0.18%

 

 

0.18%

 

 

 

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5

 

1273.1

Пам’ятки історії та архітектури5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

 

1274.1

Казарми Збройних Сил5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.3

Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1274.4

Будівлі лазень та пралень

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

0,18%

 

 

0,18%

 

 

 

 

                                                                         

                                            Секретар міської ради                                              Олена МАЦЬКО

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.

2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.

5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

                                                                                                     

 

Додаток 2
до проекту рішення Добромильської міської ради

 

 

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2024 рік та вводяться в дію
 з 01.01. 2024 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

46

46251

4625110300

Добромильська міська рада Старосамбірського району Львівської області

 

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

1. На квартири, незалежно від їх кількості до 60 кв. метрів;

100

2. На житловий будинок/житлові будинки, незалежно від їх кількості до 120 кв. метрів;

100

3. Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (в разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), до 180 кв. метрів;

100

4. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влад органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

100

5. Будівлі дитячих будинків сімейного типу;

100

6.Об’єкти житлової та нежитлової нерухомості учасникам ООС.

 

7. Житлова ,нежитлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням міської ради;

100

8. Об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

100

9. Будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування , що використовуються  для надання освітніх послуг

100

10. Об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

100

11. Об'єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

100

12.Об’єкти нежитлової нерухомості КП МВУЖКГ м.Добромиль

100

 

  Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів  житлової  нерухомості для фізичних осіб не надається на:

    -об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких  об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням міської  ради;

    -об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізінг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

 

         

      Секретар міської ради                                  Олена  МАЦЬКО

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 

Стислий зміст проекту

На виконання Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”,  з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, Добромильська  міська рада виносить на публічне обговорення проект рішення “ Про   встановлення ставок земельного податку та надання пільг зі сплати земельного податку на  2024 р. на території Добромильської міської ради»

Проект рішення розроблено відділом  фінансовим відділом  Добромильської міської ради для проведення процедури оприлюднення та обговорення. Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта будуть прийматися в письмовій та електронній формі за адресою: Виконавчий комітет  Добромильської міської  ради,  82042, Львівська  область, Самбірський  район, м. Добромиль , пл.Ринок,1, е-mail: dobromil_admin@ ukr.net

Інформація про спосіб оприлюднення проекту регуляторного акта та  аналізу регуляторного впливу до нього.

Аналіз регуляторного впливу та проект рішення будуть офіційно оприлюднені на веб-сайті Добромильської  міської ради: https://dobromylska-gromada.gov.ua/

Інформація про строк прийняття зауважень  та пропозицій  до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу до нього.

Зауваження та пропозиції до проекту регуляторного акта аналізу регуляторного впливу до нього будуть прийматися  до  25.06.2023р.  Аналіз регуляторного впливу та проект рішення опубліковано нижче.

Аналіз регуляторного впливу

 до проекту регуляторного акту - рішення Добромильської міської  ради

 «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік»

 

I. Визначення проблеми

    Аналіз регуляторного впливу підготовлено на виконання норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами.

Виходячи з норм пункту 5 статті 2 та частини 1 статті 3 Бюджетного кодексу України,бюджетний період для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України (однією зі складових якої є бюджети місцевого самоврядування), становить один календарний рік, що починається 01 січня кожного року й закінчується 31 грудня того ж року.

    Пунктом 10.21 статті 10 Податкового кодексу України встановлено, що місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю).

Органи місцевого самоврядування в рамках, визначених Бюджетним та Податковим кодексами України, мають ухвалювати рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік для відповідного місцевого податку чи збору.

    Статтею 12 Податкового кодексу України передбачено надання копії рішення про встановлення місцевих податків чи зборів або про внесення змін до них в електронному вигляді в десятиденний строк з дня прийняття рішення до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлених місцевих податків і зборів або змін до них.

    Рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється  відповідним органом місцевого самоврядування до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). У іншому разі норми відповідного рішення застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

    Згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів відносяться до виключної компетенції місцевої ради.

    Пунктом 284.1 статті 284 ПКУ встановлено, що органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території. Пунктом 12.3 статті 12 ПКУ установлено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Плата за землю є складовою податку на майно, який згідно зі статтею 10 ПКУ належить до місцевих податків та є обов'язковим для встановлення місцевими радами.

    Відповідно до підпункту 14.1.147 пункту 14.1 статті 14 ПКУ плата за землю обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної й комунальної власності.

    Плата за землю є бюджетоутворюючим джерелом у складі власних доходів загального фонду  бюджету Добромильської міської ради.

    Прогнозний обсяг надходжень податку на 2024 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку – виникнення податкового боргу).

    Ураховуючи, що рішення про встановлення місцевих податків та зборів є регуляторними актами та потребують реалізації процедур, передбачених Законом, розроблено проект регуляторного акта – рішення Добромильської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік».

      В разі не встановлення органом місцевого самоврядування місцевих податків та зборів, такі податки та збори будуть справлятися виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та зборів.

    Ухвалення рішення міської ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік», що набуде чинності з наступного бюджетного періоду – з 01 січня 2024 року, необхідне для прозорого ефективного встановлення ставок плати за землю та пільг з її сплати. Прийняття цього регуляторного акта дасть можливість здійснення контролю за додержанням правил розрахунку та сплати податку на майно в частині податку за землю, поповнити місцевий бюджет, що надасть змогу  спрямувати отримані кошти від сплати податку на вирішення соціальних проблем територіальної громади та покращення інфраструктури населених пунктів міської  ради.

    Основні групи (підгрупи), на які впливає проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання – прийняттям цього проекту регуляторного акта:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

 

1

2

3

 

 

 

 

 

 

Громадяни

Шляхом забезпечення умов для покращення рівня соціальної захищеності територіальної громади  за рахунок надання пільг та здійснення прогнозованих надходжень до бюджету міської ради від сплати земельного податку, що будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо

__

 

 

 

 

 

 

 

 

Держава.

Органи місцевого

самоврядування

1. Шляхом виконання вимог ПКУ в частині встановлення ставок плати за землю, що забезпечить податкові надходження до місцевого бюджету, які будуть спрямовані на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо.

2. Шляхом надання права органам місцевого самоврядування встановлювати розміри ставок земельного податку  та пільг з плати за землю.

3. Шляхом установлення пільг державним підприємствам, установам та організаціям.

__

 

 

 

 

 

 

 

Суб’єкти господарювання

1. Шляхом прогнозування фіскального навантаження з плати за землю для суб’єктів господарювання-платників земельного податку, які мають земельні ділянки у власності або користуванні. Разом з тим, суб’єкти господарювання, як члени територіальної громади розраховують на використання податкових надходжень до бюджету від плати за землю на фінансування бюджетних програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцевої пожежної охорони тощо.

2. Шляхом надання суб’єктам господарювання пільг зі сплати за землю на  підставі ПКУ та ухвалення рішення за цим проектом.

__

 

Ринкові механізми не можуть бути застосовані при адмініструванні податків. Доцільним є втручання держави шляхом делегування органам місцевого самоврядування повноважень з установлення ставок податку на майно в частині плати за землю та надання обґрунтованих додаткових пільг з його сплати певним категоріям землекористувачів, як це визначено ПКУ.    

    Отже, установлення ставок та пільг з плати за землю можливе лише шляхом ухвалення відповідного рішення  Добромильської міської  ради.

Проект рішення Добромильської міської  ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік» розроблено відповідно до форми, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки». Зокрема передбачено встановлення ставок плати за землю в розрізі кодів за видами цільового призначення земель, установленими Класифікацією видів цільового призначення земель, затвердженою Наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зі змінами.

    Відповідно до пункту 284.1 статті 284 ПКУ органам місцевого самоврядування надано право встановлювати пільги зі сплати за землю. Ураховуючи зазначене, пільги зі сплати за землю встановлюються Податковим кодексом України та рішенням на 2024  рік.

    Такі пільги надаються з метою зменшення дотацій з державного або місцевого бюджетів органам державної влади та місцевого самоврядування.

    За відсутності регулювання не буде забезпечено визначення ставок, порядку нарахування, сплати та переліку пільг з плати за землю. У разі не встановлення місцевих податків і зборів, передбачених пунктом 10.2 статті 10 ПКУ, рішеннями місцевого самоврядування, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю. При цьому, пільги з плати за землю залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ.

    Кожен податок є важливою складовою доходів місцевого бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення. Згідно з бюджетним законодавством плата за землю є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету Добромильської міської  ради, за рахунок якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню в галузях освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, місцева пожежна охорона. Також фінансуються соціально важливі місцеві цільові програми.

      З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій, а також з метою вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів в межах Добромильської міської  ради, пропонується прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік».

 

   II. Цілі державного регулювання

 

     Проект рішення Добромильської міської  ради спрямований на розв’язання завдання, визначеного в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу.

    Цілями державного регулювання є установлення ставок та пільг з плати за землю відповідно до вимог ПКУ, отримання до бюджету Добромильської міської  ради прогнозованих податкових надходжень, забезпечення виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева  пожежна охорона тощо. 

     Індикаторами досягнення  цілей регулювання та зменшення масштабів проблеми є:

 -  кількісні: надходження плати за землю до дохідної частини бюджету Добромильської міської  ради,що надають можливість для забезпечення виконання соціально важливих  програм, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

  -  часовий: дія регуляторного акта протягом  року;

- якісний: забезпечення виконання селищних цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

    Дотримання  правових  аспектів  буде виконано шляхом  направлення:

-  копії ухваленого рішення про встановлення місцевих податків чи зборів у електронному вигляді в десятиденний строк з дня ухвалення до контролюючого органу, у якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів, але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін до них (підпункт 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 ПКУ).

 

     Цілями регуляторного акта є:

- установлення ставок земельного податку та пільг зі сплати цього податку;

- забезпечення соціально-економічного розвитку, подальшого регулювання земельних відносин, використання земельного ресурсу в інтересах  громади;

- отримання фінансового ресурсу для вирішення соціально-економічних питань розвитку громади, підвищення соціальних стандартів.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1. Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

По закінченню 20223 року рішення про ставки земельного податку та пільги зі сплати земельного податку, прийняті місцевими радами, що увійшли до складу Добромильської міської  ради втрачають чинність. Якщо міська рада не ухвалює рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими, то відповідно до підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 ПКУ плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, у якому планується застосування плати за землю.

Пільги зі сплати земельного податку залишаються виключно такими, що встановлені положеннями ПКУ. Тому, більшість громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій втратять право на пільгу у 2024 році, оскільки перелік пільг у статтях 281, 282 ПКУ дуже вузький і не враховує реальні потреби землекористувачів  в отриманні пільг з плати за землю. У зв’язку з чим вбачається збільшення бюджетних витрат на дотації органам державної влади, бюджетним, комунальним підприємствам для компенсації розміру плати за землю до бюджету. Таким чином, альтернатива не є прийнятною

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку.

Альтернатива не є прийнятною, оскільки вона веде до відмови від використання економічних ресурсів Добромильської міської  ради, що спрямовуються на фінансування її інфраструктури.

У разі не встановлення відповідних ставок, бюджет  Добромильської міської  ради втратить надходження від плати за землю у зв’язку з відсутністю законодавчо встановленої мінімальної ставки. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету міської ради ставить під загрозу виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

 

Застосування альтернативи шляхом ухвалення рішення Добромильської міської   ради «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік» є найбільш прийнятним. З уведенням у дію запропонованого регуляторного акта будуть упорядковані відносини між землекористувачами та органами влади й місцевого самоврядування з питань плати за користування земельними ділянками.

Ухвалення запропонованого рішення забезпечить сталі надходження до бюджету міської ради та нестиме більш прийнятне податкове навантаження на суб’єктів господарювання.

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів держави (органів місцевого самоврядування)

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

 

 

 

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету  Добромильської міської  ради.

 

 

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

 

 

Відсутні

 

 

Втрати бюджету Добромильської міської  ради на виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

 

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Удосконалення системи місцевого оподаткування; підвищення рівня використання економічних ресурсів Добромильської міської  ради; забезпечення надходжень до бюджету Добромильської міської  ради від плати за землю, що можуть бути спрямовані на виконання цільових програм

Витрати часу, матеріальних ресурсів для фіскальних органів на адміністрування плати за землю, розмір яких залишається на рівні попередніх років

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

     Вигоди

   Витрати

 

 

 

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

 

 

Відсутні

Втрата пільг з плати за земельні ділянки, зайняті житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами права на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються громадянам такими підприємствами. Унаслідок можливого підвищення споживчих цін прогнозується збільшення витрат громадян на придбання товарів та послуг

 

 

 

 

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

 

 

 

Відсутні

Відсутні.

Втрати бюджету  Добромильської міської    ради зумовлять неможливість забезпечення його фінансування на виконання цільових програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо

 

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Зменшення податкового навантаження на землекористувачів шляхом установлення пільгових ставок для земельних ділянок, зайнятих житловим фондом, гаражно-будівельними, дачно-будівельними та садівницькими товариствами, індивідуальними гаражами, садовими й дачними будинками фізичних осіб, а також унаслідок установлення пільг комунальним підприємствам-надавачам послуг.

Розвиток інфраструктури, збільшення кількості робочих місць; спрямування фінансового ресурсу за рахунок забезпечення стабільних податкових надходжень плати за землю на вирішення соціальних проблем населення

 

 

 

 

 

Відсутні

Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання

   

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Відсутні.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Економія коштів на сплату податків.

Відсутні.

Втрати бюджету Добромильської міської  ради зумовлять неможливість забезпечення фінансування бюджету міської  ради на виконання програм.

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Установлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками Добромильської міської  ради з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель.

Для суб’єктів господарювання розмір плати за землю не збільшується, тому вони несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

IV. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

    Здійснено вибір оптимального альтернативного способу з урахуванням системи бальної оцінки ступеня досягнення визначених цілей.

    Оцінка ступеня досягнення цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблеми більше не буде);

3 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті майже  повною мірою (усі важливі аспекти проблеми усунені);

2 – цілі ухвалення регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, однак, деякі важливі критичні її аспекти залишаться невирішеними);

1 – цілі ухвалення регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема залишається).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

2

За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської  ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджету Добромильської міської ради.

У результаті втрати бюджетними, комунальними підприємствами на отримання пільг зі сплати за землю, оскільки такі пільги ПКУ не встановлені, можливе зростання тарифів на послуги, що надаються суб’єктам господарювання цими підприємствами.

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

 

1

Відсутні надходження до бюджету Добромильської міської  ради. Не виконуються програми: соціальні, економічні, екологічні, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, відсутнє фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

 

4

Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті повною мірою при збалансуванні витрат суб’єктів господарювання, громадян і органу місцевого самоврядування. Забезпечується можливість сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель; виконання програм: соціальних, економічних, екологічних, розвитку підприємництва, електронного врядування, у сфері адміністративних послуг тощо, фінансування бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, місцева пожежна охорона тощо.

 

Оцінка впливу регуляторного акта на конкуренцію

в рамках проведення аналізу регуляторного впливу*

Категорія впливу

Відповідь

 

1

2

А. Обмежує кількість або звужує коло постачальників.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

 

1. Надає суб’єкту господарювання виключні права на поставку товарів чи послуг

Ні

2. Запроваджує режим ліцензування, надання дозволу або вимогу пого-дження підприємницької діяльності з органами влади

Ні

3. Обмежує здатність окремих категорій підприємців постачати товари чи надавати послуги (звужує коло учасників ринку)

Ні

 

4. Значно підвищує вартість входження в ринок або виходу з нього

Ні

5. Створює географічний бар’єр для постачання товарів, виконання робіт, надання послуг або інвестицій

Ні

Б. Обмежує здатність постачальників конкурувати.

     Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

 

1. Обмежує здатність підприємців визначати ціни на товари та послуги

Ні

2. Обмежує можливість постачальників рекламувати або здійснювати маркетинг товарів чи послуг

Ні

3. Установлює стандарти якості, що надають необґрунтовану перевагу окремим постачальникам порівняно з іншими, або стандарти вищого рівня якості, ніж той, який обрали б окремі достатньо поінформовані споживачі

Ні

 

4. Суттєво збільшує витрати окремих суб’єктів підприємництва порівняно з іншими (зокрема внаслідок дискримінаційного ставлення до діючих та нових учасників ринку)

Ні

В. Зменшує мотивацію постачальників до активної конкуренції.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

 

1. Запроваджує режим саморегулювання або спільного регулювання

Ні

2. Вимагає або заохочує публікувати інформацію про обсяги виробництва чи реалізацію, ціни та витрати підприємств

Ні

Г. Обмежує вибір та доступ споживачів до необхідної інформації.

    Такий наслідок може настати, якщо регуляторна пропозиція:

Ні

1. Обмежує здатність споживачів вирішувати в кого купувати товар

Ні

2. Знижує мобільність споживачів унаслідок підвищення прямих або непрямих витрат на заміну постачальника

Ні

 

3. Суттєво обмежує чи змінює інформацію, необхідну для ухвалення раціонального рішення щодо придбання чи продажу товарів

Ні

 

*Визначено за консультаціями з місцевими підприємцями, представниками бюджетонаповнюючих підприємств, депутатами, представниками жителів, представниками податкової служби.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Відсутні

За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської  ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до  бюджету Добромильської міської  ради

 

 

Цілі прийняття акта можуть бути досягнуті частково

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Відсутні

Втрати бюджету Добромильської міської    ради

Не досягнуто мети

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Упорядкування відносин між Добромильської міської  радою та суб’єктами господарювання й громадянами в частині встановлення ставок земельного податку за користування земельними ділянками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель. Прогнозовані надходження до  бюджету міської ради можуть бути використані на фінансування заходів, передбачених  місцевим бюджетом

Розмір плати за землю для всіх категорій землекористувачів не збільшується. Тому, суб’єкти господарювання несуть витрати лише на ознайомлення з вимогами запропонованого регуляторного акта

Сприяє досягненню цілей регулювання, повністю вирішує проблему.

У рейтингу результативності альтернатива на першому місці

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Причиною відмови є втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. За відсутності податкових пільг територіальній громаді Добромильської міської ради буде завдано значний негативний вплив, оскільки збільшення податкового навантаження на неплатоспроможних власників та користувачів земельних ділянок зумовлює соціальну напругу в територіальній громаді та ставить під загрозу забезпечення стабільних надходжень до бюджету Добромильської міської  ради

Втрата пільг більшістю громадян, бюджетних, комунальних та неприбуткових організацій. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 2

Установлення мінімального розміру ставок земельного податку

Причиною відмови є необхідність фінансування інфраструктури, наповнення бюджету Добромильської міської  ради, недоотримання надходжень до місцевого бюджету.

Відсутні кошти в бюджеті Добромильської міської  ради. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо)

Альтернатива 3

Введення в дію запропонованого акту

Для досягнення встановлених цілей перевага була надана цій альтернативі, що надасть можливість:

- зменшити податкове навантаження на платників. Кошти можуть бути використані_суб’єктами господарювання для розвитку бізнесу, підвищення матеріально-технічної бази, виплати заробітної плати, створення нових робочих місць;

- сплачувати плату за землю за обґрунтованими ставками з урахуванням диференціації за видами цільового використання земель;

- отримати заплановані податкові надходження до бюджету Добромильської міської ради- сприяти удосконаленню процедури адміністрування плати за землю та  попередити виникнення конфліктних ситуацій між органами державної фіскальної служби й платниками податку.

На дію регуляторного акта можливий вплив зовнішніх чинників,ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства України в цій сфері. Індикаторами можуть бути процеси та явища соціально-економічного характеру (прискорення або уповільнення змін економічного зростання, політичні впливи, дефіцит ресурсів тощо).

Крім того, на кількості власників земельних ділянок та землекористувачів може відобразитися економічна ситуація в державі

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 3 – встановлення економічно обґрунтованих ставок земельного податку,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Добромильської міської  ради.

V. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

         Основним завданням запропонованого проекту рішення є зміцнення ресурсної бази місцевого бюджету та упорядкування відносин між органом місцевого самоврядування, органами податкової служби та платниками податку з питань сплати земельного податку. 

Запропоновані механізми регуляторного акту, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 Прийняття рішення Добромильської міської ради  «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік».

 Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акту.

 -  проведення консультацій з суб'єктами господарювання;

 -   оприлюднення проекту рішення разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень;

 - підготовка експертного висновку постійної відповідальної комісії щодо відповідності проекту рішення вимогам ст. 4,8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

 - отримання пропозицій по удосконаленню від Державної регуляторної служби України;

 - прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг зі сплати земельного податку на 2024 рік» на пленарному засіданні сесії Добромильської міської  ради;

- оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

За результатами проведених розрахунків, прогнозується, що прийняття зазначеного проекту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування, а його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеної в розділі І цього АРВ. Запропонований вихід із ситуації, що склалась, відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, принципу прозорості та врахування громадської думки.

 

VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

    Податок не є новим, тому додаткових витрат бюджету на впровадження та адміністрування  регулювання не передбачається, видатки фіскальних органів та органів місцевого самоврядування не зміняться. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

    Рішення набуває чинності з початку наступного бюджетного періоду, тобто з 01.01.2024 року та діє протягом року.

    Передбачається, що власники та користувачі земельних ділянок будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно здійснювати плату за землю.

    Землекористувачі несуть відповідальність за своєчасне та повне погашення зобов'язань з плати за землю у порядку й розмірах, установлених ПКУ. Несплачена сума вважається податковим боргом і підлягає стягненню в примусовому порядку. Відповідно до статті 126 ПКУ за порушення строків сплати платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу в таких розмірах:

- при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 10% від погашеної суми податкового боргу;

- при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, – у розмірі 20% від погашеної суми податкового боргу.

    Згідно з підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 статті 129 ПКУ після закінчення встановлених строків сплати на суму податкового боргу нараховується пеня.

    Таким чином, власники та користувачі земельних ділянок зацікавлені у виконанні вимог запропонованого проекту рішення.

    Упровадження та виконання вимог регулювання не потребує додаткового забезпечення ресурсами, оскільки податок не є новим.

    На дію регуляторного акта можуть негативно вплинути значні темпи інфляції та економічна криза.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

    Досягнення визначених цілей шляхом виконання вимог нового регуляторного акта принесе вигоди без необхідності залучення додаткових витрат органів місцевого самоврядування.

    До кількісних показників належать: чисельність платників за землю, надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради від плати за землю, розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання у зв'язку виконанням вимог акта. Крім кількісних показників до вигод належить забезпечення фінансування селищних цільових програм за рахунок збільшення надходжень коштів до бюджету Добромильської міської ради від плати за землю.

    Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі показники:

 

Показник

2023 рік

Кількість платників плати за землю, на яких поширюватиметься регуляторний акт, осіб, у тому числі:

2967

- юридичних осіб

67

- фізичних осіб

                               2900

Рівень поінформованості громади та суб’єктів господарювання з основних положень акта

Високий

 

 

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися в терміни, визначені Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та відповідно до методики, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту».

- базове відстеження буде проводитися після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

- повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень.

    Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальними за підготовку – відділом архітектури та земельних відносин, відділом правової та кадрової роботи Добромильської міської ради шляхом аналізу статистичних даних щодо чисельності платників податку та надходження коштів до бюджету Добромильської міської ради, наданих   Головним управлінням ДФС у Львівській області розробникам регуляторного акта. Аналіз регуляторного акта розроблений у відповідності до статей 4, 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з урахуванням вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта», зі змінами.

 

 

 

Проєкт

РІШЕННЯ

 

 

 

 

«Про   встановлення ставок

земельного податку та надання пільг

зі сплати земельного податку на  2024 р.

на території Добромильської міської ради»

 

Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Добромильська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити на території Добромильської міської  ради:

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Добромильської міської  ради.

3. Попередньо видані рішення  щодо  ставок земельного податку  визнати такими, що втратили чинність1.

4. Рішення набирає чинності2 з 01.01.2024 р.

5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (І.Баген ).

 

 

  

 

 

 

                      Міський  голова                                           Петро КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

 До проекту рішення Добромильської міської ради

 

 

СТАВКИ

земельного податку

 

  Ставки встановлюються на 2023 рік та  вводяться в дію з 01.01.2024 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об'єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код

району

Код

згідно з

КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

4600000000

4625100000

4625110300

м. Добромиль Добромильська міська рада Старосамбірського району Львівської області

 

Вид цільового призначення земель

Ставки податку

(відсотків нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено(незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

код

найменування

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01                                            Землі сільськогосподарського  призначення

01.01.

Для  ведення  товарного сільськогосподарського виробництва

1,0

1,0

1,0

1,0

01.02

Для  ведення  фермерського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.03

Для  ведення  особистого селянського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.04

Для  ведення  підсобного сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.05

Для  індивідуального садівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

01.06

Для колективного садівництва

1,0

1,0

1,0

1,0

01.07

Для  городництва

1,0

1,0

1,0

1,0

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби

1,0

1,0

1,0

1,0

01.09

Для  дослідних і навчальних цілей

1,0

1,0

1,0

1,0

01.10

Для  пропаганди  передового досвіду ведення сільського господарства

1,0

1,0

1,0

1,0

01.11

Для  надання послуг у сільському  господарстві

1,0

1,0

1,0

1,0

01.12

Для  розміщення інфраструктури  оптових ринків сільськогосподарської продукції

1,0

1,0

1,0

1,0

01.13

Для  іншого сільськогосподарського призначення

1,0

1,0

1,0

1,0

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та  для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

1,0

1,0

1,0

1,0

02                                                            Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,05

0,05

0,5

0,5

02.02

Для колективного житлового будівництва

0,05

0,05

0,5

0,5

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,05

0,05

0,5

0,5

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,05

0,05

0,5

0,5

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,5

0,5

0,5

0,5

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,5

0,5

0,5

0,5

02.07

Для іншої житлової забудови

0,5

0,5

0,5

0,5

02.08

Для цілей підрозділів 02.01.-02.07 та для збереження та використання земель природно – заповідного фонду

0,5

0,5

0,5

0,5

03                                                        Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування

2,0

2,0

2,0

2,0

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти

2,0

2,0

2,0

2,0

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги

2,0

2,0

2,0

2,0

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій

2,0

2,0

2,0

2,0

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

2,0

2,0

2,0

2,0

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів

0,5

0,5

0,5

0,5

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

3,0

3,0

5,0

5,0

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

3,0

3,0

5,0

5,0

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно – фінансових установ

3,0

3,0

5,0

5,0

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

3,0

3,0

5,0

5,0

03.11

Для будівництва та обслуговування  будівель і споруд закладів науки

2,0

2,0

2,0

2,0

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

2,0

2,0

2,0

2,0

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

1,0

1,0

       1,0

        1,0

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС

2,0

2,0

      5,0

        5,0

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови

0,5

0,5

0,5

0,5

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

0,5

0,5

0,5