Зміст програми

Дата: 26.01.2023 16:42
Кількість переглядів: 285


                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішенням сесії

                                                                                     Добромильської міської ради

                                                                                     від 24 січня 2023р.№2838

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

                  з інфекційного контролю в КНП ДМР

«Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області                   

на 2023 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добромиль

2023р.

 

 

1.Загальна характеристика                   

                                                           Програми                                                            

 з інфекційного контролю в

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області на 2023 рік

№ п/п

Ініціатори розроблення Програми

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області

1.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Заходів

Наказ МОЗ України від 17.03.2015 № 148 «Про затвердження Порядку підтвердження зв’язку зараження ВІЛ-інфекцією з виконанням працівником своїх професійних обов’язків» - комісія ВІЛ

Наказ МОЗ України від 12.03.2007  № 113 «Про затвердження вказівок планування заходів щодо поширення занесення і поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб »

Наказ МОЗ України від 01.02.2019 № 287 «Про затвердження Стандарту інфекційного контролю для закладів охорони здоров'я, що надають допомогу хворим на туберкульоз»

Наказ МОЗ України від 03.08.2020р. № 1777 « Про затвердження Заходів  та Засобів щодо попередження інфікування при проведенні догляду за пацієнтами»

Наказ МОЗ України від 03.08.2021р. № 1614 « Про організацію профілактики інфекцій та інфекційного контролю в закладах охорони здоров’я та установах/ закладах надання соціальних послуг/ соціального захисту населення»

Наказ МОЗ України від 28.03.2020р. № 772(№ 1907 від 08.09.2021р. зі змінами) «Організація надання медичної допомоги хворим на коронавірусну хворобу (COVID-19)

2.

Розробник Програми

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області

3.

Відповідальний виконавець Програми

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області

4.

Учасники Програми

Виконавчий комітет Добромильської міської ради,

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області

5.

Термін реалізації Програми

2023 рік

6.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Кошти НСЗУ

Кошти місцевого бюджету

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

108300,00 грн.

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

       Складна епідемічна ситуація вимагає підвищеної уваги до запобігання поширенню інфекцій і посилює вимоги до якості дезінфекції виробів медичного призначення, інструментів і об'єктів амбулаторій загальної практики сімейної медицини та проведення  у структурних підрозділах КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області заходів, спрямованих на забезпечення інфекційної безпеки.

3.  Мета Програми

       Метою  з інфекційного контролю в КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»  Самбірського району Львівської області  на 2023 рік (далі – Програми) є поліпшення епідеміологічної ситуації в напрямі зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, ВІЛ, запобіганню поширення в Україні небезпечних інфекційних хвороб (в т. ч. COVID-19), зниження рівня захворюваності та смертності від них, інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до якісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу, ВІЛ, COVID- 19 та особливо небезпечних інфекцій.

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблем, строки та етапи виконання

        Головними шляхами розв’язання проблем є безумовне дотримання законодавчих та нормативних документів з питань інфекційного контролю. З цією метою буде реалізований комплекс заходів, спрямованих на:

 • розробку стандартів інфекційного контролю (ІК);
 • проведення комплексного планування та фінансування заходів інфекційного контролю;
 • організацію підготовки медичних працівників із засад інфекційного контролю;
 • забезпечення проектування, будівництва, ремонту з урахуванням вимог інфекційного контролю;
 • залучення громадянського суспільства, інформування населення щодо заходів безпеки (соціальна реклама);
 • моніторинг і оцінювання ефективності заходів інфекційного контролю на всіх рівнях системи медичної допомоги;
 • проведення операційних досліджень, спрямованих на прийняття управлінських рішень у сфері інфекційного контролю;
 • видання відповідних наказів з інфекційного контролю ;
 • складання плану інфекційного контролю;
 • забезпечення своєчасної діагностики пацієнтів та призначення необхідного лікування;
 • своєчасна ізоляція хворих, які становлять епідемічну небезпеку;
 • навчання хворих етикету кашлю і заходам респіраторної гігієни;
 • профілактику серед медичних працівників.
 • оцінювання технічного стану та матеріального забезпечення закладу з питань ІК із подальшим складанням відповідного кошторису;
 • дотримання заходів щодо охорони праці та особистої гігієни працівниками амбулаторій;
 • регулярне оцінювання ризиків поширення інфекції в відокремлених структурних підрозділах «Центру» під час різноманітних процедур і маніпуляцій та для працівників і відвідувачів;
 • розробку алгоритмів безпечного робочого процесу, впровадження та контроль їх виконання персоналом, пацієнтами та відвідувачами;
 • проведення регулярного навчання працівників КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області , санітарно-просвітницької роботи з пацієнтами та населенням;
 • дотримання критеріїв госпіталізації;
 • проведення оцінювання якості впровадження інфекційного контролю на робочому місці.

        Програма діє впродовж 2023 року.

 

5. Ресурсне забезпечення 

                              Програми    з інфекційного контролю в КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської        

                                                області  на 2023 рік

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

всього

Всього витрат на виконання Програми, грн..

 

108300,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

Показники

Продукту    програми

  з інфекційного контролю в КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»       

                                                                на 2023 рік

 

П/П

Назва показника

одиниця

Дані на початок дії Програми

2023

Всього за період дії Програми

5.1.Показники продукту Програми

1.

Кількість осіб, які за рахунок Заходів будуть отримувати комплекс діагностичних, лікувальних та профілактичних втручань, що передбачені галузевими стандартами

особи

17368

17368

17368

5.2.Показники якості

1

Рівень інформативності населення з  питань інфекційного контролю

%

50

100

100

2.

Охоплення пацієнтів лабораторними та діагностичними дослідженнями у межах лікарні

%

20

70

70

3.

Відсоток охоплення груп пацієнтів з підвищеним ризиком розвитку інфекційних захворювань у межах лікарні

%

50

80

80

 

 

 

 

 

 

6. Напрямки діяльності

та заходи з інфекційного контролю

в КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»

Самбірського району  Львівської області на 2023рік

 ІК

Опис заходів

Шляхи реалізації заходів

Термін реалізації заходів

Бюджет, грн. 

Джерела фінансування

Адміністративний контроль

Забезпечення амбулаторій та всіх підрозділів КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» тест – смужками (ВГВ, ВГС, ВІЛ/ВГС)

Придбати тест – смужки (ВГВ – 40 шт., ВГС – 40шт., ВІЛ/ВГС - 40 шт.)

Протягом року

10 000,00

 

 

 

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету та інших незаборонених законом джерел

Забезпечення медичними масками

 

Закупити маски 4 000 шт.

Протягом року

11000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету   та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення одноразовими халатами

Закупити одноразових халатів

500 шт.

Протягом року

16000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету   та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення високими бахілами

Закупити бахіли 1000 шт.

Протягом року

2000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету    та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення одноразовими рукавичками

Закупити рукавички 1000 шт.

Протягом року

10000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету  та інших незаборонених законом джерел.

 

Забезпечення одноразовими шапочками

Закупити одноразові шапочки

1000 шт.

Протягом року

1000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету  та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення  амбулаторій та  підрозділів КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» дезінфікуючими засобами

Закупити дезінфікуючи засоби 100 літрів для обробки приміщень та 100 літрів для обробки рук

Протягом року

 

     4000,0

 

 

4000,0

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету  та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення проведення туберкулінодіагностики дітей груп підвищеного ризику

Придбання туберкуліну

Протягом року

5000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету  та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення швидкими тестами на АГ до COVID

Придбати 5 упак. швидких тестів

Протягом року

30000,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету  та інших незаборонених законом джерел.

Забезпечення пробірками  для ПЛР дослідження

Придбати 500шт.

пробірок  

Протягом року

7500,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету    та інших незаборонених законом джерел.

Інженерний контроль

Дооблаштувати бактерицидними опромінювачами

лікарські амбулатої та відділення КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»

 

 

 

Забезпечити всі лікарські підрозділи бактерицидними лампами Придбати 8 шт. опромінювачів.

Протягом року

2800,0

 Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету та інших незаборонених законом джерел.

Всього коштів :

   

 

108300,00

Кошти НСЗУ, кошти місцевого бюджету та інших незаборонених законом джерел.

 

 

 

7.Система управління та контролю за ходом виконання Програми

        

      Організація виконання Програми покладається на КНП ДМР «Добромильська районна лікарня» Самбірського району Львівської області  ради, яке забезпечує та несе відповідальність за реалізацію її Програми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор

КНП ДМР «Добромильська районна лікарня»                   О.Я.Урбанович                                                                                                            

 

 


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано