Рішення про бюджет 2023 та додатки до нього

Дата: 02.01.2023 14:26
Кількість переглядів: 466

 

 

УКРАЇНА

ДОБРОМИЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

САМБІРСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

     Тринадцята   сесія                                                        VІІІ-го  скликання

ІІІ пленарне засідання           

 від   7 грудня 2022 року                                                               №   2818   

 

 

м. Добромиль

 

                                                    Р І Ш Е Н Н Я

«Про міський бюджет Добромильської

 міської територіальної громади на 2023 рік»

  13550000000

             (Код бюджету)

 

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, проекту Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік", керуючись статтями 28, 61-64,66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Добромильська міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Визначити на 2023рік:

- доходи місцевого бюджету в сумі 130 982 000,00 грн, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 129 029 000,00 грн, доходи  спеціального фонду місцевого бюджету – 1 953 000,00 грн, згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки місцевого бюджету в сумі 130 982 000,00 грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 126 029 000,00 грн, видатки спеціального фонду бюджету – 4 953 000,00 грн.;

- профіцит загального фонду місцевого бюджету в сумі 3 000 000,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету в сумі 3 000 000,00 грн. згідно з додатком 2 до цього рішення;

- оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету в розмірі  400 000,00 грн.,що становить 0,3 відсотки  видатків загального фонду місцевого бюджету визначеним цим пунктом, згідно з додатком 2 до цього рішення;

- резервний фонд місцевого бюджету  у розмірі 1000000 гривень, що становить 0,79 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2.  Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2023 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонді 126 029 000,00 грн. по спеціальному  4 953 000,00 грн.  згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

4.  Затвердити на 2023 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів згідно з додатком 6 до цього рішення.

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 7 до цього рішення.

6.  Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів місцевого бюджету.

7. Затвердити на 2023 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України  перелік захищених статей видатків загального фонду місцевого бюджету за їх економічною структурою:

-      оплату праці працівників бюджетних установ;

-      нарахування на заробітну плату;

-      придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

-      забезпечення продуктами харчування;

-      оплату комунальних послуг та енергоносіїв;

-      поточні трансферти населенню;

-      поточні трансферти місцевим бюджетам;

8. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право фінансовому відділу Добромильської міської ради отримувати у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України позик на покриття тимчасових касових розривів міського бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. У процесі виконання міського бюджету в межах його загального обсягу перерозподілу видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів міського бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства за рішенням виконавчого комітету та за погодженням з постійною комісією з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва. 

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію міських програм, переліку об'єктів, визначених програмою капітального будівництва за кошти бюджету розвитку міського бюджету, вносити головним розпорядникам міської ради в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму здійснювати за рішенням виконавчого комітету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства за рішенням виконавчого комітету та за погодженням з постійною комісією з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва.

10. Фінансовому відділу Добромильської міської ради здійснювати

фінансування передбачених видатків у межах фактичного надходження доходів міського бюджету;

фінансування видатків бюджету розвитку міського бюджету здійснювати у межах надходжень коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, та спрямування коштів на цю мету з інших бюджетів та інших, передбачених законодавством поступлень;   

фінансування із загального фонду міського бюджету проводити в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах Державної казначейської служби на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

11. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:

11.1. Забезпечити у першочерговому порядку у повному обсязі потребу у коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої заборгованості із зазначених видатків.

11.2. Привести свої витрати, мережу бюджетних установ у відповідність з бюджетними асигнуваннями для забезпечення їх належного функціонування, чисельність працівників установ - з визначеним фондом оплати праці, а інші витрати - у відповідність з іншими встановленими асигнуваннями таким чином, щоб забезпечити виконання покладених на установу функцій.

11.3. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі .

11.4. Забезпечити затвердження лімітів споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.5. У разі наявності простроченої заборгованості із заробітної плати, за спожиті комунальні послуги та енергоносії припинити прийняття в межах бюджетних асигнувань бюджетних зобов'язань та здійснення платежів за загальним фондом за іншими заходами, пов'язаними з функціонуванням бюджетних установ (крім видатків, визначених пунктом 7 цього рішення), до погашення такої заборгованості.

11.6.  Забезпечити  затвердження паспортів бюджетних програм протягом  45 днів з дня набрання чинності цим рішенням.

11.7. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі.

12. У разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації в частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, фінансовому відділу Добромильської міської ради враховувати такі зміни під час складання та виконання розпису міського бюджету на 2023 рік.

13. Рекомендувати виконавчим органам ради при здійсненні будівництва ( у т.ч., але не виключено, при створенні нового об’єкта, реконструкції, розширенні, технічному переоснащенні існуючого) об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ і організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії у 2023 році, застосовувати заробітну плату в розмірі 20 000,00 (двадцять тисяч грн..00 коп.) грн.

14.  Це рішення набирає чинності  з  1 січня 2023 року .

15.  Додатки 1,2,3,5,6,7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

16. Постійній комісії з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва опублікувати рішення в 10-ти денний термін.

17. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку,інвестицій та міжнародного співробітництва(п. Баген І.С.)           

 

 

 

           Міський голова:                                        Петро КУЛЯС

Додаток 1

https://rada.info/upload/users_files/04056003/f4ac56eb0bef7eecb4b9419160aa4a25.xlsx 

Додаток 2

https://rada.info/upload/users_files/04056003/c20c82488c794bb8ede1cf5d6fb3f42d.xlsx

Додаток 3

https://rada.info/upload/users_files/04056003/9d0c7a391777a07894c041916bcd69bd.xlsx

Додаток 4

https://rada.info/upload/users_files/04056003/6d6fc7bbc5ec1dc6844ef93efb9ad83a.xlsx

Додаток 6

https://rada.info/upload/users_files/04056003/239fc58b211c9e5aae305f0cded05252.xlsx

Додаток 7

https://rada.info/upload/users_files/04056003/51296988c7f2c75f42110a4e8bef6bce.xlsx


Коментарі:

Ваш коментар може бути першим :)

Додати коментар


« повернутися

Коментування статті/новини

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано