Програма (ПОГ) Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення охорони публічного порядку та безпеки на території Добромильської міської ради на 2023 рік

Дата: 20.02.2023 16:13
Кількість переглядів: 205

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення сесії Добромильської міської ради

Від 14 лютого 2023 року №2977

                                                             Міський голова

________________П.КУЛЯС

 

 

Програма (ПОГ)

Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення  охорони публічного порядку та безпеки на території Добромильської міської ради на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м.Добромиль

2023

 

 

ПАСПОРТ

 

Програми (ПОГ) Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення  охорони публічного порядку та безпеки на території Добромильської міської ради на 2023 рік

(назва програми)

 

1. Ініціатор розроблення програми_ Самбірський РВП  ГУ НП України у Львівській області 

 

2. Дата, номер документа про затвердження програми ____________________

 

3. Розробник програми Самбірський РВП  ГУ НП України у Львівській області 

 

4. Співрозробники програми  Добромильська міська рада

 

5. Відповідальний виконавець програми Добромильська міська рада

6. Учасники програми Добромильська міська рада, відділення №1Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області

 

7. Термін реалізації програми  _____________2023 рік _________

 

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів,

     необхідних для реалізації програми,

     тис.грн, всього    __________ 910 000_______

 

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету    ___________910  000___________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

 

 

 

 

І. Загальні положення

Програма  (ПОГ) Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з забезпечення матеріально-технічної бази, покращення  охорони публічного порядку та безпеки на території Добромильської міської ради  на 2023 рік (далі-Програма) розроблена відповідно до ст. 143 Конституції України, ст. 43 п.16, ст. 64 п. 1.2., ст. 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 89, 105 Закону України “Про Національну поліцію”, доручення Кабінету Міністрів України від 15.06.2012 року № 24066/1/1-12, підпункту 3 пункту 1 рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25.05.2012 року «Про заходи щодо посилення боротьби з тероризмом  в Україні» введеного в дію Указом Президента України від 08.06.2012 року №388, з метою подальшої успішної реалізації проекту «Поліцейський офіцер громади», запобігання та припинення адміністративних правопорушень і злочинів,  захисту життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань.

В основу реалізації  Програми покладено принцип об’єднання зусиль селищної ради, виконавчого комітету, правоохоронних органів, підприємств, організацій та установ різних форм власності,  громадськості для забезпечення охорони громадського порядку та профілактики злочинності на території Добромильської міської ради.

 

ІІ. Мета та завдання Програми

- забезпечення ефективної реалізації державної політики у пріоритетному напрямку розвитку держави, яким є сфера профілактики правопорушень, шляхом здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування;

- формування безпечного середовища, сприяння підвищенню якості надання послуг населенню і забезпечення здійснення поліцією превентивної та профілактичної діяльності, спрямованої на запобігання вчинення правопорушень, виявлення та усунення причин, що сприяють вчиненню кримінальних та адміністративних правопорушень.

- сприяння стабільного соціально-економічного розвитку Добромильської міської ради, покращення інвестиційного клімату, забезпечення передумов для сталого розвитку регіону;

- створення системи соціальної профілактики правопорушень, вироблення атмосфери суспільної нетерпимості до злочинів і правопорушень, особливо серед молоді;

- підвищення рівня правопорядку, забезпечення безпеки населення територіальної громади, гостей, туристів, вдосконалення діяльності органів державної влади, покращення рівня матеріально-технічного забезпечення підрозділів Національної поліції.

 

 

      ІІІ. Очікувані результати від виконання Програми

 

Виконання Програми дасть змогу:

 1. посилити взаємодію правоохоронних органів, селищної ради, виконавчого комітету та населення щодо охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю на території громади;
 2. забезпечити належну матеріально-технічну і фінансову підтримку роботи поліцейського офіцера громади; 
 3. поліпшити стан правопорядку на території громади, створити додаткові умови для забезпечення особистої безпеки громадян і профілактики правопорушень;
 4. мінімізувати злочинний вплив на молодь та підлітків, усунути причини та умови, що сприяють втягненню їх у протиправну діяльність;
 5. створити у населених пунктах громади безпечне середовище для проживання різних верств населення.

 

IV. Заходи щодо реалізації програми

В Програмі передбачено комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні з метою підтримки діяльності поліцейського офіцера громади на території Добромильської міської ради.

 1. Покращення матеріально-технічної бази організації діяльності поліцейського офіцера громади.
 2. Придбання спеціалізованого службового автотранспорту, обклейка логотипів Національної поліції України, встановлення світло-проблискових маячків, звукових сигналів та встановлення радіостанції з комплектуючими пристроями для поліцейського офіцера громади, який буде здійснювати поліцейські функції на території Добромильської міської ради  (для забезпечення охорони публічного порядку та оперативного реагування на злочини та інші надзвичайні події, з метою протидії злочинності і запобіганню подальшого зростання її рівня).
 3. Організація ефективної взаємодії та співпраці селищної ради та поліцейського офіцера громади через постійні зустрічі, участь поліцейського офіцера громади у нарадах, обговоренні проблемних питань безпеки, запрошення його до участі в заходах ( ярмарках, спортивних та благодійних заходах тощо) для охорони громадського порядку;
 4. Спільна реалізація проектів, спрямованих на протидію правопорушенням, негативним явищам, та забезпечення безпеки громадян;
 5. Забезпечення попередження правопорушень шляхом створення таких умов, які є не комфортними та небезпечними для правопорушників;
 6. Застосування сучасних технологій для зниження кількості правопорушень (відеонагляд);
 7. Створення безпечного дорожнього середовища в громаді та організація протидії порушенням правил дорожнього руху;
 8. Забезпечення допомоги людям похилого віку та попередження правопорушень щодо них;
 9. Створення маршрутів патрулювання за погодженням з керівництвом територіальної громади;
 10. Протидія негативним соціальним явищам ( алкоголізм, наркоманія);
 11. Популяризація здорового способу життя;
 12. Профілактика правопорушень у сфері благоустрою;
 13. Підвищення рівня правової освіти дітей та дорослих;
 14. Протидія домашньому насильству;
 15. Протидія жорстокому поводженню з тваринами;
 16. Організація розшуку зниклих дітей та дорослих, які заблукали;
 17. Висвітлення на офіційному сайті територіальної громади інформації про роботу поліцейського офіцера громади, який приймає участь в реалізації заходів даної Програми.

 

V. Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах фінансових можливостей місцевого бюджету та інших передбачених законодавством  джерел.

Орієнтовний обсяг коштів, необхідний для виконання Програми на 2023 рік, становить:   910  тис. грн., в тому числі:

 

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

 

Етапи виконання програми 

 

Усього витрат на виконання Програми 

тис. грн

 

 

 

II 

 

III 

 

2023

рік

 

 

 

 

 

Обсяг ресурсів, усього, тис. грн.,

у тому числі:

 

910,0

 

 

 

 

 

910,0

 

Добромильська МР

910,0

 

 

 

 

910,0

 

кошти не бюджетних джерел

 

 

 

 

 

 

При необхідності, фінансування заходів Програми з місцевого бюджету, заходи та суми видатків можуть бути уточнені відповідно до потреб та обґрунтованих розрахунків.

 

VI. Фінансове забезпечення Програми.

 

 

Фінансування програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, які передбачаються згідно розрахунків в міському бюджеті.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми становить 910 000 гривень.

 

VII. Очікувані результати виконання Програми.

 

Результатом виконання даної програми є:

- швидке реагування працівниками відділення поліції №1 Самбірського  РВП ГУ НП України у Львівській області на різного роду правопорушення, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків. 

 

VIII. Координація та контроль за ходом виконанням Програми.

 

1. Виконавцями Програми є виконавчий комітет Добромильської міської ради (відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення Добромильської міської ради) та відділення №1Самбірського РВП.

2. Координацію та загальний контроль за ходом реалізації Програми здійснює заступник міського голови.

3. Відділ з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної роботи, мобілізаційної роботи та цивільного захисту населення узагальнює інформацію про стан виконання даної Програми.

 

 

 

Секретар міської ради                             Олена МАЦЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Ресурсне забезпечення міської цільової програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення 

відділення поліції №1 Самбірського  РВП ГУ НП У країни у Львівській області на 2023 рік.

 

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити
на виконання програми

2023 рік

Усього витрат на

виконання програми

Усього,

910 000

910 000

у тому числі:

 

 

Міський бюджет

910 000

910 000

 

 

 

 

       Секретар                                                            _________________                     Олена МАЦЬКО

                                                                                                  (підпис)

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

 

Перелік завдань, заходів та показників програми покращення  матеріально - технічного забезпечення

відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області на 2023 рік.

 

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги,

тис. грн.

1.

Зміцнення матеріально-технічної бази  відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області

Придбання службового автомо-більного транспорту для (ПОГ), та сплата податків та зборів при першій реєстрації автомобіля в сервісному центрі МВС

 

Затрат: видатки на придбання службового автотранспорту,             тис. грн.

Самбірський РВП ГУ НП України у Львівській області

Кошти міського  бюджету

 

 

 

 

910 000

Забезпечення службовим автомобільним транспортом співробітників (ПОГ) відділення поліції №1 Самбірського РВП ГУ НП України у Львівській області, що сприятиме якісному та швидкому виконанню службових обов’язків.

Продукту: кількість придбаної техніки, штук

1

Ефективності: собівартість одиниці автотранспорту, тис.грн./од.  

910 000

Якості: відсоток накопичення   

100

Усього на програму, тис.грн.:

 

 

 

 

910 000

 

 

          

                                                                                Секретар_______________                                               Олена МАЦЬКО                               

                                                                                                 (підпис)                               

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано