Зміст програми

Дата: 26.01.2023 16:47
Кількість переглядів: 437

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням 14 сесії  VIII скликання

Добромильської міської ради

від 24 січня 2023 року №2838

Міський голова

                                                                      ___________Петро КУЛЯС

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

надання підтримки особам з особливими освітніми потребами інклюзивного навчання в закладах дошкільної та закладах загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Вступ

 

В Україні набирає обертів освітня реформа, невід’ємною частиною якої є інклюзивна складова, яка спрямована на створення гідних умов навчання для осіб з особливими освітніми потребами та є впевненим кроком до впровадження європейських принципів і  стандартів навчання, забезпеченню   рівних можливостей  та вільного доступу до освіти, задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу, створення інклюзивного середовища.

В освітніх закладах територіальної громади навчаються  особи  з особливими освітніми потребами.  Їх супровід   здійснює КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради(надалі  - ІРЦ),  яка розпочала свою діяльність з липня 2018 року.

         Основною метою інклюзивно-ресурсного центру є забезпечення права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу.

Основнимизавданнями інклюзивно-ресурсного центру є:

- проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих освітніх потреб;

- надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної програми розвитку особи;

- консультування батьків, інших законних представників особи з особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;

- забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру:

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з особливими освітніми потребами; у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;

- залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у спеціальних закладах загальної середньої освіти;

- надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг дітям з особливими освітніми потребами; дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;

- визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);

- визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в закладі освіти;

- надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо організації їх навчання і виховання.

2. Визначення проблем на розв’язання яких спрямована Програма

 

     Впродовж останніх років у сфері освіти впроваджуються міжнародні підходи до навчання осіб з особливими освітніми потребами, які базуються на засадах рівних можливостей  та доступу до якісної освіти.  Допомагати особам отримувати якісну освіту та жити повноцінним життям покликані інклюзивно-ресурсні центри. Такий центр  є на території Старосамбірської  територіальної громади. КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради дає змогу особам, батькам (одним з батьків) або законним представникам особи з особливими освітніми потребами,  організаціям і закладам освіти, які опікуються проблемами  осіб з особливими освітніми потребами, педагогам та органам влади, надавати  і отримувати інформацію про перспективні практики в галузі інклюзивного навчання та визначити необхідні послуги для підтримки осіб і родин, координувати їх надання.

Фахівці (консультанти)КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради забезпечать  кожній особі– підтримку в освітньому процесі, гнучкий освітньо-реабілітаційний простір, розвиток  соціальної компетентності із урахування їх потенційних можливостей  і  інтересів.

Щоб реалізувати потенціал кожної особи, покращити розвиток, адаптацію, соціалізацію необхідно забезпечити відвідування корекційно–розвиткових занять дітьми з особливими освітніми потребами, а саме раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної освіти; дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу.

КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради   обслуговує заклади дошкільної та заклади загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади.

 КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської радиздійснює системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами.

 

3. Мета  Програми

 

Метою реалізації Програми є наданняфахівцями (консультантами) системного кваліфікованого супроводуособам з особливими освітніми потребами закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади, а саме:

надання допомоги в організації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, передбаченій її індивідуальною програмою розвитку;

участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в закладі освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку;

надання у разі потреби іншої методичної допомоги педагогічним працівникам закладу освіти та/або допомоги у залученні додаткових спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у складних випадках, тощо;

консультування батьків (інших законних представників особи) щодо роботи з особою з особливими освітніми потребами вдома;

Системний кваліфікований супровід, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг спрямовані на:

запобігання виникненню освітніх труднощів, їх мінімізацію в осіб з особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;

соціалізацію осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

сприяння розвитку потенціалу в осіб з особливими освітніми потребами з подальшим визначенням їх професійної орієнтації;

формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти;

забезпечення розвитку навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

 

4. Основні завдання Програми

 

Виділення коштів з бюджету Добромильської міської ради на потреби КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради для забезпечення повноцінного функціонування ІРЦ в частині провадження фінансово-господарської діяльності.

Наданнясистемного кваліфікованого супроводу особам з особливими освітніми потребами закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади.

 

5. Джерела фінансування Програми

 

Видатки, пов'язані з наданням фахівцями (консультантами) КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради системного кваліфікованого супроводу особам з особливими освітніми потребами закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади здійснюються за рахунок коштів бюджету Добромильської міської територіальної громади, виходячи з  фінансових можливостей відповідно до затвердження бюджетних асигнувань.

 

6. Виконання Програми

 

Надання  фахівцями (консультантами) КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради системного кваліфікованого супроводу особам з особливими освітніми потребами закладів дошкільної та закладів загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади.

 

 

 

 

Додаток 1

до Програми підтримки

особам з  особливимиосвітніми потребами

інклюзивного навчання в  закладах дошкільної

та закладах загальної середньої освіти

Добромильської територіальної громади

 на 2022 рік

 

 

 

 

ПАСПОРТ

надання підтримки особам з особливими освітніми потребами інклюзивного навчання в закладах дошкільної та закладах загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади

на 2023 рік

з

1.

Розробник Програми

Добромильська міська рада

2.

Учасники Програми

  • відділ  освіти, культури, спорту та туризму  Добромильської міської ради
  • Комунальна установа  «Старосамбірський інклюзивно-ресурсний центр» Старосамбірської міської ради

3.

Головний розпорядник коштів

  • відділ  освіти, культури, спорту та туризму  Добромильської міської ради

4.

Термін реалізації

2023 рік

5.

Джерела фінансування:

- кошти міського  бюджету

6.

Кошти бюджету Добромильської міської   територіальної громади

- відповідно до затверджених бюджетних асигнувань

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації програми на 2022 рік

33,0 тис. грн.

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Програми підтримки

особам з  особливимиосвітніми потребами

інклюзивного навчання в  закладах дошкільної

та закладах загальної середньої освіти

Добромильської територіальної громади

на 2023 рік

 

Ресурсне забезпечення

Програми підтримки

особам з  особливими освітніми потребами

інклюзивного навчання в  закладах дошкільної

та закладах загальної середньої освіти Добромильської територіальної громади

на 2023 рік

 

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2023 рік

Усього витрат на виконання Програми

Усього

33,0

33,0

у тому числі бюджет Добромильської територіальної програми

33,0

33,0

 

 

 

 

 

Секретар міської ради                                            Олена МАЦЬКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Програми підтримки

особам з  особливимиосвітніми потребами

інклюзивного навчання в  закладах дошкільної

та закладах загальної середньої освіти

Добромильської територіальної громади

на 2023 рік

 

Перелік завдань, заходів і показників

Програми підтримки

особам з особливими освітніми потребами інклюзивного навчання в закладах дошкільної та  закладах загальної середньої освіти Добромильської  територіальної громади

на 2023 рік

№ з/п

Назва завдання

Перелік заходів завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. грн.

1

Здійснення  системного кваліфікованого супроводу, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами

Надання методичної допомоги ЗДО та ЗЗСО з питань організації інклюзивного навчання осіб з ООП. Участь у команді психолого-педагогічного супроводу (КППС) особи в закладі освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки особи.

 

затрат

Обсяг видатків на проведення нарад та семінарів для педагогічних працівників закладів освіти інклюзивного навчання

КУ «Старосамбірський ІРЦ» Старосамбірської міської ради

 

 

Бюджет Добро-мильськоїміської територіальної громади

33,0

 

Підвищення рівня

можливостей  вільного доступу до освіти всіх осіб з ООП та  задоволення освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу інклюзивного навчання.

Соціалізація осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій.

продукту

кількість заходів які потрібно провести

участь у КППС осіб в закладі освіти

ефективності

середні витрати на проведення одного заходу

середні витрати на придбання  канцтоварів, дидактичного матеріалу

якості

сприяння розвитку потенціалу в осіб з особливими освітніми потребами з подальшим визначенням їх професійної орієнтації.

Покращення матеріально-технічої бази

Усього на етап або на програму:

 

33,0

 

Секретар міської ради                                            Олена МАЦЬКО


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано