ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Дата: 20.02.2023 16:16
Кількість переглядів: 642

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Добромильської міської ради

Від 14 лютого 2023 року №2977

                                         Міський голова

_____________Петро КУЛЯС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

ПІДТРИМКИ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добромиль

2023

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

  На виконання Закону України «Про правовий режим воєнного стану», відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», для здійснення повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальної цілісності в умовах воєнного стану утворено Самбірську районну військову адміністрацію.

 Відповідно до цього Самбірська районна військова адміністрація здійснює, поряд з повноваженнями районної державної адміністрації, також повноваження, визначені Законом, для здійснення керівництва у сфері забезпечення оборони, громадської безпеки і порядку.

  У поточному році урядом продовжено впровадження ряду реформ у різних сферах діяльності, у тому числі процесу децентралізації повноважень. Перед працівниками органів виконавчої влади поставлено низку додаткових завдань щодо забезпечення ефективної реалізації реформ на місцевому рівні, зокрема з урахуванням змін до податкового законодавства, нової концепції міжбюджетних стосунків та підвищення самостійності місцевих бюджетів.

   На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1635-р «Про реорганізацію та утворення районних державних адміністрацій», п. 7 Порядку здійснення заходів щодо утворення та реорганізації районних державних адміністрацій, а також правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних державних адміністрацій, що припиняються, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 року № 1321, Самбірська райдержадміністрація є правонаступником повноважень, прав та обов’язків Турківської та Старосамбірської райдержадміністрацій.

  Але Секретаріатом Кабінету Міністрів України  недостатньо вивчено фунціонал саме районних державних адміністрацій, який реально зріс у зв’язку із військовим станом.

Незважаючи на ріст цін і тарифів на товари та послуги, впродовж багатьох років видатки на поточне утримання органів виконавчої влади не зростали. Такий стан бюджетного забезпечення значно ускладнює виконання функцій, покладених на районну державну адміністрацію та її структурні підрозділи. Зокрема, не забезпечено мінімальної потреби у видатках на заробітну плату, з оновлення програмного забезпечення, підтримки функціонування технічних засобів інформаційно-аналітичної системи, придбання господарських товарів, паливно-мастильних матеріалів, архівування документів тощо.

Основною проблемою є неможливість ефективного виконання об’єднаною районною державною адміністрацією своїх повноважень по причині недостатнього фінансування. Адже кошторисні призначення, що передбачені у 2023 році на поточне утримання районної державної адміністрації, не дають змоги здійснювати повноваження на території району в повному обсязі.

Разом з тим, залучення додаткових коштів, зокрема, з позабюджетних джерел обмежується антикорупційним законодавством.

Тому, передбачається використання програмно-цільового методу залучення коштів районного бюджету.

Інші шляхи розв’язання зазначеної проблеми ніж залучення коштів районного бюджету відсутні.

Фінансовий ресурс, що планується виділити в рамках Програми з районного бюджету, дасть змогу провести розрахунки із працівниками лише за обов’язковими виплатами.

Проведений аналіз доведених кошторисних призначень на оплату праці працівникам райдержадміністрації засвідчує явно недостатнє фінансування.

Керуючись розрахунком фонду оплати праці на 150 штатних одиниць для виплати лише обов’язкових платежів необхідно 17410,0  тис. грн. Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань державного бюджету на 2023 рік Самбірській райдержадміністрації доведено на оплату праці лише 10334,6 тис. грн., що на 7075,4 тис. грн. менше від фактичної потреби (17410,0-10334,6).

Виходячи із фактичної чисельності (91 штатна одиниця) для виплати лише обов’язкових платежів необхідно 11774,5  тис. грн., що на 1439,9 тис. грн. більше від доведеного ліміту (11774,5-10334,6).

Зрозуміло, що кошторисних призначень недостатньо, щоб здійснити виплату заробітної плати навіть фактично зайнятим працівникам, а не працівникам, посади яких затверджені штатним розписом.

Загалом додаткова потреба коштів на заробітну плату на 2023 рік відповідно до затвердженого штатного розпису складає  8632,0  тис. грн., в тому числі:

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 7075,4 тис. грн.;

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -   1556,6 тис. грн.

Враховуючи лише  фактичну чисельність  додаткова потреба коштів на заробітну плату на поточний рік відповідно становить 1756,7  тис. грн., в тому числі:

- КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 1439,9 тис. грн.;

- КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» -   316,8 тис. грн.

Зрозуміло, що працівники райдержадміністрації виконують свої функціональні обов’язки із подвійним навантаженням та з мізерною заробітною платою, адже коштів недостатньо для виплати обов’язкових платежів  (надбавки за вислугу років, надбавки за роботу в умовах режимних обмежень,  доплати до мінімальної заробітної плати, грошової допомоги для оздоровлення), без достатнього матеріально – технічного забезпечення.

 

Мета програми

 

Програма розроблена з метою забезпечення вимог трудового законодавства щодо працівників районної державної адміністрації, а саме: для виплати компенсаційних виплат звільненим працівникам та можливості виплати лише обов’язкових платежів працівникам, які працюють у вкрай складних матеріальних умовах, для часткового покращення фінансового забезпечення, підвищення ефективності роботи райдержадміністрації та її структурних підрозділів, поліпшення якості надання адміністративних та управлінських послуг громадянам, оздоровлення відносин між органами влади та населенням.

 

Завдання програми

 

  Основним завданням програми є стимулювання активності працівників на досягнення конкретних результатів. Зазначене можливе за наявності вмотивованого кваліфікованого кадрового потенціалу, здатного до генерування ідей, креативного мислення, постійного підвищення свого кваліфікаційного рівня та належного матеріально-технічного забезпечення. Реалізація завдань Програми передбачає збільшення розміру заробітної плати з урахуванням диференціації доходів відповідно до вкладу кожного працівника органів виконавчої влади районної ланки і покращення матеріально-технічного забезпечення апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів.

 

Фінансове забезпечення програми

 

Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету Добромильської міської ради в межах бюджетних призначень з урахуванням вимог статті 85 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 787 « Про видатки на оплату праці працівників місцевих державних адміністрацій».

 

Механізм реалізації Програми

 

Розподіл видатків на реалізацію Програми здійснюватиметься шляхом прийняття розпорядження голови районної державної адміністрації з урахуванням чисельності працівників апарату районної державної адміністрації та її структурних підрозділів, ініціативності в роботі, якості та обсягу виконуваних завдань.

 

Координація та контроль за виконанням Програми

 

Виконання Програми покладається на апарат Самбірської районної державної адміністрації та її структурні підрозділи. Контроль за виконанням Програми здійснює Добромильська міська рада.

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії

Добромильської міської ради, територіальної громади

від «14» лютого 2023 року № 2977

 

ПАСПОРТ

Програми підтримки органів виконавчої влади

 

1

Ініціатор розроблення Програми :

Самбірська районна державна адміністрація Львівської області,

Добромильська міська рада Самбірського району Львівської області

 

2

Дата, номер документа про затвердження Програми

14 лютого 2023 року, рішення сесії Добромильської  міської ради   №2977

3

Розробник Програми

Добромильська міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

4

Відповідальний виконавець Програми

Добромильська  міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

5

Учасники Програми

Добромильська міська рада Самбірського району Львівської області, Самбірська районна державна адміністрація Львівської області

 

6

Терміни реалізації Програми

2023 рік

 

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2023 рік – 1756,7 тис. грн.

7.1

Коштів  Добромильської міської рада Самбірського району Львівської області

100,0  тис. грн.

 

Примітка. З метою забезпечення вимог трудового законодавства щодо фактично зайнятих працівників районної державної адміністрації, необхідно збільшити кошторисні призначення Самбірської райдержадміністрації на 2023 рік за КПКВК 7831010 «Здійснення виконавчої влади у Львівській області»  по загальному фонду державного бюджету на заробітну плату та нарахування на оплату праці на 1756,7 тис. грн., а саме :

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» – 1439,9 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування  на оплату праці» – 316,8 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Секретар                                                        Олена МАЦЬКО


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано